Dünyanın en gelişmiş otomatik tasması olan SmartLeash'i satın aldığınız için teşekkür ederiz. SmartLeash ile köpeğinizin ve sizin eğlenceli dakikalar geçirmesini dileriz.
Bu tasma otomatiktir ve yaralanma risklerini azaltmak amacıyla bazı özel önlemlerin alınması gerekmektedir. Kullanmadan önce bu kullanım kitapçığını okuyunuz ve sonradan ihtiyacınız
olabilecek durumlar için saklayınız. Kitapçığı kaybederseniz www.thesmartleash.com ya da www.petgarden.com.tr adresini ziyaret ederek indirebilirsiniz.
KULLANIM TALİMATLARI VE ÖNLEMLER
Her kullanımdan önce tasmayı ve boyun tasmasını kontrol ediniz!
Her kullanımdan önce otomatik tasmanın ve boyun tasmasının iyi durumda olduğundan emin olunuz. Otomatik tasmanın ya da boyun tasmasının herhangi bir parçası eskimiş,
yıpranmış, zarar görmüş ya da kopmuşsa ilgili parça değiştirilmeden/tamir edilmeden otomatik tasmayı kullanmayınız. Köpeğinizin, otomatik tasmanın, gergili ip ve normal ip kısımları da dahil
olmak üzere herhangi bir parçasını ısırmasına izin vermeyiniz. Bu parçaların ısırılması tasmanın bozulmasına neden olabilir.
Bilek kayışı:
Köpeğinizin beklenmedik bir şekilde ileri atılması ya da koşmaya başlaması durumlarında ek güvenlik önlemi sağlaması için SmartLeash tasma kutusunun içine bir bilek kayışı eklenmiştir.
Bilek kayışı otomatik tasmayı sıkıca tutabilmeniz için bir ek seçenek değildir. Bilek kayışının iki ucu vardır. Bir ucu geniş, diğeri ise dardır. Bilek kayışını takmak için kayışı otomatik tasmanın
tutacak kısmından içeri geçiriniz. Sonra da geniş kısmını dar kısmından geçiriniz ve iyice çekiniz. Artık bilek kayışınız tutacak kısmına dolanarak sabitlenmiştir. Elinizi geniş kısmın içinden geçiriniz
ve plastik parçayı, kayış bileğinizin etrafını sıkıca saracak şekilde çekiniz. Çok dar olmamasına dikkat ediniz. Bileğiniz kayışın içinde rahatça hareket edebilmelidir.
TASMANIN KÖPEĞİNİZE TAKILMASI
Otomatik tasmanın ucunu, köpeğin boyun tasmasındaki D şeklindeki halkaya takınız. Otomatik tasmanın boyun tasması üzerindeki başka bir parçaya takılması, çıkmasına ve ipin
çekildiği zaman bir kırbaç etkisi yaratarak size çarpmasına neden olabilir. Kesinlikle köpeğinizin isimliğine takmaya çalışmayınız. İsimlik sağlam bir parça değildir ve kopacaktır. Metal kıskacın
ağzının kapalı olduğundan ve otomatik tasmayı D şeklindeki halkaya taktığınızdan emin olunuz.
SMARTLEASH’İN KULLANILMASI
SmartLeash’i nasıl kullanacaksınız: Yumuşak kauçuk kısmından kavrayarak tutmanız gerekmektedir. Kesinlikle başka bir yerinden tutmayınız. Köpeğinizi kontrol etmeye çalışırken asla
ipten veya şeritten tutmaya çalışmayınız. Köpeğinizi durdurmak için kauçuk tutacak kısmını bırakmadan fren düğmesi vasıtasıyla durdurunuz. Fren düğmesi basılı olmadığı zamanlarda ip
serbestçe salınır ve sarkma yapmadan geri toplanır. Köpeğiniz ileri atıldığında ya da koşmaya çalıştığında SmartLeash kendiliğinden kilitlenerek ipin salınmasını durduracaktır. İpin üzerindeki
gerilme kalktığı zaman kilit kendiliğinden iptal olacaktır. Tasma kendiliğinden kilitlendiği zaman, kilidi sabitlemek için çıt sesini duyana kadar düğmeye basınız.
