YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
(21.10.2014 - 17.11.2014)
Sayın Meclis Üyeleri,
Oda Meclisimizin 27 Kasım 2014 ve 19 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim Kurulumuzun
21 Ekim 2014– 17 Kasım 2014 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin en önemlilerini içeren çalışmalarımız
bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu
I- KAYIT, DEĞİŞİKLİK ve TERKLER:
21.10.2014 - 17.11.2014 tarihleri arasında Odamıza;
127 yeni üye kaydedilmiş,
384 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,
109 üyenin kaydı silinmiştir.
17.11.2014 Tarihi İtibariyle Toplam Üye Sayımız: 27.935
II- DEVAM EDEN FAALİYETLER:
1- Oda Meclisince onaylanmış olan 2014 yılı Çalışma Planı ve Bütçesi çerçevesinde çalışmalarımız,
2- Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Programı (UR-GE) kapsamında, Ekonomi Bakanlığınca kabul edilmiş
olan Mobilya ve Makine sektörlerindeki Projelerimizin etkinlik takvimi çerçevesindeki çalışmalarımız (Yurt
dışı faaliyetler için başvurularımız Ekonomi Bakanlığı’nca kabul edilmiş olup; Kasım ayı içerisinde Makine
Sektörünün Polonya/Varşova’da yapılacak ikili işbirliği görüşmeleri ile Mobilya Sektörünün Rusya/MoskovaMEBEL fuarına katılımına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.),
3- Odamız üyelerine yönelik eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetlerimiz,
4- Mülkiyeti Odamıza ait Tescilli Tarihi Binanın İlimize Kültür Müzesi olarak kazandırılmasına yönelik Çukurova
Üniversitesi’ne tahsisi için Üniversite yetkilileri ile görüşmelerimiz,
5- Odamız üyelerinin bilgilerinin güncellenmesi ve adreslerinin Adana sayısal haritası üzerinde işaretlenmesine
yönelik çalışmalarımız (Saha çalışması tamamlanarak veriler Odamıza teslim edilmiş olup, toplanan veriler
üzerinde test çalışmalarımız devam etmektedir.),
6- Üye firmalara yönelik başlatmış olduğumuz Oda hizmetlerinin tanıtımı ve destek ziyaretlerimiz,
7- ATOSEV’in mülkiyet sorununun çözülmesine yönelik ilgili makamlarla görüşmelerimiz ve hukuki
girişimlerimiz, (Büyükşehir Belediyesi’ne açılan davamız devam etmektedir. Ayrıca ATOSEV Tesisinin
üzerinde bulunduğu arazinin imar planında Sosyo-Kültürel Tesis Alanı olarak değişikliğe gidilmesi için
Büyükşehir Belediyesi’ne başvurumuz yapılmıştır.)
8- Odamız üyelerinin ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik olarak başlattığımız “İhracat Hamlesi Projemiz”
kapsamında, üyelerimize yönelik dış ticaret eğitimleri ve danışmanlık hizmetlerimiz, (İkinci aşama olan Dış
Ticaret Uygulayıcılarına Yönelik Eğitim Programımız sona ermiş olup, üçüncü aşama olan “Firmalara Yönelik
Dış Ticaret Danışmanlığı” aşamasına gelinmiş ve bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.)
9- Odamızın kuruluşunun 120.Yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak faaliyetlere yönelik çalışmalarımız, (Hatıra
Ormanı için yer belirlenmiştir. 120.Yıl Ödül Töreni ve Gala Yemeği için ise çalışmalarımız sürmektedir.)
1
10- Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar kapsamında faaliyet alanlarına göre gruplandırılan Meclis
Üyelerimizin yurt dışı fuar katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalarımız, (Kasım ayı içerisinde Mobilya
ve Tekstil Sektöründe faaliyet gösteren Meclis Üyelerimizin, Rusya/Moskova-MEBEL fuarına katılımına
yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.)
11- Odamız yeni hizmet binasının yapımına yönelik çalışmalarımız, (Mimari Avan Proje onaylanmak üzere Seyhan
Belediyesi’ne sunulmuştur, mühendislik projeleri ve zemin etüdü çalışmaları devam etmektedir.)
