YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
(16.09.2014 - 20.10.2014)
Sayın Meclis Üyeleri,
Oda Meclisimizin 30 Ekim 2014 ve 18 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim
Kurulumuzun 16 Eylül 2014 – 20 Ekim 2014 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin en önemlilerini içeren
çalışmalarımız bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu
I- KAYIT, DEĞİŞİKLİK ve TERKLER :
16.09.2014 - 20.10.2014 tarihleri arasında Odamıza;
185 yeni üye kaydedilmiş,
527 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,
69 üyenin kaydı silinmiştir.
20.10.2014 Tarihi İtibariyle Toplam Üye Sayımız: 27.918
II- DEVAM EDEN FAALİYETLER:
1- Oda Meclisince onaylanmış olan 2014 yılı Çalışma Planı ve Bütçesi çerçevesinde çalışmalarımız,
2- Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Programı (UR-GE) kapsamında, Ekonomi Bakanlığına 2014 yılı için
sunulan iki sektördeki (Mobilya ve Makine) proje başvuruları kabul edilmiştir. Proje takvimi çerçevesinde
çalışmalarımız, (Yurt dışı faaliyetler için başvurumuz Ekonomi Bakanlığı’nca kabul edilmiş olup; Kasım ayı
içerisinde Makine Sektörünün Polonya/Varşova’da yapılacak ikili işbirliği görüşmeleri ile Mobilya Sektörünün
Rusya/Moskova-MEBEL fuarına katılımına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.),
3- Odamız üyelerine yönelik eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetlerimiz,
4- Mülkiyeti Odamıza ait Tescilli Tarihi Binanın İlimize Kültür Müzesi olarak kazandırılmasına yönelik
Çukurova Üniversitesi’ne tahsisi için Üniversite yetkilileri ile görüşmelerimiz,
5- Odamız üyelerinin bilgilerinin güncellenmesi ve adreslerinin Adana sayısal haritası üzerinde işaretlenmesine
yönelik çalışmalarımız (Saha çalışması devam etmektedir.),
6- Üye firmalara yönelik başlatmış olduğumuz Oda hizmetlerinin tanıtımı ve destek ziyaretlerimiz,
7- ATOSEV’in mülkiyet sorununun çözülmesine yönelik ilgili makamlarla görüşmelerimiz ve hukuki
girişimlerimiz, (Büyükşehir Belediyesi’ne dava açılmıştır.)
8- Odamız üyelerinin ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik yapılan “Adana Dış Ticaretinin Mevcut Durum
Analizi” çalışması kapsamında, üyelerimize yönelik dış ticaret eğitimleri ve danışmanlık hizmetlerimiz, (Dış
Ticaret Uygulayıcılarına Yönelik Eğitim Programımız devam etmektedir.)
9- Odamızın kuruluşunun 120.Yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak faaliyetlere yönelik çalışmalarımız,
10- Adana Markasının Öyküleri Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin, düzenlenecek bir törenle
verilmesine yönelik çalışmalarımız,
1
11-Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar kapsamında faaliyet alanlarına göre gruplandırılan Meclis
Üyelerimizin yurt dışı fuar katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalarımız, (Kasım ayı içerisinde Gıda
alanında faaliyet gösteren meclis üyelerimizin St.Petersburg PETERFOOD fuarına, Mobilya ve Tekstil
Sektöründe faaliyet gösteren meclis üyelerimizin ise Rusya/Moskova-MEBEL fuarına katılımına yönelik
çalışmalarımız devam etmektedir.)
12- Odamız yeni hizmet binasının yapımına yönelik çalışmalarımız,
13- 2015 yılı Oda Bütçesinin hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız,
14- 6552 Sayılı torba kanun kapsamıyla oda aidat alacaklarına sağlanan yapılandırma ve tek ödemede indirim
yapılması ile ilgili olarak sistemimizde gereken yazılımsal değişiklikler yaptırılmış olup; yasa çerçevesinde
müracaat eden üyelerimizin bu haktan faydalandırılmasına yönelik çalışmalarımız,
devam etmektedir.
III- TAMAMLANAN FAALİYETLER:
1- Odamızın 120.Kuruluş Yıldönümü kutlamaları kapsamında 25 Eylül 2014 tarihinde Atatürk Parkı’ndaki
Atatürk Anıtı’nda tören düzenlenmiş ve anıta Odamız çelengi sunulmuştur.
