DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Sınıf / Y.Y.
Ders Saati
(T+U+L)
Kredi
AKTS
Yunanca B-IV
Y401YB2
4 / Bahar
(2+0+0)
2
2
Dersin Dili
:
Yunanca
Dersin Seviyesi
:
Lisans, Seçmeli
Dersin Önkoşulu
:
Yunanca B-III
Dersin Öğretim
Elemanları
:
Dr.Öğ.Alb.Hamza ÖZASLAN
:
İletişimsel yaklaşıma uygun olarak sürdürülen dil aktiviteleri süreci içerisinde ders
dokümanları aracılığıyla öğrencilere kazandırılacak olan dört dil becerisini
geliştirmek ve pekiştirmektir. Bu bağlamda, asgari 500 kelimelik kullanılabilir bir
sözcük kapasitesi kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme
Çıktıları
:
Dersin İçeriği
:
Değerlendirme
:
Kaynaklar
:
Z-02
4521 [email protected] (Koordinatör)
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler;
 500 farklı kelime veya deyim öğrenirler.
 Orta düzey için yazılmış basit hikaye kitapları okuyabilirler.
 Temel düzeyde günlük konuşmalara katılıp fikir beyan edebilirler.
 Basitleştirilmiş Yunanca diyalog ve konuşmaları anlayabilirler.
 Temel düzeyde Yunanca mektup yazabilirler. (Şikayet etme, sipariş
verme, resmi olmayan iletişim kurma amaçlı vs.)
Dersin içeriğinde;
 Yeniki usiastikon (arsenika ke tilika),
 Kapies metohes pu parusiazun idiomorfies,
 Merikes anomalies ton epirrimaton bilebilme,
 Kata + yeniki, Kata + etiyatiki,
 İpotetikes logos kullanabilme,
 Metohes kaion rimaton pu den ehun patitiki foni bilebilme,
 Arsenika usiastika se -es, -edes konuları bulunmaktadır.
a. Ara Sınav: Ara sınav 7 ve 8’inci hafta yapılacak ve 60 tam puan üzerinden
değerlendirilecektir. Ara sınavın 30 puanını çoktan seçmeli tip sorular, 30 puanını
ise metin tipi sorular oluşturacaktır.
b. Yarıyıl Değerlendirme Notu: Yarıyıl içinde Harbiyelilerin Ders Yürütme
Emrindeki görevlere hazırlanmaları, derse katılımları, takdim görevleri ve izleme
testleri dikkate alınarak 40 tam puan üzerinden öğretim elemanınca verilecektir.
Her ünitenin sonunda ilgili ünitenin izleme testi yapılacaktır.
c. Yarıyıl Sonu Sınavı: 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Soruların 50
puanını çoktan seçmeli tip sorular, 50 puanını ise metin tipi sorular oluşturacaktır.
ç. Konuşma Notu: Öğrencinin sınıf içerisinde sözlü olarak derse katılımı ve takdim
görevleri göz önüne alınarak 10 tam puan üzerinden verilecektir.
d. Dinleme Sınavı: Geri Besleme ve Uygulamalı Sınavlar haftasında 10 tam puan
üzerinden yapılacaktır.
e. Dersin Taban Notu: 50’dir.
a. ARVANİTAKİS, Kleanthis, EPİKİNONİSTE ELLİNİKA-2,Yunanca İletişim 2,
Atina, (2000). (Ders Kitabı)
b.ARVANİTAKİS, Kleanthis, EPİKİNONİSTE ELLİNİKA-2, Exercise), Yunanca
İletişim 2, Atina, (2000)
c. PRING, J.,(1995), Oxford Greek Dictionary, Newyork
S.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dersin
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
Askeri ve teknik konularda ve sosyal bilimlerde yabancı dilde yazılmış
metinleri okuyup anlayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
Askeri ve teknik konularda ve sosyal bilimlerde kendisine verilen herhangi
bir konuda yabancı dilde yazılmış metinleri tarayarak araştırma yapabilir.
Alanı ile ilgili konularda sorunları tespit ederek bilimsel çözümler üretir ve
bunları yabancı dilde bilimsel metinler yazarak ifade edebilir.
Kendi başına veya çok uluslu takımlarda çalışabilme becerisi
gösterebilmelidir.
Takım ve proje çalışmalarında yönetici, planlayıcı veya koordinatör olarak
görev alabilmelidir.
Güncel konularda yazılmış yabancı dil metinleri eleştirel bir bakış açısıyla
okur ve anlar.
Yabancı dil kullanarak bilgilere ulaşabilmeli, edindiği bilgileri
değerlendirebilmeli, kullanabilmeli ve çözümler üretebilmelidir
Yaşam boyu kendi çalışmalarıyla bir yabancı dili öğrenme veya geliştirme
becerisini gösterebilir.
Yabancı dilde, güncel ve bilimsel konularda konuşabilir ya da yazılı iletişim
kurabilir.
Askeri ve teknik konularda ve sosyal bilimlerde karşısına çıkan problemleri
ve çözümleri yabancı dilde ifade edebilir.
Yabancı dili kullanarak toplulukla etkin iletişim kurma becerisine sahip
olmalıdır.
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini yabancı dil bilgisini geliştirmek ve iletişim
kurabilmek için kullanabilmelidir.
Yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve
ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
14
Kültürler arası farklılıkları anlar ve hoş görür.
15
Yabancı dili kullanarak disiplinler arası araştırma ve inceleme yapabilir.
Konular
1-2-3
KALİ SU EPİTİHİA
4-5-6
Tİ, POTE KE POS TRONE İ ELLİNES
3
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HAFTALIK KONULAR
Hafta
2
7-8
ARA SINAV
9-10
TİROPİTA
11-12
ESİ MONO TON EAFTO SU SKEFTESE
13-1415
MİA SİNDOMİ MATYA STİN SİNGHRONİ ELLİNİKİ LOGOTEHNİA
16-17
YARIYIL SONU SINAVI
5
AKTS KREDİSİ / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYI
SÜRE
(Saat)
TOPLAM
İŞ YÜKÜ
(Saat)
Teorik Anlatım
13
1
13
Genel Laboratuar Uygulaması
13
1
13
-
-
-
13
1
13
Ödev Problemlerinin Çözülmesi ve Rapor Olarak Teslimi
-
-
-
Dönem Projesi
-
-
-
Sunumu / Seminer Hazırlama
-
-
-
Diğer Çalışmalar
13
0,5
6,5
Kısa Sınav (Quiz)
-
-
-
Sınav
1
1
1
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
5
5
Sınav
1
1
1
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
6
6
FAALİYETLER
Teorik Ders
Rehberli
Problem Çözme
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Sınıf Çalışması
Bireysel veya Grup Halinde Çalışma
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)
AKTS KREDİSİ
58.5
2
Download

Dersin Dili