CENGİZ SAV
1. EĞİTİM DURUMUM
2010-halen
2010-halen
2005-2007
1999-2003
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli)
Ruhsal Travma Yüksek lisans
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul)
Klinik Psikoloji Yüksek lisans
Salzburg Üniversitesi (Avusturya)
Diplom Studium Psikoloji
Psikoloji Lisans Eğitimi (Diyarbakır)
Fen-Edebiyat Fakültesi , Dicle Üniversitesi
2. KATILDIĞIM EĞİTİM ÇALIŞMALARI
v Somatic deneyimleme semineri, Dr. Diane Poole Heller, stanbul Bilgi Üniversitesi,
stanbul, 2011.
v Uluslar arası Ruhsal Travma Toplantısı VI, Armada Otel, stanbul, 2009.
v “Çocuk stismarı ve hmali”, Uzm. Psk. Sinem Yıldız, 2005, Türk Psikologlar Derne i
v Depresyon ve Somatizasyon, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi , 2005, Diyarbakır
v I. Psikologlar Kurultayı, Ankara Üniversitesi ,2002
v Psikoloji Ö rencileri Kongresi Organizasyon Kurulu Ba kanlı ı, Dicle Üniversitesi (iptal
edildi)
v Temsilciler Toplantısı, stanbul, Bilgi Üniversitesi, 2001
v Türkiye Psikoloji Ö rencileri Üniversite Temsilcisi, 2001
v Deprem ve Travmatik sonuçları, 2001, Türk Psikologlar Derne i
v VI. Ulusal Psikoloji Ö rencileri Kongresi, Koç Üniversitesi, 2000, stanbul
3. WORKSHOP
v Travma Çözümlemesinde Somatik Deneyimleme, Dr. Diane Poole Heller,
stanbul Bilgi
Ünversitesi, 2011.
v Dare Ba lanma Dinamikleri( Dynamic Attachment Re-patterning Experience), Dr. Diane
Poole Heller, stanbul Bilgi Ünversitesi, 2011.
v Travma Sonrası Stres Bozuklu unda Psikoapatoloji ve Uzun süreli Maruz Bırakma
Tedavisi, Dr. Edna Foa, Uluslar arası Ruhsal Travma Toplantıları VI, Armada Otel,
stanbul, 2009.
v
“Aile terapisi” , Uzm. Psk. Emre
Konuk ,2000, Koç Üniversitesi Ulusal Psikoloji
Ö rencileri Kongresi.
4. AKADEMİK ÇALIŞMALARIM
Bulmu , H. & Sav, C. (2008). “ kencenin Tespitinde Psikolojik De erlendirmenin Önemi’.
15. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmak üzere kabul edilen bildiri, stanbul Üniversitesi.
5.YABANCI DİLİM
Almanca
İngilizce
2
6. Eğitimini Aldığım Testler
ü
ü
ü
ü
ü
Rorschah Mürekkep Lekesi Testi
WAIS
WISC-R
Bender-Gestalt
Figure-drawings Test
7. İLGİ ALANLARIM
Ruhsal Travmalar, Edebiyat, Sanat ve Felsefe, Klinik psikoloji alanındaki epistemolojik ve
metodolojik sorunsallar, Bilgi Felsefesi
3
Download

CENGİZ SAV - Mardin Artuklu Üniversitesi