12- 2015 yılı Oda Bütçesinin hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız,
13- 6552 Sayılı torba kanun kapsamıyla Oda aidat alacaklarına sağlanan yapılandırma ve tek ödemede indirim
yapılması ile ilgili olarak sistemimizde gereken yazılımsal değişiklikler yaptırılmış olup; yasa çerçevesinde
müracaat eden üyelerimizin bu haktan faydalandırılmasına yönelik çalışmalarımız,
14- Yenilenecek olan TOBB İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyelikleri için başvurularının kabulüne yönelik
çalışmalarımız devam etmektedir.
III- TAMAMLANAN FAALİYETLER:
1- Odamızın 120.Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 21 Ekim 2014 tarihinde Hilton Oteli’nde
"Adana’nın Geleceği ve Yeni Kent Modeli” Paneli düzenlenmiştir.
2- Odamız 22-26 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 5.YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’na Adana
Sanayi Odası ve Adana Ticaret Borsası ile ortak kiralanan stantta; Anadolu Bal, Kilikya Şalgam, Sera Fresh
Şalgam, Sunar Mısır, Tatlıcı Köse firmalarıyla katılım sağlamıştır.
3- 24 Ekim 2014 tarihinde Meslek Komitelerimizden gelen talep doğrultusunda Odamızca İş Hakimi Şenol ÖZ’ün
konuşmacı olarak katıldığı “İşçi-İşveren Davalarında Yaşanan Olumsuzluklar” konulu bilgilendirme toplantısı
düzenlenmiştir.
4- Oda personelimizin gelişimine yönelik sürekli eğitim programımız kapsamında 30 Ekim 2014 tarihinde,
çalışanlarımıza “Sosyal Psikoloji” konulu kişisel gelişim eğitimi verilmiştir.
5- 2014 Yılı Oda Aidatları 2.taksitleri için tahsilat dönemi, 31 Ekim tarihinde başarı ile tamamlanmıştır.
6- 1 Kasım 2014 tarihinde Antalya’da Odamız 120. Yıl etkinlikleri kapsamında Odalar arası karşılıklı işbirliğini
geliştirmek adına Antalya Ticaret ve Sanayi Odası futbol takımı ile Odamız futbol takımı arasında bir dostluk
maçı düzenlenmiştir. (Maç, 4-2 lik Odamız futbol takımının galibiyetiyle sonuçlanmıştır.)
7- 4 Kasım 2014 tarihinde Odamızın 120.Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Adana Markasının Öyküleri
Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri, düzenlenen ödül töreni ve basın toplantısı ile verilmiştir.
8- ATOSEV Tesisleri’nde 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde 6.Geleneksel Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitim
Semineri düzenlenmiş ve katılım sağlayan 53 kişiye sertifikaları verilmiştir.
9- Yönetim Kurulumuzun almış olduğu faaliyet alanlarına göre gruplandırılan Meclis Üyelerimizin yurt dışı fuar
katılımlarının sağlanmasına yönelik karar kapsamında gıda sektöründeki Meclis Üyelerimizin, 10-13 Kasım
2014 tarihlerinde St.Petersburg’da düzenlenen Peterfood fuarına katılım organizasyonu başarıyla
tamamlanmıştır.
10- 13 Kasım 2014 tarihinde Odamız ve Afa Enerji işbirliğiyle “Elektrik Sektöründe Tüketici Olmak” konulu
eğitim semineri düzenlenmiştir.
11- 14 Kasım 2014 tarihinde Odamız üyelerinin ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik olarak başlattığımız
“İhracat Hamlesi Projemizin” ikinci aşaması da tamamlanmış olup; ilk aşaması olan “Firma Yöneticilerine
Yönelik Dış Ticaret Eğitimi” ve ikinci aşaması olan “Uygulayıcılara Yönelik Dış Ticaret Eğitimi”ni
tamamlayan katılımcılara sertifikaları, düzenlenen törenle dağıtılmıştır.
