İHSAN DOĞRAMACI VAKFI
ERZURUM ÖZEL BİLKENT LABORATUVAR OKULLARINA
ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.
Yalnız Türkiye’de değil dünyada da örnek gösterilecek bir eğitim merkezi olmak üzere kurulan İhsan Doğramacı Vakfı
Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar Okulları lise hazırlık sınıfına sınavla ve ilkokul anasınıfına ise noter çekilişiyle, 2014-2015
eğitim-öğretim yılı için “Tam Öğrenim Bursu” ve “Kısmi Öğrenim Bursu” ile öğrenci alacaktır.
Kabul edilecek öğrencilerin %70’ine “Tam Öğrenim Bursu”, %30’una ise “Kısmi Öğrenim Bursu” verilecektir.
Uluslararası Orta Öğretim Genel Sertifikası ve Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip olarak lisemizden mezun olan tüm
öğrencilerimiz Ankara, Atatürk, Gazi, Hacettepe, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri ile Bilkent Üniversitesi Mühendislik;
Hukuk; Fen Fakülteleri; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler; İşletme; Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık ve Boğaziçi Üniversitesi
İşletme Fakültesine yerleştirilmişlerdir.
İhsan Doğramacı Vakfı Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar Lisesi Hazırlık Sınıfı Giriş Sınavlarına katılabilmek için;
•2013-2014 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokullarında 8.sınıf öğrencisi olmak ve
•5., 6., 7. Sınıflar ile 8. Sınıf birinci dönem sonu itibarı ile 100’lük puan sistemine göre 80 puan ve üzeri ortalamaya sahip
olmak gerekmektedir.
İhsan Doğramacı Vakfı Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar İlkokulu anasınıfına alınacak öğrenciler için noter kurası bursluluk
mülakatlarından sonra yapılacaktır.
Başvuru için Gerekli Belgeler
mAday öğrencinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
mÜç adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.
mLise hazırlık sınıfı başvuruları için ayrıca: Öğrencinin 8.sınıfta öğrenim gördüğü ilköğretim okulundan 5., 6., 7. sınıflar ile 8.
sınıf birinci dönemine ait not ortalamasını gösteren belge.
(Aday öğrencinin 100’lük puan sistemine göre 80 ve üstü puan almış olması gerekmektedir.)
Başvurular 07 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak olup, 25 Nisan 2014 Cuma günü saat 16.00’da sona erecektir.
Noter çekilişi, sınav tarih, yer ve saatleri ile ilgili bilgiler www.bels.bilkent.edu.tr web sitesinde yayınlanacaktır.
Başvurularınızı 07 Nisan 2014 - 25 Nisan 2014 tarihleri arasında www.bels.bilkent.edu.tr web sitesinden günün her saati
online olarak yapabileceğiniz gibi, Başvuru Merkezimizden de gerçekleştirebilirsiniz.
Başvuru Merkezimiz işlemleriniz için Pazar günleri hariç, her gün 09.00-16.00 arası açıktır.
Başvurular Ücretsizdir.
Anne veya babadan en az birisinin kesin kayıt tarihi itibari İle Erzurum merkezde ikamet etmesi zorunludur.
Online başvuru yapan öğrenci ve velilerin başvuru merkezine istenen belgeleri 30 Nisan 2014 Çarşamba gününe kadar
ulaştırarak, sınav ya da mülakatlardan önce aday öğrenci kimlik belgesini almaları gerekmektedir.
Aday öğrenci kimlik belgesini teslim almayan öğrenci ve velilerin başvuruları geçersiz sayılacak ve seçmelere alınmayacaklardır.
Sınav ve Başvuru Merkezi:
Erzurum: BELS İhsan Doğramacı Vakfı Erzurum Özel Bilkent
Laboratuvar Okulları
Bilkent Erzurum Yerleşkesi
Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı, 25070, Erzurum
Tel : (442) 342 61 74
www.bels.bilkent.edu.tr
Faks : (442) 342 61 72
LİSE HAZIRLIK SINIFI GİRİŞ SINAVLARIMIZ
ERZURUM VE ANKARA İLLERİNDE,
İLKOKUL ANASINIFI BURSLULUK
MÜLAKATLARIMIZ İSE
ERZURUMDA YAPILACAKTIR.
Download

null - Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulu