T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
ANKARA
…./…../20…
Sertifika No:
…………….için;
İYİ İMALAT UYGULAMALARI SERTİFİKASI
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN ÜRETİM TESİSLERİ
Firma Adı-Adresi:
Yürütülen Faaliyetler:(Üretim Yeri İzin Belgesinde Yer Alan Formlar Belirtilecektir.)
Söz konusu firma, farmasötik ürün üreten bir firma olup düzenli aralıklarla Dünya Sağlık
Örgütü’nün (WHO) tavsiyeleri doğrultusunda güncel “İyi İmalat Uygulamaları”(GMP)’na göre
Kurumumuzca denetlenmektedir.
ETKİN MADDE ÜRETİM TESİSLERİ
Firma Adı-Adresi:
Üretilen Etkin Maddenin/Maddelerin;
Kimyasal Adı:
Ticari Adı:
Söz konusu firma, etkin madde üreten bir firma olup düzenli aralıklarla, etkin maddenin
üretildiği veya ihraç edildiği ülkede satılabilmesi veya dağıtılabilmesi ile ilgili olarak Dünya
Sağlık
Örgütü’nün
(WHO)
tavsiyeleri
doğrultusunda,
güncel
“İyi
İmalat
Uygulamaları”(GMP)’na göre Kurumumuzca denetlenmektedir.
Bu sertifika …………………..tarihine kadar geçerlidir.
_______________________________________________________________________
Adres: Söğütözü Mahallesi 2176. Sok. No:5 06520 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 218 30 00 Fax: (0312) 218 30 03
Download

GMP_Sertifikası_Tip2_Türkçe