12- 14 Kasım 2014 tarihinde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında
düzenlediği “Atatürk’ü Anma Konseri”, Odamız sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir.
IV- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN MESLEK KOMİTESİ KARARLARI:
Meslek Komitelerinin dönem içerisinde almış olduğu kararlar Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş
ve ilgili makamlara bildirilmiştir.
1- Odamız 2. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;
2
Moskova'daki toptancı halinin kapanmasıyla birçok üyemiz ekonomik yönden mağdur olmuş ve işletmeciye
yatırmış oldukları kira paraları geri alınamamıştır. Kapanan hal sonrası bölgeye satış yapmak isteyen ihracatçı
üyelerimiz Dağıstanlılar tarafından Rusya Hükümetinden kiralanan yerlerde açılan halde satış yapmaya
çalışmakta, ancak Devlet tarafından bu hallerde kayıt dışı olduğu gerekçesiyle kapatılmaktadır. Bu süreç bir
taraftan açılıp diğer taraftan Devlet tarafından kapatılarak sürekli olarak bu şekilde devam etmektedir. Ancak bu
süreçte Dağıstanlılardan kiralanan işyerlerinin kira paraları da geri alınamadığından her defasında ihracatçı
üyelerimiz mağdur olmaktadır. Moskova'da kapatılan halin tekrar açılmaması nedeniyle ihracat yapabilmek için
bu şekilde çözüm arayışına giren ihracatçılarımızın sıkıntılarının giderilmesi amacıyla, Rusya Devleti tarafından
Moskova'da tekrardan yeni bir hal açılması için gerekli girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir.
Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir.
2- Odamız 9. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;
Odamız 9.Grup Meslek Komitesi, Kocavezir ve Melekgirmez çarşısı civarında tekstil ve hazır giyim
sektörlerinin ağırlıklı olarak faaliyet göstermeleri nedeniyle söz konusu bölgenin tekstil vadisi olarak anılması
için çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmaların ilk aşamasında bir logo hazırlanması gerektiği hususunda karar
alınmış olup sektör adına temsilci olarak Odamız Meclis Üyesi Hasan AYYILDIZ seçilmiştir.
Bu kapsamda “Tekstil Vadisi” konulu bir logo hazırlanması için Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nün
logo tasarımı çalışmasına ihtiyaç duyulmuş olup söz konusu çalışmaya destek verilmesi hususlarını dile
getirmişlerdir.
Konu; Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’ne iletilmiştir.
3- Odamız 10. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;
Odamız 10.Grup Meslek Komitesi olağan toplantısında; Büyüksaat civarında faaliyet gösteren imalatçı ve
toptancı ayakkabıcıların bulunduğu sokakların girişlerine firmaların hangi sokakta olduğunu gösteren
yönlendirme tabelaları konulması ile eleman arayan ayakkabı imalatçıları ve toptancıların ayakkabıcıların içinde
merkezi bir yere ilan verebileceği bir ilan tabelası yapılması hususlarında çalışma yapılmasını dile
getirmişlerdir.
Bu kapsamda söz konusu çalışmalar için yapılacak işlemler hakkında bilgi verilmesi hususlarını dile
getirmişlerdir.
Konu; Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir.
4- Odamız 16. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;
1- Uçuş maniası ile ilgili Belediyelerde ruhsatlarla ilgili müteahhitler problem yaşamaktadır. Konun bir an önce
çözüme kavuşturulması,
2- Kentsel dönüşüm ilan edilen alanların proje ve inşaat çalışmalarına başlanmaması nedeni ile o alanlara, ne
inşaat yapılabiliyor ne de yerel müteahhitler tarafından inşaat yapılabiliyor. Bu kapsamda ;
a-) Kentsel dönüşüm alanlarının bir an önce başlatılması, varsa bununla ilgili sorunların giderilmesi,
b- )Kentsel dönüşüm yapılacak alanlarda yerel müteahhitlerin tercih edilmesi,
3- İmara kapalı olan alanların imara açılması hususlarını dile getirmişlerdir.
Konular; Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir.
