PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2014-2015 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
ZORUNLU DERSLERİ
1. SINIF 1. YARIYIL
Etkinlik Saati
DERS KODU
1
2
YDİ 101
YDA 101
YDF 101
GUS 101
GUS 103
HYK 101
BED 101
3
ATA 101
4
TDİ 101
5
PRT 101
6
PRT 105
7
PRT 113
8
BİT 101
9
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
Temel Yabancı Dil İngilizce/ Basic English
Temel Yabancı Dil Almanca/ Basic German
Temel Yabancı Dil Fransızca/ Basic French
Müzik I
Resim I
Heykel I
Beden Eğitimi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi /
Atatürk’s Principles and History of Revolution
Türk Dili I / Turkish I
Öntarihte Anadolu Arkeolojisi /
Anatolian Archaeology during the Protohistorical Period
Önasya Arkeolojisinde Kazı Tarihi ve Belgelendirme / Excavation History
and Documentation Techniques in Near Eastern Archaeology
Öntarihte Mezopotamya ve Suriye Arkeolojisi / Mesopotamian and Syrian
Archaeology during the Protohistorical Period
Bilgi ve İletişim Teknolojileri I / Information Technologies I
H
---
4
---
4
4
1
H
---
---
1
1
0
1
2
---
2
2
1
2
---
2
2
1
4
---
4
4
7
4
---
4
4
7
4
---
4
4
6
2
---
2
2
2
22
1
23
22
26
H
H
H
H
H
H
-------------
UYM 101 Uyum / Orientation
10
11
12
12
13
14
Toplam
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2014-2015 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ
Bu seçmeli ders grubu için
bu yarıyıl tamamlanması
gereken asgari değer
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERS GRUBU ADI**
ALAN DIŞI SEÇMELİ
4
Bu seçmeli ders grubunun kontrolünde kullanılacak özellik için ilgili alana “X” koyunuz.
X
Bu seçmeli ders grubunda yer alan derslerin listesi
Etkinlik Saati
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
DERS KODU
1
ENF 105
Bilgisayara Giriş (Linux)
2
---
2
2
1
2
ENF 107
Bilgisayara Giriş (MacOs)
2
---
2
2
1
3
KLA 101
Arkaik Öncesi Mimarlık
4
---
4
4
6
4
KLA 105
Mitoloji
4
---
4
4
6
5
KLA 107
Anadolu Uygarlıkları
4
---
4
4
6
6
KLA 109
Arkaik Öncesi Ege Arkeolojisi
2
---
2
2
5
7
PHA 103
Paleolitik Tipolojide Temel Terim ve Kavramlar
4
---
4
4
6
8
PHA 105
Prehistorik Çağlarda Hammadde Kaynakları
4
---
4
4
6
9
PHA 111
Prehistorik Arkeolojiye Giriş
4
---
4
4
6
10
PHA 113
Paleolitikte Süs Objeleri
4
---
4
4
6
11
HİT 111
Metinlerle Hitit Tarihi
4
---
4
4
4
12
HİT 113
Metinlerle Hitit Çiziyazısı
4
---
4
4
4
13
SUM 109
Çizi Yazısına Giriş
4
---
4
4
4
14
SUM 113
Kültür Tarihine Giriş
2
---
2
2
2
15
PSİ 127
Genel Psikoloji I
4
---
4
4
6
16
PSİ 129
Sosyal Psikoloji Konuları I
4
---
4
4
6
17
HLK 115
Foklor ve Kültür
4
---
4
4
9
18
FEL 125
Bilim Tarihine Giriş
2
---
2
2
3
19
FEL 127
Felsefeye Giriş
2
---
2
2
3
20
COG 117
Genel Coğrafya
4
---
4
4
4
21
BBY 145
Bilgi Merkezlerinden Yararlanma
2
---
2
2
3
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2014-2015 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
ZORUNLU DERSLERİ
2. SINIF I.YARIYIL
Etkinlik Saati
DERS KODU
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
1
2
YDİ 201
YDA 201
YDF 201
PRT 203
Temel Yabancı Dil İngilizce/ Basic English
Temel Yabancı Dil Almanca/ Basic German
Temel Yabancı Dil Fransızca/ Basic French
Öntarihte Ege Arkeolojisi / Prehistoric Archaeology of the Aegean
3
PRT 205
4
PRT 215
Anadolu’nun Çevre Kültürlerle İlişkileri / The Interregional Contacts of
Anatolia
Babil-Asur Arkeolojisi / Assyrian and Babylonian Archaeology
5
BİT 201
Bilgi ve İletişim Teknolojileri II / Information Technologies II
H
---
4
---
4
4
1
H
---
4
---
4
4
7
4
---
4
4
7
H
---
H
---
4
---
4
4
7
E
---
2
---
2
2
2
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
Toplam
18 --- 18 18 24
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2014-2015 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ
Bu seçmeli ders grubu için
bu yarıyıl tamamlanması
gereken asgari değer
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERS GRUBU ADI**
ALAN DIŞI SEÇMELİ
6
Bu seçmeli ders grubunun kontrolünde kullanılacak özellik için ilgili alana “X” koyunuz.