2- 25 Eylül 2014 tarihinde mevzuat gereği her yıl Eylül ayında yapılması gereken Müşterek Meslek Komiteleri
toplantısı yapılmıştır.
3- Odamız üyelerinin ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik yapılan “Adana Dış Ticaretinin Mevcut Durum
Analizi” çalışması kapsamında, 16-25 Eylül 2014 tarihleri arasında, Seyhan Oteli’nde düzenlenen “Firma
Yöneticilerine Yönelik Dış Ticaret Eğitim Programı” başarıyla tamamlanmıştır.
4- Adana Markasının Öyküleri Yarışması jürisince ödüle layık görülen öyküler belirlenmiş olup, 13 Ekim 2014
tarihinde dereceye giren öykülerin sahiplerinin isimleri Odamız web sayfasında yayınlanmıştır.
IV- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN MESLEK KOMİTESİ KARARLARI:
Meslek Komitelerinin dönem içerisinde almış olduğu kararlar Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş
ve ilgili makamlara bildirilmiştir.
Odamız 23. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;
a. Üyelerimizin yoğun olduğu Kızılay ve Pazarlar caddesinde hırsızlık olayları yaşandığı, dolayısıyla
üyelerimizin mağdur olduğu ve konunun önemle dikkate alınarak devriye sayısının arttırılmasını,
b. Daha önce komitemiz önerilerinden olan Abidinpaşa Caddesi-Kızılay Caddesi arasında gidiş geliş yapılan
yollarda park yasağı olmasına rağmen dikkate alınmamakta, bu durum ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bu
kapsamda söz konusu ara sokaklardaki trafik denetimlerin arttırılması park yapılmamasının sağlanması
hususlarını dile getirmişlerdir.
Konu, Adana Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ne iletilmiştir.
V- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN YAZILARIMIZA GELEN CEVABİ YAZILAR:
1- Odamız 40. Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş
olup, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından gelen cevabi yazıda; “İlgi sayılı yazınızda;
Adana Ticaret Odasının 40’ıncı Grup Meslek Komitesinin toplantı yaptığını, son zamanlarda cadde ve
bulvarlarda gençlerin kaykay ve paten kullanarak tehlike ve risk oluşturduklarını, araç sürücülerini ve gençlerin
tehlike altında olduklarını belirtip, gereğinin yapılmasını talep etmektesiniz. Daire Başkanlığımıza gelen
şikayet dilekçeniz üzerinde yapılan incelemede; ekiplerimizin sorumlu olduğumuz bölgelerde gerekli
açıklamalar yaparak, yol üzerinde kaykay ve paten kullanan vatandaşlarımıza gerekli uyarıların yapıldığı,
kaykay ve paten yerlerinin söylendiği hususunu bilgilerinize rica ederim.” denilmektedir.
2- Odamız 32. Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş
olup, Seyhan İlçe Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından gelen cevabi yazıda; “İlgi sayılı yazıda bahsedilen;
İlçemiz Melek Girmez bölgesinde meydana gelen seyyar satıcıların önlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi
ve Zabıta Müdürlüğümüz ekipleri koordinesinde oluşturulan ortak ekiple birlikte muhtelif zamanlarda yapılan
çalışmaların sonucunda söz konusu seyyar satıcılar bulundukları bölgeden uzaklaştırılmış olup, satış yapmaları
önlenmiştir. Yapılan çalışmaların tespit tutanakları ekle sunulmuştur. Kaldırım işgali ve seyyar satıcıların
önlenmesine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak sürdürülmektedir.” denilmektedir.
2
3- Odamız 14. Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş olup,
EKAT (Elektrik kuvvetli Akım Tesisi) çalışma izin belgesi eğitimlerinin ilimizde de düzenlenmesi yönündeki
talebine istinaden, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden gelen yazıda; “Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin Adana Ticaret Odası’nın isteği üzerine, “Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde ( EKAT) Yüksek
Gerilim (YG) Altında Çalışma İzin Belgesi Eğitimi’nin Adana il sınırları içerisinde verilmesini talep ettiği
belirtilmektedir.