5- Odamız 16. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;
a)Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'deki enerji işlemleri ve diğer taleplere yönelik işlerde gecikmeler
yaşanmaktadır. Söz konusu işlerin hızlandırılması,
b)Kış dönemine girerken elektrik kesintileri yaşanacak olup şimdiden sıkıntının giderilmesi için bir an önce
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından alt ve üstyapı yatırımları yapılması için çalışmalar başlatılması,
c)Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'ndeki iş prosedürlerinin hızlandırılması için gerekli girişimlerde bulunulması
hususlarını dile getirmişlerdir.
Konular; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir.
6- Odamız 18. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;
Alt yapı sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz özellikle DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüklerinden almış
oldukları işlere ait 2014 yılı ödeneklerinin düşük olması bir tarafa, birde yapılan imalatlara yönelik ödemelerde
aksaklıklar meydana geldiğini ifade etmişlerdir. Bu durum şantiyelerin düşük randımanla çalışmasına ve hatta
bir kısmının kapanmasına ve bunun yanında istihdam açısından ciddi sıkıntılar oluşmasına sebebiyet
vermektedir. Yılsonu gelmeden bu sıkıntıların acilen giderilmesi gerektiği hususunu dile getirmişlerdir.
Konu; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir.
3
7- Odamız 35. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;
a- 01.07/2005 tarih ve 25868 sayılı Engelliler Hakkında Kanun Geçici Madde 3' e göre "Büyükşehir belediyeleri
ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan sürücü koltuğu hariç dokuz veya
daha fazla koltuğu bulunan araçlara sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişebilirliğine uygun
olması için gereken tedbirleri alır. Mevzuat özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren sekiz yıl içinde, sürücü koltuğu hariç dokuz ila onaltı oturma yeri olan toplu taşıma araçları,
yolcu gemileri ile özel ve kamu şehirlerarası toplu taşıma araçları ile turizm taşımacılığı yapılan araçlar
7/7/2018 tarihine kadar engelliler için erişilebilir duruma getirilir" denilmektedir. Ancak söz konusu geçici
madde 16 üzeri koltuk sayısına sahip otobüsleri kapsamamakta ve bu kanuna göre engelliler yalnızca 16
koltuğuna kadar olan minibüslere binebilecek otobüsleri kullanamayacaklardır. Bu durum eşitlik ilkesine aykırı
olduğu konuyla ilgili olarak kanun toplu taşıma yapan tüm araçları kapsaması gerektiği yönünde düzeltilmesi,
b- Aynı kanunun Ek:6/2/2014-6518/75 md.: "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altı aylık süreden
sonra üretilen, sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla oturma yeri olan araçlardan erişilebilir olmayanlara
şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin veya ruhsat verilmez" denilmektedir. Yani
bu maddeye göre söz konusu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dokuz veya daha fazla oturma yeri olan
araç üreticileri engellilere erişebilir halde araç üretmesi gerektirmektedir. Ancak yeni çıkan torba kanun
kapsamında bu maddenin süresiz olarak ertelendiği görülmüştür. Toplu taşıma yapan firmalardan araçlarını
engellilere erişebilir hale getirmek zorunda iken üretici firmalarda bu şart aranmaması bir tezatlık
oluşturmaktadır. Bu nedenle torba yasada üretici firmalar için süresiz ertelendi ise yeni çıkacak torba yasada da
"Geçici Madde 3" ünde süresiz olarak ertelenmesi gerektiği,
c- 01.07/2005 tarih ve 25868 sayılı Engelliler Hakkında Kanun toplu taşıma yapan tüm firmaları kapsamaktadır.
Ancak bu kapsamın umumi taşıma yapanların tamamını kapsaması hem ekonomik hem de uygulamada sıkıntılar
yaratacaktır. Umumi taşımada tüm engellilerin kullanma hakkı vardır, ancak personel taşımacılığı yapan
firmalarda engelli personel yok ise tüm araçları engelli erişebilir hale getirmek uygun görülmemektedir. Söz
konusu talep ihaleyi açan kurum-kuruluş tarafından engelli çalışıyorsa ihale şartnamesi ile talep edildiği takdirde
engelli erişebilir araçların kullanılması daha uygun olacağı düşünülmekte olup, kanun bu kapsamda
değerlendirilerek yeniden düzenleme yapılması gerektiği, hususlarını dile getirmişlerdir.
