İLBANK KASYERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KANALİZASYON YAPIM İŞİ
İşin Adı
: KARAATLI KANALİZASYON İŞİ
İşin Yeri
: KARAATLI
Başlama Tarihi
: 2013
Bitiş Tarihi
: 2015
Proje Bedeli
: 5.376.815
İhale Bedeli
: 3.451.987
Program Yılı Ödeneği : 2.673.586
2013 Yılı Harcaması : 323.704
2014 Yılı Harcaması : 1.359.153
Açıklama
: İşin yapımı devam ediyor,fiziki gerçekleşme %50
İLBANK KASYERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KARAATLI KANALİZASYON İNŞAATI
İLBANK KASYERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KARAATLI KANALİZASYON İNŞAATI
Download

Karaatlı Kanalizasyon Yapım İşi