ARA SINAVDA YAPILAN VE TEKRARLANMAMASI GEREKEN HATALAR
Eksik bırakma ya da atlama



Parantez içindeki “(Bild 14/15)” veya metin içindeki “(19)”, “(7)” gibi resimlere yapılan
göndermeler atlanmış. Böyle bir çeviri asla kabul edilemez.
Kaynak metnin son cümlesi çevrilmemiş.
o Bu gibi durumlarda o cümlede “önemli çeviri hatası” olduğu kabul edilir.
“Schlüssel an der Motorwelle ansetzen...”
o “Anahtarı motora sabitleyin”, yerine “motor şaftına” veye “motor miline”
denmeliydi. Bu hata terminoloji hatası olarak da görülebilir.
Hatalı dil kesiti kullanımı



“Kelebek vidasını (10) tekrardan sıkılayın.”
o “tekrardan” yerine “tekrar” veya “yeniden” denmeliydi. Vidalar ve cıvatalar için
“sıkılayın” yerine “sıkın” kullanılır.
“Cereyan fişini çekin!”
o “Cereyan” yerine “elektrik”, “akım” vb. denmeliydi, hatta “şebeke fişi” bile denebilir
veya sadece “fiş” olarak da kalabilir; “cereyan” halk ağzıdır.
“Fişten çekin”
o “Doğrusu “Fişi çekin!” olmalıydı.
Yanlış terminoloji kullanımı










“Lösen” için “çözün” yerine (vida, cıvata vb. için) “gevşetmek”, “sökmek” kullanılmalı.
“Flanschmutter” “ana flanş” değil “flanş somunu” olarak çevrilmeli.
Teknik çevirilerde “montajlamak” yerine “monte etmek” kullanılmalı.
“Laufrichtung” “uzantı yönü”, “gitme yönü”, “gidiş yönü”, “hareket yönü” ya da “çalıştırıcı”
değil “dönüş (veya dönme) yönü”dür.
“Kühlmittelpumpe” için “serinletme pompası” veya “antifiriz pompası” değil, “soğutma
pompası” denir.
“somun vidası” diye bir şey yok, ya somun var ya vida ya da cıvata!
“Nachschmieren” “yenilemek” değil (katı bir yağla, gres yağıyla) “yağlamak” demektir.
“Schlüssel” (açık ağızlı) “anahtar” demekir, “İngiliz anahtarı” ise başka bir el aletidir.
“Netzstecker” “ağ fişi” değil “fiş”
“Motorwelle” “motor dalgası” değil, “motor mili” ya da “motor şaftı”
Tutarsızlık


“Elmas disk” mi “kesim diski” mi?
“Kesme diski” mi “doğrama diski mi?
Dikkatsizlik


“Wartung” “uyarı” ya da “bekleme” değildir. Kimileri “Warnung” ile karıştırmış olmalı.
“Schraube” entfernen” dendiğinde tek bir vida/cıvata anlaşılır, “Vidaları sökün” örneğinde
gibi çoğul olarak çevrilmemelidir.
Anlamsızlık veya çok anlamlılık

“Disk ters yönde yerleştirilmeli” derken anlaşılan şey diskin ters yönde takılması olabilir, oysa
kastedilen şey “in ungekehrter Reihenfolge”. Bu tür yanlış anlaşılmalara neden olabilecek
çevirilerden mutlaka kaçınılmalı.
Dilbilgisi hataları


“7.6’da belirtildiği gibi yürütün ve kesin” cümlesinde anlam düşüklüğü var, çünkü cümlede
neyin yürütüleceği belirtilmemiş.
Anlam düşüklüğü: “Makinenin üzerindeki tozlar ve kirler düzenli bir şekilde temizlenmesi
gerekiyor.” Doğrusu: “Makinenin üzerindeki tozların ve kirlerin düzenli bir şekilde
temizlenmesi gerekiyor.” Ya da “Makinenin üzerindeki tozlar ve kirler düzenli bir şekilde
temizlenmeli”
Yazım hataları




İsim olan sözcüklerin Almancada olduğu gibi Türkçede de büyük harfle yazılması asla kabul
edilemez: “Temizliği bir Bez veya Fırça ile yapın.”
“Gönüye” değil “gönye”
“yada” değil “ya da”
“Pürüz” değil, “priz”
Diğer hatalar

Parantez ya da kesme işareti kullarak alternatifli çeviri yapmayınız. Bu tür çeviriler hakkınızda
olumsuz düşünülmesine yol açar. Mutlaka bir karar verip tek bir karşılık yazınız.
Download

Buradan