Konular; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir.
8- Odamız 36. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;
Turizm sektörümüzde faaliyet gösteren otel ve seyahat acentelerimiz otogara giriş çıkışlarda sorun
yaşamaktadır. Sürekli işlerimiz olduğu otogarlarda giriş çıkışlarda TURSAB veya Oda kartı gösterilerek
kolaylık sağlanması hususunu dile getirmişlerdir.
Konu; Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir.
9- Odamız 38. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;
Reşatbey Mah. 62015 Sokakta duvar kenarları için servislere izin verilmesine rağmen okul servislerinin tüm
sokağı kapatması nedeniyle o bölgede faaliyet gösteren üyelerimizin yanı sıra yeni açılan otelinde faaliyete
geçmesiyle otel müşterilerinin de büyük sıkıntı yaşadıklarını bildirmişlerdir. Üyelerimizin mağduriyetlerinin
giderilmesi için ilgili kurumlar nezdinde yeniden girişimlerde bulunulması hususunu belirtmişlerdir.
Konu; Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne iletilmiştir.
10- Odamız 46. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;
Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Odamıza yaptığı ziyaret kapsamında da dile getirilen, Halk Ekmek
fabrikalarının ekmek adedini belli bir sınıra çekilmesi ve ekmek fiyatlarının 60 Kuruş'tan az olmaması gerektiği
hususunu dile getirmişlerdir.
Konu; Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir.
11- Odamız 47. Grup Meslek Komitesi Toplantısında alınan karar;
Vodafone, Turkcell ve Avea satışı yapan operatör mağazalarında kredi kartı taksit kısıtlamasının kaldırılması ve
olası art niyetli kullanımların engellenmesi için de satılan telefonların imei kontrollerinin yapılarak
taksitlendirme imkanı verilebilecek bir sistemin sağlanabileceği, konun çözüme kavuşturulması için gerekli
girişimlerde bulunulması hususunu dile getirmişlerdir.
Konu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir.
4
V- İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN YAZILARIMIZA GELEN CEVABİ YAZILAR:
1-
Odamız 16. Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş olup,
Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’ndan gelen cevabi yazıda;
“İlgi yazı ile; Odanız 16. Grup Meslek Komitesi olağan toplantısında dile getirilen hususlar olduğundan bahisle,
a) Kentsel Dönüşüm alanlarının bir an önce başlatılması, varsa bununla ilgili sorunların giderilmesi, b) Kentsel
Dönüşüm yapılacak alanlarda yerel müteahhitlerin tercih edilmesi, hususlarının dile getirildiği bilgisi
verilmektedir. Adana Büyükşehir Belediyemizin, iki mahallemizde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim uygulaması,
üç mahallemizde ise Afet Riskli Alan ilanımız bulunmaktadır. Söz konusu alanların tamamında proje
çalışmalarımız devam etmekte olup henüz müteahhitlik uygulamalarına başlanılmamıştır. Konu ile ilgili Meslek
Kararlarınız, uygulama aşamasında incelenerek dikkate alınacaktır.” denilmektedir.
2-
Odamız 23. Grup Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında alınan kararlar ilgili kurumlara iletilmiş olup,
Adana Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda; “İlgi de kayıtlı yazınız ile Kızılay Caddesi ve
Abidinpaşa Caddesi bağlantı yollarındaki araç parklarına izin verilmemesi ve denetimlerin arttırılması
istenilmektedir. Alimünif caddesinde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle Saydam Caddesi, Kızılay
Caddesi ve Alimünif Caddesi ve bağlantı yolları üzerinde trafik yoğunluğunda artış meydana gelmiştir. Bahse
konu bölgelerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir ay içerisinde tedbirler
arttırılarak trafik tanzimi ve denetimleri yapılmaktadır. Ayrıca Abidinpaşa Caddesi üzerinde bulunan
kurumumuza, iş ve işlemler için gelen esnaflarınızın park yeri olarak cadde ve bağlantı sokaklarını
kullandıkları gözlenmektedir.” denilmektedir.