X
Bu seçmeli ders grubunda yer alan derslerin listesi
Etkinlik Saati
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
DERS KODU
1
KLA 201
Klasik Mimarlık
4
---
4
4
6
2
KLA 217
Klasik Arkeoloji Kazıları
2
---
2
2
3
3
PHA 201
Paleolitik Kültürler
4
---
4
4
7
4
PHA 203
Asya Prehistoryası
4
---
4
4
7
5
PHA 209
Mezolitik Çağ Arkeolojisi
4
---
4
4
6
6
PHA 211
Kemik Alet Tekno-Tipolojisi
4
---
4
4
6
7
HİT 211
Tarihi Metinler
4
---
4
4
5
8
HİT 213
Metinlerle Çivi Yazısı ve Gramer
4
---
4
4
5
9
HİT 215
Mektuplar
4
---
4
4
5
10
SUM 207
Eski Asur Devri Kültür Tarihi
2
---
2
2
5
11
HLK 211
Türkiye’de Halkbilim Çalışmaları
4
---
4
4
9
12
FEL 209
Bilim ve Teknoloji Tarihi
2
---
2
2
3
13
14
15
16
17
18
19
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2014-2015 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
ZORUNLU DERSLERİ
3. SINIF I.YARIYIL
Etkinlik Saati
DERS KODU
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
1
PRT 301
İran Arkeolojisi / The Archaology of Iran
H
---
4
---
4
4
6
2
PRT 303
Kıbrıs Arkeolojisi / The Archeology of Cyprus
H
---
2
---
2
2
4
3
PRT 305
4
---
4
4
6
4
PRT 307
Önasya Mitolojisi ve İkonografisi / Ancient Near Eastern Mythology and
Iconography
Suriye-Filistin Arkeolojisi / The Archaeology of Syria and Palestine
5
PRT 309
Önasyada Ticari İlişkiler / Trade in the Ancient Near East
6
PRT 313
Staj Değerlendirme / Fieldwork
(Yeni Ders)
H
---
H
---
4
---
4
4
6
H
---
2
---
2
2
4
---
2
2
1
2
16
2
H
---
7
8
9
10
11
12
12
13
14
Toplam
18 17 28
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2014-2015 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ
Bu seçmeli ders grubu için
bu yarıyıl tamamlanması
gereken asgari değer
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERS GRUBU ADI**
ALAN DIŞI SEÇMELİ
2
Bu seçmeli ders grubunun kontrolünde kullanılacak özellik için ilgili alana “X” koyunuz.
