Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği FOTOVOLTAİK SİSTEMLERDE EPC SÜREÇLERİ
Alican EKİN - Gensed Y. Kurulu Üyesi – Ekinler Eurosol Enerji A.Ş. G. Müdür
[email protected]
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve EndüstrisiDerneği İÇERİK
(EPC- ENGINEERING -PROCUREMENT-CONSTRUCTION)
(MTİ- MÜHENDİSLİK-TEDARİK-İNŞAAT )
•  MÜHENDİSLİK
PROJE GELİŞTİRME (ARAZİ SEÇİMİ-ÇATI SEÇİMİ )
PROJE DOSYASININ HAZIRLANMASI
•  ÜRÜN TEDARİĞİ
•  İNŞAAT
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve EndüstrisiDerneği ARAZİ SEÇİMİ
GES için uygulama sahası belirlerken dikkat edilmesi gereken hususlar:
ü Arazini toprak türü,
ü Arazinin Eğimi,
ü Güneye cepheli olması,
ü Çevresinde gölgelenmeye sebep olacak engel bulunmaması,
ü Trafo Merkezine yakınlığı(TM Kapasite) veya OG hattına yakınlığı
ü Lojistik kolaylığı,
ü Su kaynağına yakınlığı
ü Arazi özellikleri
ü Tarım arazisi statüsünde olmaması, (tarım dışı )
ü DSİ sulama programı kapsamı dışında olması,
ü Maden arazisi statüsünde olmaması,
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve EndüstrisiDerneği ÇATI SEÇİMİ
GES uygulanacak çatıları belirlerken dikkat edilmesi gereken hususlar:
ü Çatı türü,
ü Çatının Eğimi,
ü Güneye cepheli olması,
ü Çevresinde veya üzerinde gölgelenmeye sebep olacak engel bulunmaması,
ü Statik hesaplarının doğru yapılması
ü Lojistik kolaylığı,
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve EndüstrisiDerneği PROJE GELİŞTİRME VE DOSYA HAZIRLIĞI
•  KURULACAK ALANIN İÇERİĞİ NETLEŞMESİ
•  KURULACAK ALAN İÇİN YERLEŞİM VE VERİM SİMÜLASYONLARININ
YAPILMASI . KULLANILACAK KONSTRUKSİYON TİPİNİN NETLŞEMESİ
•  KURULACAK GÜCÜN TESPİTİ
•  ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR BELGESİ
•  (ARAZİ İÇİN) TARIM DIŞI YAZISI
•  İLGİLİ DAĞITIM ŞİRKETİNE ÇAĞRI MEKTUBU İÇİN BAŞVURU
•  ARAZİ İÇİN GEREKLİ OLMASI HALİNDE İMAR İZNİ ÇALIŞMALARINA
PARALELDE BAŞLANILMASI GEREKİR
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve EndüstrisiDerneği PROJE DOSYASININ HAZIRLANMASI
BELGELER Bağlan+ Anlaşmasına Çağrı Mektubu ve Bağlan+ Görüşü HESAPLAR Panel Seçimi PAFTALAR Genel Vaziyet Planı Modül Bilgileri Sistem Kurulum Şeması Evirici Bilgileri Tek Hat Şeması DC ve AC kablo bilgileri Topraklama Planı Meteorolojik veriler Kablo Güzergahı Planı Şartnameler Ölçü, İzleme ve Haberleşme Planı Tip projeler Evirici Seçimi İl Özel İdaresi/OSB/Belediye taraFndan verilen GES uygunluk yazısı Kabloların seçimi İl Özel İdaresi/OSB/Belediye taraFndan verilen staHk uygunluk onay yazısı (İnşaat StaHk Rapor) AC ve DC Gerilim Düşümü Teknik Değerlendirme Raporu (Sistem Tespit Formu ) Akım Devre Koruma Aygıtları İlgili firmada çalışan elektrik mühendisinin sgk bordro dökümü Kısa Devre Hesapları Ilgili firmada çalışan elektrik mühendisinin İmza Sirküleri İlgili firmaya ve elekHrik mühendisine Vekâletname Topraklama Yıldırım koruma Gerekçe raporu Keşif özeH EKLER Pano Detay Planları Güneş Enerjisi Sanayicileri ve EndüstrisiDerneği PROJE DOSYASININ HAZIRLANMASI
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve EndüstrisiDerneği ÜRÜN TEDARİĞİ
Ürün seçimi proje dosyasinin hazirlanmadan önce ön analiz
ve similasyonlarda netleştirilmesi önemlidir.
Tedaş’a verilecek belgelerin hazırlama süresi, doğru dizaynı
alternatif ürünlerle çalişip karar verme adına yeterli bir süredir.
Ürünlerde (özellikler panellerde ) sipariş öncesi malzeme
döküm listesi (bill of material ) üreticiden istenmelidir. Garanti
şartları, firmanın durumu vs.
Ürünlerin tedarik süreleri göz önüne alınarak planlama
yapılması ve dosyanın Tedaştaki durumu göz önüne alınarak
siparişlerin verilmesi önemlidir.
Ürünler sahaya nakil edilirken (arazinin koşulu dahilinde ) ilgili
güzegah gözden geçirilerek , teminatlı(sigortalı ) bir taşıma
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve EndüstrisiDerneği İNŞAAT
§ Çalışma güvenliğinin alınması
§ Saha düzenleme çalışmaları
§ İnvertör kabin yerlerinin hazırlanması
§ Panel montaj ayaklarının temel
çalışmaları (çakım veya beton )
§ Lojistik,depo ve güvenlik çalışmaları
§ Çit/güvenlik sistemleri tasarımı-montajı
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve EndüstrisiDerneği Bayar Cad. No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-­‐Kadıköy/İstanbul +90 216 455 3500 [email protected] www.gensed.org 
Download

Alican EKİN