Basın bülteni - 18.09.2014
GÜMÜŞHANE İLİMİZDE MEYDANA GELEN
ENERJİ KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
17.09.2014 Çarşamba günü saat 21:45 civarında, ürettiği enerjiyi TEİAŞ’ satmakta olan Cevher
HES’ in TEİAŞ Gümüşhane Trafo Merkezi ile ENH irtibatını kesme işlevini gören “kesici”
mekanizmasının patlaması sonucu, Gümüşhane Trafo Merkezi 154/31,5 kV indirici trafosu servis dışı
kalmıştır. Arıza sebebiyle indirici trafo yaklaşık 1,5 saat boyunca TEİAŞ yetkililerinin uğraşlarına rağmen
devreye alınamamış olup Kürtün ilçesi hariç Gümüşhane geneline enerji verilememiştir. Kürtün ilçesi
TEİAŞ’a bağlı Büyükdüz ve Doğankent Trafo Merkezlerinden enerji temin edebildiği için kesintiden
etkilenmemiştir.
TEİAŞ kaynaklı bu kesintiler ile ilgili ÇORUH EDAŞ olarak Şirketimizin her hangi bir hizmet
kusuru bulunmamaktadır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
Saygılarımızla.
Çoruh EDAŞ
Kurumsal İletişim
Download

gümüşhane ilimizde meydana gelen enerji kesintisi