X
Bu seçmeli ders grubunda yer alan derslerin listesi
Etkinlik Saati
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
DERS KODU
1
KLA 301
Hellenistik Mimarlık
4
---
4
4
6
2
KLA 305
Hellenistik Heykel
4
---
4
4
6
3
KLA 313
Hellenistik Dönem Krallıkları ve Arkeolojisi
2
---
2
2
3
4
PHA 305
Afrika Prehistoryası
4
---
4
4
7
5
HİT 301
Eski Hitit Devletinin Ana Kaynakları
4
---
4
4
8
6
HİT 303
Kült ve Tapınak Envanter Metinleri
4
---
4
4
4
7
HİT 307
Fal Metinleri
4
---
4
4
7
8
SUM 307
Kasitler Devri Kültür Tarihi
2
---
2
2
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2014-2015 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
ZORUNLU DERSLERİ
4. SINIF I.YARIYIL
Etkinlik Saati
DERS KODU
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
1
PRT 403
2
PRT 405
Geç Asur – Geç Babil Arkeolojisi / The Archaeology of Late Assyrian &
Late Babylonian Periods
Anadolu’da Gliptik Sanatı / Anatolian Glyptic Art
3
PRT 411
4
PRT 413
H
---
4
---
4
4
7
H
---
2
---
2
2
5
Geç Hitit Arkeolojisi / The Archaeology of the Late Hittite Period
H
---
2
---
2
2
5
Önasyada Resim ve Heykel Sanatı /Painting and Sculpture in the Ancient
Near East
H
4
---
4
4
7
12
---
12
12
24
---
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
Toplam
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2014-2015 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ
Bu seçmeli ders grubu için
bu yarıyıl tamamlanması
gereken asgari değer
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERS GRUBU ADI**
ALAN DIŞI SEÇMELİ
6
Bu seçmeli ders grubunun kontrolünde kullanılacak özellik için ilgili alana “X” koyunuz.
X
Bu seçmeli ders grubunda yer alan derslerin listesi
Etkinlik Saati
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
DERS KODU
1
KLA 415
Roma Numismatiği
4
---
4
4
6
2
KLA 423
Roma Kenti
2
---
2
2
5
3
KLA 425
Antik Dönemde Resim
4
---
4
4
7
4
PHA 403
Uzakdoğu Prehistoryası
4
---
4
4
7
5
HİT 401
Çeşitli Hititçe Metinler
4
---
4
4
5
6
HİT 403
Hitit İmparatorluk Çağı’na Ait Çeşitli Metinler
4
---
4
4
5
7
HİT 405
Hitit Devlet Antlaşmaları
4
---
4
4
5
8
SUM 407
Hititler Sonrası Anadolu Kültür Tarihi
2
---
2
2
4
9
SUM 409
Eski Asur Kaynaklarının Işığında Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası I
4
---
4
4
4
10
11
12
13
14
15
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2014-2015 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
Sıra no
Önkoşullu/ Eşdeğer olan dersin kodu
ÖNKOŞUL / EŞDEĞER DERSLER LİSTESİ
Önkoşul olan dersin kodu
Eşdeğeri olan dersin kodu
1
PRT 313*
PRT 211 / Staj – I
2
PRT 313*
PRT 311 / Staj – II
3
PRT 313*
PRT 415 / Staj – III
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
Sıra
no
ZORUNLU STAJ LİSTESİ
Ders
Kodu*
Adı*
1
PRT 313
Staj Değerlendirme
Hangi yarıyıl
sonunda
yapılacak?
2 ya da 4
Staj süresi
(staj günü)
Açıklama
30
**
30
ABD öğretim üyeleri
tarafından yürütülen kazılarda
gerçekleştirilecektir. Gerekli
bilgiler Protohistorya ve
Önasya Arkeolojisi ABD Staj
Yönergesi’nde belirtilmiştir.
2
3
4
5
6
Diğer
MEZUNİYET İÇİN TAMAMLANMASI GEREKEN TOPLAM STAJ SÜRESİ
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2014-2015 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
BÖLÜM/ ANABİLİM DALINIZ TARAFINDAN FAKÜLTE GENELİNE (DTCF) VEYA
DİĞER BÖLÜM/ANABİLİM DALLARINA AÇILAN DERS/DERSLER
Etkinlik Saati
DERS KODU
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
1
PRT 111
Anadolu’da İlk Yerleşimler ve Şehir Devletleri
Güz
H
H
2
---
2
2
4
2
PRT 114
Mezopotamya’da İlk Yerleşimler ve Şehir Devletleri
Bahar
H
H
2
---
2
2
4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Toplam
**
**
Download

protohistorya ve önasya arkeolojisi anabilim dalı 2014