Elektrik dağıtım sistemi kurumlara göre değişkenlik göstermediğinden, eğitimin imkanlar ölçüsünde
düzenlenen donanıma göre verilmesi yerine, teknik elemanların dağıtım sistemine bütünüyle ve eksiksiz
tanıyıp algılayabilmelerine imkan sağlayacak dershane, laboratuvar ve uygulama sahasının bulunduğu eğitim
ortamında ve mutlaka uygulamalı olarak verilmesi gerekmektedir.
Eğitimlerin dağıtım sistemine uygun olarak dizayn edilmiş dershane, laboratuvar, uygulama sahası teknik
teçhizat, öğretim araç gereçleriyle birlikte oluşturulan bir eğitim-öğretim ortamında gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
Bu nedenler dolayısıyla “Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Yüksek Gerilim (YG) Altında Çalışma
İzin Belgesi Eğitimi”nin tam donanımlı eğitim merkezleri dışında verilmesi, elektrik dağıtım sisteminin
işlerliğinin ve kalitesinin sürdürülmesinde telafisi mümkün olmayan zafiyetler oluşturacağı
değerlendirilmektedir.” denilmektedir.
4- E-Defter ve E-Fatura Uygulaması Hakkındaki Odamız görüşü Maliye Bakanlığı ve TOBB’ye iletilmiş olup,
TOBB’den gelen cevabi yazıda; “14.12.2012 Tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 421 Seri nolu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulaması
zorunluluğu hakkındaki ilgi yazınız Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına intikal ettirilmiştir.”
denilmektedir.
VI - İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN ODAMIZ GÖRÜŞLERİ:
Odamız 34. Grup Meclis Üyesi Mehmet BURÇ’un olağan meclis toplantısında yaptığı sektör sunumunda dile
getirdiği hususlardan; Bankaların Kredi Kartlarından %1,5 hatta %2 ye varan kesintiler yapıldığını, bu da
akaryakıt bayi karının neredeyse 1/3’ üne tekabül ettiğini, bu durumun zaten düşük kar oranları ile çalışan
bayilerinin karını daha da düşürdüğünü belirterek, söz konusu komisyon oranlarının daha aşağıya çekilmesi
gerektiğini. konusundaki Odamız görüşü TOBB’ye bildirilmiştir.
VI - KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR VE TÖRENLER:
1- 16 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenen TOBB Kalkınma Ajansları Çalıştayı’na Yönetim Kurulu
Başkanı Atila MENEVŞE,
2- 18 Eylül 2014 tarihinde, Adana Sanayi Odası’nda düzenlenen Türkiye-Makedonya İş Forumu’na Meclis
Başkanı Tarkan KULAK ve Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE,
3-18 Eylül 2014 tarihinde, Odamızda gerçekleştirilen Adana Markasının Öyküleri Yarışmasına Gönderilen
Öykülerin Jüri Değerlendirme Toplantısı’na Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE,
4- 18 Eylül 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Ulusal Konferansı’na Dış
Ekonomik İlişkiler ve Organizasyonlar Şefi İ. Burçin TEYMEN,
5- 22 Eylül 2014 tarihinde yapılan Çukurova Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısına, Yönetim Kurulu
Başkanı Atila MENEVŞE ve Meclis Üyesi Yasin IŞIK,
6- 22-23 Eylül 2014 tarihlerinde Mersin’de düzenlenen Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz Projesi Konsorsiyum
Toplantısı’na Dış Ekonomik İlişkiler ve Organizasyonlar Şefi İ. Burçin TEYMEN ve Dış Ekonomik İlişkiler ve
Organizasyonlar Memuru Berna ÖVÜL,
7- 24 Eylül 2014 tarihinde TÜYAP Adana Fuar Merkezi’nde düzenlenen Mobilya Dekorasyon Fuarı Açılışı’na
Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE,
8- 25 Eylül 2014 tarihinde Odamızın 120. Yıl Kutlama programı kapsamında Atatürk Parkında gerçekleştirilen
anıta çelenk sunma törenine; Meclis Başkanı Tarkan KULAK, Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE,
Yönetim Kurulu, Meclis, Disiplin Kurulu ve Meslek Komitesi Üyeleri ile Oda çalışanları,
9- 29-30 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da yapılan TOBB Akreditasyon Eğitimi (EFQM Mükemmellik Modeli ve
