BAŞARI SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT
Sertifika No: HD - 009 / Certificate No: HD - 009
CLUB SALİMA HOLİDAY VİLLAGE
BELDİBİ - ANTALYA
Bu işletmede Assist HD Gıda ve Su Hijyeni Noktaları Denetim ve Eğitim
sistemi başarı ile uygulanmaktadır.
Assist HD Food Safety Points Training and Audit System is implemented
succesfully in this company
HD programı gıda güvenliği kapsamında mutfak, yiyecek-içecek
yiyecek
bölümleri, steward alanları, depolar ve sunum alanları; su güvenliği
kapsamında teknik alanlar, kat hizmetleri, hamam-spa,
hamam
su depoları ve
havuzlar kontrol edilmektedir.
During the inspection regarding to food safety ,the kitchen , food and
beverage departments, steward areas, warehouses and presentation
areas; technical areas covered by water security, housekeeping, bathbath
spa, water tanks and pools are checked
''İşimiz
'İşimiz Güvenliğiniz''
''Our job is your safety''
Signed By
By:: Alper DEVECİ
Veriliş Tarihi
01/05/2014
Geçerlilik Tarihi:
01/05/2015
SINCE 2014
www.assist-danismanlik.com
e-posta:[email protected]
assist-danismanlik.com
m:+90 242 743 01 00
Download

CLUB SALİMA HOLİDAY VİLLAGE LİMA HOLİDAY VİLLAGE