(EK.2)
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2015-2016 AKADEMİK BAHAR YARIYILI
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ALINACAK LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ
KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI
Enstitümüz Lisansüstü programlarına, 2015-2016 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında yatay
geçiş yoluyla öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, adaylarda aranan nitelikler ve
başvuruda istenen belgeler ve sınav yerlerine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
ANABİLİM DALLARINA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI
ANABİLİM
DALI
DOKTORA TEZLİ
YÜKSEK
LİSANS
NİTELİKLERİ
Alan
İçi
(Aİ)
YÜKSEK LİSANS
Alan İçi (Aİ): Lisans eğitimlerini
Elektrik Elektronik Mühendisliği,
Elektrik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği,
Elektronik
Haberleşme
Mühendisliği,
Bilgisayar
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
bölümlerinden birinden tamamlamış
olmak.
Alan Dışı (AD): Enformatik
Anabilim Dalında yüksek lisans
yapıyor olmak.
YÜKSEK LİSANS
Alan İçi (Aİ): İnşaat Mühendisliği
Lisans Mezunu olmak.
Alan Dışı (AD):- - -
ELEKTRİKELEKTRONİK
0
MÜHENDİSLİĞİ
Alan
İçi
(Aİ)
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ 0
Alan
İçi
(Aİ)
PETROL
VE
DOĞALGAZ
MÜHENDİSLİĞİ
Alan
Dışı
(AD)
Alan
İçi
(Aİ)
Alan
Dışı
(AD)
0
2
20
Alan
Dışı
(AD)
Alan
İçi
(Aİ)
Alan
Dışı
(AD)
0
1
0
Alan
Dışı
(AD)
Alan
İçi
(Aİ)
Alan
Dışı
(AD)
1
5
YÜKSEK LİSANS
Alan İçi (Aİ): Petrol Mühendisliği
veya
Petrol
ve
Doğalgaz
Mühendisliği Lisans mezunu olmak
Alan Dışı (AD): Kimya Lisans
mezunu ve Kimya Mühendisliği,
Maden
Mühendisliği,
Makine
Mühendisliği,
Enformatik,
Su
Ürünleri Anabilim Dalında Yüksek
Lisans öğrenimi görüyor olmak
1
ANABİLİM
DALI
SU ÜRÜNLERİ
DOKTORA TEZLİ
YÜKSEK
LİSANS
NİTELİKLERİ
Alan
İçi
(Aİ)
Alan
Dışı
(AD)
Alan
İçi
(Aİ)
Alan
Dışı
(AD)
2
0
2
0
YÜKSEK LİSANS
Alan İçi (Aİ): İlgili fakültelerin Su
Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi
Lisans Programlarından mezun
olmak
Alan Dışı (AD):- - DOKTORA
Alan İçi (Aİ): İlgili Enstitünün Su
Ürünleri, Su Ürünleri Yetiştiricilik,
Su Ürünleri Avlama, Su Ürünleri
Temel Bilimler, Deniz Bilimleri
Anabilim Dallarında Yüksek Lisans
yapmış olmak.
Alan Dışı (AD):- - -
YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI ve BAŞVURU TARİHLERİ
 Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en
az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenciler, Enstitülerimizdeki programlara yatay
geçiş için başvurabilir.
 Yüksek lisans öğrencilerinin doktora programına yatay geçiş yoluyla kabul edilmeleri
için bağlı bulunduğu programda almış olduğu tüm derslerin tamamını başardığı ve
başarı notunun en az “100” üzerinden “70”, doktora programları için “100” üzerinden
“75” veya eşdeğeri olması şarttır.
 Doktora programına başvurular için, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan
(YDS) en az “55” (Elli beş) puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul
edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olması.
 Adayların mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not
sistemine dönüşüm hesabında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm
Tabloları esas alınır.
 Öğrencilerin yatay geçiş için başvurdukları programın asgari başvuru koşullarını
sağlaması gerekir.
 Başvuruların yatay geçiş lisansüstü başvuru tarihleri içinde yapılması gerekmektedir.
2
Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
1) Onaylı Lisans mezuniyet belgesi
2) Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript)
3) ALES sınav sonuç çıktısı
4) Onaylı nüfus cüzdanı sureti
5)Yüksek Lisans not durum belgesi
6)Disiplin cezası olmadığına ilişkin belge
7)4 adet vesikalık fotoğraf.
Doktora Programı Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
1) Onaylı Lisans/Yüksek Lisans mezuniyet belgesi
2) Onaylı Lisans /Yüksek Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)
3) ALES sınav sonuç çıktı belgesi
4) YDS veya eşdeğer sonuç belgesi.
5) Onaylı nüfus cüzdanı sureti
6) Doktora not durum belgesi
7) 4 adet vesikalık fotoğraf.
BAŞVURU TARİHLERİ
Adayların 11.01.2016 – 21.01.2016 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noter
vekili aracılığıyla başvurarak aday kaydı yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan
başvurular işleme konulmayacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, İskenderun Teknik Üniversitesi Yerleşkesi
Tel: 0 326 613 56 00 Dahili:4335
Fax: 0 326 613 56 13
Anabilim Dalları İletişim Bilgileri
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı: İskenderun Teknik
Üniversitesi Yerleşkesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi/İskenderun Tel: 0 326 613 56
00 Dahili:4302
 İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı: İskenderun Teknik Üniversitesi
Yerleşkesi, İnşaat Fakültesi/İskenderun Tel: 0 326 613 56 00 Dahili:4215
 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı: İskenderun Teknik
Üniversitesi Yerleşkesi, İskenderun Tel: 0 326 613 56 00 Dahili:4414
 Su Ürünleri :Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi /İskenderun Tel: 0 326 614 16
93- 614 18 66
3
Download

(EK.2) İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE