AVRUPA KOMİSYONU
BASIN BÜLTENİ
Frankfurt/Brüksel, 8 Ekim 2014
2014 yılı Avrupa Birliği Edebiyat Yarışmasını Kazananlar
Frankfurt Kitap Fuarında Açıklandı
2014 yılı Avrupa Birliği Edebiyat Yarışmasını kazananlar bugün Frankfurt Kitap Fuarında
açıklandı. Ödül, Avrupa'daki yeni ve ortaya çıkmakta olan yazarlara yöneliktir. Bu yılın
kazananları: Ben Blushi (Arnavutluk), Milen Ruskov (Bulgaristan), Jan Němec (Çek
Cumhuriyeti), Makis Tsitas (Yunanistan), Oddný Eir (İzlanda), Janis Jonevs (Letonya),
Armin Öhri (Lihtenştayn), Pierre J. Mejlak (Malta), Ognjen Spahić (Karadağ), Marente de
Moor (Hollanda), Uglješa Šajtinac (Sırbistan), Birgül Oğuz (Türkiye) ve Evie Wyld (Birleşik
Krallık).
Avrupa Birliği Edebiyat Yarışmasına (EUPL), AB'nin kültürel ve yaratıcı sektörlere yönelik
finansman programı olan Yaratıcı Avrupa programına katılan ülkeler katılabilmektedir. Her sene
ülkelerin üçte birinden ulusal jüriler - bu esene 13 olmuştur - kazanan yazarları aday
göstermektedir. Yazarların biyografileri ve kazanan kitapların özeti için bilgi notuna
bakabilirsiniz.
Avrupa Komisyonu'nun Eğitim, Kültür, Çok Dillilik ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Androulla
Vassiliou ödül ve kazananlar ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştır:“Avrupa Birliği Edebiyat
Yarışmasını kazananlara en içten tebriklerimi sunuyorum. Hangi ülkeden geldiklerine veya
dillerinin ne olduğuna bakılmaksızın, Avrupa'daki yeni yazarlara ve yeni ortaya çıkmakta olan
yazarlara Ödül verilecektir. Amaç, Avrupa'nın en iyi modern edebiyatını vitrine çıkarmak, sınır
ötesi satışları teşvik etmek ve diğer ülkelerden gelen edebiyatın tercüme edilmesini,
yayınlanmasını ve okunmasını teşvik etmek ve artırmaktır. AB'nin yeni Yaratıcı Avrupa programı,
tercümelere hibe sunmakta ve bu şekilde yazarların ülke ve dil engellerini aşarak başka ülke ve
dillerden de okuyucu çekebilmesine yardımcı olmaktadır."
Kazanan her bir kişiye 5000 Avro verilecektir. Daha da önemlisi kazanlar, ekstra promosyon ve
uluslararası görünürlük fırsatından yararlanacaktır. Yeni pazarlara ulaşabilmek amacıyla,
yayıncıların da kazanan kitapları diğer dillere tercüme ettirebilmek için AB finansmanına
başvurmaları teşvik edilmektedir.
Ödül 2009 yılında verilmeye başladığı için AB, EUPL ödülünü kazanan (59 kişiden) 56'sının
kitaplarının 20 farklı Avrupa diline tercüme edilmesine ilişkin finansman sağlamıştır ki bu da her
bir kitap başına ortalama 3-4 tercüme olmak üzere toplam 203 kitap çevirisini kapsamaktadır.
Bununla beraber ödülü kazananlar, Frankfurt, Londra, Göteborg ve Brüksel'deki Passaporta
Festival da dâhil olmak üzere Avrupa'nın en önemli kitap fuarlarında ekstra görünürlük
fırsatından yararlanmaktadır.
Bu yıl Ödül kazananlar, Avrupa Komisyonu'nun Eğitim ve Kültürden sorumlu Üyesinin, Avrupa
Parlamentosu üyesinin ve AB İtalya Başkanlığından temsilcilerin huzurunda, 18 Kasımda
Brüksel'de Concert Noble'da düzenlenecek gala töreni sırasında ödüllerini alacaklardır.
EUPL, Avrupa Kitapçılar Federasyonu, Avrupa Yazarlar Konseyi ve Avrupa Yayıncılar
Federasyonu ile işbirliği içerisinde Avrupa Komisyonu tarafından organize edilmektedir.
IP/14/1107
Arka plan
EUPL, kültürel ve yaratıcı sektörlerin rekabetçiliğini güçlendirmeyi ve kültürel farklılığı teşvik
etmeyi amaçlayan Yaratıcı Avrupa programından finansman almaktadır. 2014-2020 yılları
arasında yeni programın toplam bütçesi 1,46 milyon Avro olacaktır ki bu da daha önceki
seviyelere göre %9'luk bir artış anlamına gelmektedir. Program, 4500 kitabın tercüme
edilmesine finansman sağlayacaktır. Bunun yanında, 250 000'nin üzerinde sanatçının, kültürel
meslek uzmanlarının ve bunlara ait iş ve eserlerin uluslararası bir görünürlük kazanmasını
sağlayacak ve bu şekilde yüzlerce Avrupa kültürel işbirliği projeleri, platform ve ağlarına destek
sağlanacaktır.
Daha önceki Kültür Programı çerçevesinde, 2009-2013 yılları arasında Avrupa Komisyonu,
edebiyat çevirisi için ortalama yılda 2,5 milyon Avro ve kitap sektörünü kapsayan işbirliği
projelerine yönelik de 2,4 milyon Avronun üzerinde hibe vermiştir. Birinci yılı olan 2014 yılında
yeni Yaratıcı Avrupa programı, edebiyat çevirisine 3,6 milyon Avro tahsis etmiştir.
Kitap ve yayın sektörü, AB'nin Gayri Safi Hâsılatına 23 milyon Avroluk bir katkı sağlamakta ve
135000 kişi tam zamanlı olarak istihdam etmektedir. Kitap yayını, AB'nin Gayri Safi Hâsılatının
neredeyse %4,5'ini teşkil eden ve 8 milyondan fazla iş fırsatı sağlayan kültürel ve yaratıcı
sektörlerin önemli bir parçasını teşkil etmektedir. Bu sektörler, krizde nispeten çabuk iyileşen bir
yapıya sahip olsa da, dijital dönüşüm, küreselleşme ve kültür ve dil çizgileri arasında parçalı bir
pazar olmasından kaynaklı ciddi zorluklar ile de karşı karşıya bulunmaktadır.
Hâlihazırda Yaratıcı Avrupa programına katılan ülkeler şunlardır: 28 AB Üyesi Ülke, Norveç,
İzlanda, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya eski Yugoslav Cumhuriyeti, Karadağ ve
Sırbistan. 2015 yılından itibaren daha fazla ülkenin katılması kuvvetle muhtemeldir.
Daha fazla bilgi için
BİLGİ MEMO/14/567: Yazarların biyografileri ve kazanan kitapların özeti
Yarışmanın internet adresi: http://www.euprizeliterature.eu/
Avrupa Birliği kültür portalı http://ec.europa.eu/culture
Androulla Vassiliou'nun internet sitesi
Androulla Vassiliou'u Twitter'da takip edin @VassiliouEU
İrtibat :
Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott
Dina Avraam (+32 2 295 96 67)
2
Download

European Commission