3-
Odamız 34. Grup Meslek Komitesi sektörel sunumunda dile getirilen hususlar ilgili kurumlara iletilmiş olup,
“TOBB’den gelen cevabi yazıda; “İlgi’de kayıtlı, kredi kartı komisyon oranlarına ilişkin yazınız Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gönderilmiştir.” Denilmekte olup; Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu Düzenleme Daire Başkanlığı’ndan gelen cevabi yazıda; “İlgide kayıtlı yazınızda, Adana
Ticaret Odası’nın 17.10.2014 tarihli ve 4074 sayılı yazısı ile, Odalarının 34. Grup Meslek Komitesi’nin olağan
meclis toplantısında, bankalar tarafından kredi kartlarından %1,5-%2’ye varan kesintiler yapıldığı, kesintilerin
akaryakıt bayi karının neredeyse 1/3’üne tekabül ettiği, bu durumun düşük kar oranları ile çalışan bayilerin
karını daha da düşürdüğü, bu nedenle söz konusu komisyon oranlarının düşürülmesi gerektiğinin ifade edildiği
belirtilerek konu Kurumumuz değerlendirmesine sunulmuştur. Bahse konu yazınız, ilgisi nedeniyle 07.11.2014
tarihli ve 25707 sayılı Kurumumuz yazısı ile Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne
iletilmiştir.” Denilmektedir.
VI - İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLEN ODAMIZ GÖRÜŞLERİ:
1-
25 Ekim 2014 günü Adana’yı teşrif eden Başbakan Yardımcısı Sn. Yalçın AKDOĞAN’a Odamız, Adana
Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ve Organize Sanayi Bölgesi ile ortak hazırlanan ve ilimizde ekonomiyi
ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerimizi içeren 22 ana başlık halinde bir rapor Meclis Başkanı Tarkan
KULAK tarafından sunulmuştur.
Raporumuzda yer alan konu başlıkları şunlardır;
 Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması - Adana sahilinde
Çukurova bölgesine hizmet edecek yeni bir limanın inşaatına başlanması
 Adana-Ankara hızlı tren projesinin ilk aşamada faaliyete geçirilmesi – 1. Etap
 Adana’nın IPARD ve IPA-BROP programına dâhil edilmesi
 Metronun ulaştırma bakanlığına devredilmesi ve metro hattının uzatılması
 Adana Şakirpaşa havaalanına ilişkin uçuş mania planının yeniden belirlenmesi
 Sektörel sanayi sitelerinin TOKİ tarafından çözümlenmesi
 Adana’da sulama alanlarının genişletilmesi
 Çukurova Havaalanı açıldıktan sonra Adana Şakirpaşa Havaalanının uzay ve havacılık fakültesi, uçak
bakım onarım merkezi ve uçak fabrikasına dönüştürülmesi
 Adana güney kuşak çevre yolunun tamamlanması
 Türkiye’de ithal ikameli ürünlerde (pamuk ve yağlı tohumlar) primlerin piyasa fiyatlarına göre verilmesi ve
ekimden önce açıklanması
5












Yatırım teşviklerinin ilçe ve sektörel bazda verilmesi - teşvik programında işsizliğin birinci kriter olarak ele
alınması
Zeytinlik alanlarında sanayi yatırımlarına izin verilmesi
Ülkemizin doğalgaz - ikili ticari anlaşmalarda % 50 mal mukabili şartına yer vermesi
Süresi biten ıslah OSB uygulamasına ilişkin yasal düzenlemedeki sürelerin uzatılması
Online sendika kayıt sistemi
İş kazası ve meslek hastalığı halinde SGK’nın işverene rücu hakkı
İş güvencesi yasasında işverenin sorunları
Kıdem tazminatı fonunun düzenlenmesi
AVM ve Büyük Mağazalar Yasası’nın çıkarılması
TRT payının %1’e indirilmesi
Yerli kömür kullanımının desteklenmesi
İstinaf mahkemelerinin kurulması
2-
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin talebine istinaden yazılan cevabi görüşte; “Tüketici Kredisi Sözleşmeleri
Yönetmelik Taslağı” hakkında değerlendirme yapılmış olup; herhangi bir değişikliğe gerek duyulmadığı
belirtilmiştir.