İ.K. Yönetimi İyi Uygulama Paylaşım Toplantısı) toplantısına Genel Sekreter Yardımcısı Birol YARMAN,
3
İdari İşler ve İ.K. Müdürü Barış Gökhan TOPAL, Yazı İşleri ve Kararlar Şefi/Akreditasyon Sorumlusu Esra
MİLLİ, Meslek Komiteleri ve Kararlar Şefi/Kalite Yönetim Sorumlusu Cenk KADEŞ,
10- 2 Ekim 2014 tarihinde AOSB Bölge Başkanlığında Adana Valisi Mustafa BÜYÜK ve Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Hüseyin SÖZLÜ’nün katılımıyla yapılan bayramlaşmaya Meclis Başkanı Tarkan KULAK,
Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
11- 12 Ekim 2014 tarihinde Kıvanç Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Atma Törenine Yönetim Kurulu
Başkanı Atila MENEVŞE,
12- 13 Ekim 2014 tarihinde Başbakan Sayın Ahmet DAVUTOĞLU, TOBB Başkanı Sayın M.Rifat
HİSARCIKLIOĞLU’nun ev sahipliğinde düzenlenen ve STK temsilcileri ile TOBB’un yerel teşkilatlarının da
katıldığı istişare toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE,
13-16 Ekim 2014 tarihinde Adana Valiliğinde yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Genel Sekreter
Ahmet NEVRUZ,
14- 16-17 Ekim 2014 tarihlerinde İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen Avrupa İşletmeler Ağı Yıllık
Konferansı’na Dış Ekonomik İlişkiler ve Organizasyonlar Müdürü Alpar BAYKOZİ
15-17 Ekim 2014 tarihinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce düzenlenen “Adana Kültür ve Turizm Stratejik
Eylem ve Master Planı Çalışma Toplantısı”na Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE,
16- 20 Ekim 2014 tarihinde ÇUKUROVA Genç İşadamları Derneği'nin Gelişim Atölyesi organizasyonu
kapsamında Hilton otelinde düzenlediği “Liderlik ve Başarı” adlı etkinliğe Meclis Başkanı Tarkan KULAK,
Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve Yönetim Kurulu üyeleri
katılım sağlamıştır.
VIII - ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER:
1- 17 Eylül 2014 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı & KAGİDER ve İntel İşbirliği İle Hazırlanan
Genç Fikirler, Güçlü Kadınlar Adlı Projenin yürütücüleri projelerinin tanıtımı için,
2- 25 Eylül 2014 tarihinde Adana Vergi Dairesi Başkan V. Ahmet TUNALI,
3- 25 Eylül 2014 tarihinde Merkez Parti Genel Başkanı Prof.Dr. Abdurrahim KARSLI ve Heyeti,
4- 29 Eylül 2014 tarihinde TOBB Kadın Girişimciler Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Selda DOĞAN,
5- 29 Eylül 2014 tarihinde 6.Grup Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Zakir BORAN ve HDP Belediye Meclis
Üyeleri,
6- 29 Eylül 2014 tarihinde AKP Seyhan İlçe Başkanı Abdurrahman YEŞİLTAŞ,
7- 1 Ekim 2014 tarihinde Yeni Adana Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Süreyya KÖLE,
8- 2 Ekim 2014 tarihinde Adana MÜSİAD Başkanı Suat YAHŞİ ve Kıbrıs MÜSİAD Başkanı Oktay
SADIKOĞLU,
9- 15 Ekim 2014 tarihinde, Hollanda Büyükelçiliği Ekonomi Ataşesi Jeroen KELDERHUİS, Hollanda Krallığı
Gaziantep Fahri Konsolosu Bora TEZEL ile Hollanda Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Derya
KAPLAN,
10-16 Ekim 2014 tarihinde ÇUGİAD Başkanı Ömer Faruk SAKARYA ve TEİAŞ Bölge Müd.Yılmaz EĞERCİ,
Odamızı ziyaret etmişlerdir.
IX - ODAMIZCA YAPILAN ZİYARETLER:
1- 19 Eylül 2014 tarihinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin SÖZLÜ’yü, Yönetim Kurulu Başkanı
Atila MENEVŞE makamında ziyaret etmiştir.
2- 19 Eylül 2014 tarihinde Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Konuralp SEZGİLİ’yi Yönetim
Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE makamında ziyaret etmiştir.
3- 15 Ekim 2014 tarihinde ASKİ Genel Müdürü Rahmi PEKAR’ı Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve
Meclis Üyesi İsmail BABACAN makamında ziyaret etmiştir.
4
Download

Ekim - Adana Ticaret Odası