İlgili DÖF No:
PROJE - BÖLGE
GÖZLEMLEYEN
İMZA
TARİH
RAPORLAYAN
İMZA
KAZA / OLAY TANIMI:
DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Etkilenen
Ortam
Unsur
Diğer
Etkilenen
Varlıklar
 İnsanlar
 Gerekli Önlemlerin Alınmaması
Çevresel Olayın Nedeni

Kirletici
Madde

Hava

Patlama

Yeraltı
suyu
 Bitkiler
 Yönetim Sisteminde Başarısızlık

Yangın

Toprak
 Hayvanlar
 Eğitim Eksikliği

Aydınlatma

Yüzeysel
Su
 Yapılar/Binalar
 Dizayn Hatası

Gürültü

Doğal
Görüntü
 Ekipmanlar
 Periyodik Bakım/Test/Analiz Eksikliği

Isı
 Malzemeler

Radyasyon
 Kültürel Miras

Titreşim

Koku
 Müdahele
Ekipmanlarının/Malzemelerin Temin
 Edilmemesi
Prosedür ve Talimatlara Uyulmaması
KAZA/OLAY SONRASI YAPILAN DÜZELTİCİ FAALİYETLER:
KAZANIN TEKRARLANMAMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER:
İSG Kurul Üyeleri (ad/soyad/imza)
Download

İlgili DÖF No: PROJE - BÖLGE GÖZLEMLEYEN İMZA TARİH