3-
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne talebine istinaden yazılan cevabi görüşte; “Konut Finansmanı
Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı” hakkında değerlendirme yapılmış olup; herhangi bir değişikliğe gerek
duyulmadığı belirtilmiştir.
VII - KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR VE TÖRENLER:
1-
20-22 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen TOBB 3.Antalya Akreditasyon Çalıştayına Yazı
İşleri ve Kararlar Şefi/Akreditasyon Sorumlusu Esra MİLLİ ve Meslek Komiteleri ve Kararlar Şefi/Kalite
Sorumlusu Cenk KADEŞ,
2-
20-22 Ekim 2014 tarihleri arasında Polonya’da düzenlenecek olan UR-GE projesi kapsamında yurt dışı
pazarlama faaliyetlerine yönelik ön heyet ziyaretine Dış Ekonomik İlişkiler ve Organizasyon Şefi İbrahim
Burçin TEYMEN,
3-
21-26 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 5. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’na İç Ticaret
Müdürü Mertol MERCİMEK,
4-
23 Ekim 2014 tarihinde, Çukurova Üniversitesinde düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
Toplantısı’na Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu
Üyesi / İdari İşler ve İnsan Kaynakları Müdürü Barış Gökhan TOPAL,
5-
23 Ekim 2014 tarihinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Denetimli
Serbestlik Koruma Kurulu olağan toplantısına Genel Sekreter Yardımcısı Birol YARMAN,
6-
24 Ekim 2014 tarihinde, Seyhan Otelinde düzenlenen 2015 Portakal Çiçeği Karnavalı Tanıtım Toplantısı’na
Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE,
7-
27-29 Ekim 2014 tarihleri arasında Rusya’da düzenlenecek olan UR-GE projesi kapsamında yurt dışı pazarlama
faaliyetlerine yönelik ön heyet ziyaretine Dış Ekonomik İlişkiler ve Organizasyon Şefi İbrahim Burçin
TEYMEN,
8-
28 Ekim 2014 tarihinde Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 91. Yıldönümü çerçevesinde Atatürk Parkı’nda
düzenlenen törene, Meclis Başkanı Tarkan KULAK,
9-
30 Ekim 2014 tarihinde Mersin Valiliği’nde gerçekleştirilen Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu
toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE,
10- 6 Kasım 2014 tarihinde, Adana Sanayi Odası ve Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü işbirliğinde, Adana
Sanayi Odası’nda düzenlenen “6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunan Borçların Yeniden Yapılandırılması”
konulu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE,
11- 7 Kasım 2014 tarihinde, İstanbul’da düzenlenen Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Tanıtım Toplantısına
Ticaret Sicil Müdürü Süleyman KULAKSIZ,
6
12- 10 Kasım 2014 tarihinde Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 76. yıldönümü
dolayısıyla Atatürk Parkı’nda düzenlenen anma törenine, Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve Genel
Sekreter Yardımcısı Birol YARMAN,
13- 11 Kasım 2014 tarihinde, Adana Büyükşehir Kent Konseyi Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na Yönetim Kurulu
Başkanı Atila MENEVŞE,
14- 12 Kasım 2014 tarihinde, Adana Sanayi Odası’nda düzenlenen Adana İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Güçbirliği
Platformunun Aile Şirketinden Kurumsallığa Zirvesine Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE,
15- 12 Kasım 2014 tarihinde, Çukurova GİAD tarafından Adana Sheraton Otelinde düzenlenen Prof. Dr. Acar
BALTAŞ’ın konuşmacı olarak katıldığı “Türk Kültüründe Yönetmek” konulu toplantıya Yönetim Kurulu
Başkanı Atila MENEVŞE,
16- 14 Kasım 2014 tarihinde, Adana Valisi Sn. Mustafa Mustafa BÜYÜK’ün de katılımıyla gerçekleştirilen Kültür
Turizm İl Müdürlüğü’nün yemeğine Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE, katılım sağlamıştır.
VIII- ODAMIZDA YAPILAN TOPLANTILAR:
1- 24 Ekim 2014 tarihinde, Odamızda İş Mahkemesi Hâkimi Sn. Şenol ÖZ’ün katılımıyla, “İşçi-İşveren
Davalarında Yaşanan Olumsuzluklar” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.
2- 4 Kasım 2014 tarihinde, Odamızda, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Hüseyin SÖZLÜ, İl Kültür ve
Turizm Müdür V. Sabri TARİ’nin katılımlarıyla Adana Markasının Öyküleri Yarışması Ödül Töreni Ve Basın
Toplantısı düzenlenmiştir.
3- 13 Kasım 2014 tarihinde, Odamız ve AFA Enerji işbirliği ile "Elektrik Sektöründe Tüketici Olmak" konulu
Eğitim Semineri düzenlenmiştir.
4- 14 Kasım 2014 tarihinde, İhracat Hamlesi Projemiz kapsamında gerçekleştirilen “Firma Yöneticilerine ve
Uygulayıcılara Yönelik Dış Ticaret Eğitimleri”ni başarıyla tamamlayan 45 kişiye, düzenlenen Sertifika Töreni ile
sertifikaları takdim edilmiştir.
IX - ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER:
1- 27 Ekim 2014 tarihinde, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hasan Emin KAVİ ve beraberindeki heyet,
2- 3 Kasım 2014 tarihinde, Acıbadem Hastanesi Direktör Yardımcısı Özcan ÇİÇEK,
3- 7 Kasım 2014 tarihinde, Turizm Elçisi Mustafa ÇOBAN ve Odamızın akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi
almak üzere Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’nın Meclis Başkan Yardımcısı, Genel Sekreteri ve Akreditasyon
temsilcileri,
4- 10 Kasım 2014 tarihinde, Birlik Vakfı Başkanı Mustafa Çalışkan ile beraberindeki heyet ve Talesemi
Fedarasyonu Başkanı Ali KILIÇ,
5- 11 Kasım 2014 tarihinde, Garanti Bankası Çukurova Bölge Müdürü Hakan ÖĞER ve Adana Şube Müdürü
Atakan LAÇİNER,
6- 11 Kasım 2014 tarihinde, Adana Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem ASLAN,
7- 13 Kasım 2014 tarihinde Odamız yazılımlarını incelemek ve bilgi almak üzere TOBB Borsalar Müdürü
Muhibbet ULUDOĞAN, Yazılım Müdürü Ömer Serdağ TOKLU ve beraberindeki heyet,
8- 14 Kasım 2014 tarihinde, Eski Adana Milletvekili Kemal SAĞ, Adana Baro Başkanı Mengücek Gazi ÇITIRIK
Odamızı ziyaret etmişlerdir.
7
X - ODAMIZCA YAPILAN ZİYARETLER:
1- 31 Ekim 2014 tarihinde, Ak Parti Adana İl Başkanı Fikret YENİ’yi Meclis Başkanı Tarkan KULAK, Yönetim
Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve Genel Sekreter Yardımcısı Birol YARMAN makamında ziyaret etmiştir.
2- 31 Ekim 2014 tarihinde, Orman Bölge Müdürü İsmet EROL’u Yönetim Kurulu Başkanı Atila MENEVŞE ve
Genel Sekreter Yardımcısı Birol YARMAN makamında ziyaret etmiştir.
3- 11 Kasım 2014 tarihinde Seyhan Belediye Başkanı Zeydan KARALAR’ı, Yönetim Kurulu Başkanı Atila
MENEVŞE, Odamız Danışmanı Doç.Dr. M.Cihan YAVUZ ve İdari İşler İK Müdürü Barış Gökhan TOPAL
makamında ziyaret etmiş, Odamızın Adana Turizmini geliştirme çalışmaları hakkında görüş alışverişinde
bulunmuştur.
8
Download

FAALİYET RAPORU - Adana Ticaret Odası