SmartLeash’inizi el yardımıyla kilitlemek için: Kendiliğinden kilitleme özelliğine sahip olan SmartLeash'i el ile kilitlemek için başparmağınızla kilit düğmesini çıt sesi duyana kadar ittirebilir
ve ipin salınmasını engelleyebilirsiniz. Düğmeye tekrar basıp kilit özelliğini kapatana kadar ipin uzunluğu sabit kalacaktır. Kilit düğmesi, tükenmez kaleminkine benzer bir çalışma prensibine
sahiptir. ÖNEMLİ: Eliniz ile kilit düğmesine basıp ipin salınmasını engellediğinizde ipin uzunluğu sabit kalacaktır. Bu durumda köpeğiniz size yaklaştığında ip sarkma yapacaktır. Köpeğiniz tekrar
sizden hızla uzaklaşmaya çalışırsa ipin gerginleştiğinde sizin ve köpeğinizin kendisinin zarar görmesine neden olabilir. Eliniz ile kilit düğmesine basarak kilit özelliğini açtığınız zaman otomatik
kilit özelliği devre dışı kalacaktır.
Otomatik kilit özelliği: Köpeğiniz sizin beklemediğiniz anda ani bir hamle yapabilir ya da koşmaya çalışabilir. Bu gibi durumlar için önlem olması amacıyla SmartLeash’de otomatik kilit
özelliği bulunmaktadır. Ama bu özellik köpeğinizi her zaman yakından gözlemlemeniz için bir bahane olamaz. Köpeğinizin aniden koşabileceği ya da hamle yapabileceği bir durumla
karşılaşırsanız (köpeğiniz başka bir köpek ya da bir şahıs görürse), eliniz ile kilit özelliğini etkin hale getirmenizi ve bu karşılaştığınız durum geçene kadar kilit özelliğinin etkin halde tutmanızı
tavsiye ederiz. Hareket eden arabalar, insanlar, evcil hayvanlar, bebek arabaları ya da köpeğinizin ilgisini çekebilecek olan bir cisim bulunduğu yerlerde, fren düğmesini elinizle açarak
köpeğinizi gezdirmeniz gerekmektedir.
Köpeğinizi kendinize yaklaştırmak için: Aşağıdaki kurallara uyunuz ve kesinlikle otomatik tasmayı ipinden tutmayınız:
-Eliniz ile beraber tasmayı öne doğru uzattıktan sonra fren düğmesine basınız.
-Öne doğru adım atarken tasmayı kendinize doğru yaklaştırınız.
-Fren özelliğini kapatarak köpeğinize doğru yürümeye devam ediniz. Her adımınızda tasmayı kendinize doğru çekerek ipin otomatik tasma tarafından geri çekilmesini sağlayınız. İpin
boşluğunu her alışınızda kilit düğmesine tekrar basınız.
-Gerektiği kadar yukarıdaki adımları tekrarlayınız.
Tasmanın çıkartılması: Köpeğinizin kontrol altında olduğundan emin olunuz. Otomatik tasmayı çıkartmadan önce mümkün olduğunda köpeğinize yakın olunuz. Tasmayı çıkarttıktan
sonra ipin kırbaç etkisiyle size çarpmasını engellemek için bu durum önemlidir.
İp ıslanırsa ne yapılması gerekir: İpin hepsini çekerek tasmadan çıkartınız ve ip sonuna geldiği zaman fren düğmesine basınız. İpin kurumasını sağlayınız. Kurutma sırasında tasmayı
çocukların erişemeyeceği bir yere koyunuz. İp kuruduktan sonra dikkatli ve yavaş bir şekilde ipin otomatik tasma tarafından geri çekilmesini sağlayınız. Islak hava koşullarında ıslanmış bir ipin
size zarar vermesi ihtimali daha yüksek olacaktır.
ÖNLEMLER VE UYARILAR
SmartLeash otomatik bir tasma olduğu için, yaralanma risklerini azaltmak amacıyla ek önlemler alınması gereklidir. Bu uyarıları ve önlemleri dikkatle okuduktan sonra bu kağıdı
gelecekte de inceleyebilmek için saklayınız.
Köpeğiniz için uygun tasmayı satın aldığınızdan emin misiniz? Bu tasmayı sözünüzü dinlemeyen ya da kontrolü zor köpeklerde ku llanmayınız; bu tip köpekler tasmanın ipini kendi
etrafında veya sizin etrafınızda dolandırmayı severler. SmartLeash kullanmadan önce köpeğinizi normal ve kısa bir tasma ile (2 mt ya da daha kısa) eğitiniz. Bu tasmayı kullanmadan önce
köpeğinizin ağırlığının tasma için uygun olup olmadığına bakınız. Eğer tasmanın ipi parmaklarınıza, elinize ya da vücudunuzun herhangi bir yerine dolanırsa, köpeğiniz aniden çektiği anda
uzvunuzun kopmasına kadar varabilecek ciddi yaralanmalara neden olabilir. Eğer tasmanın ipi sizin etrafınıza dolanırsa, küçük köpekler ipi çektiği anlarda bile yaralanmanıza neden olabilir. Bu
tasmayı küçük köpeklerde kullanırken bile bütün önlemlere uymanız gerekmektedir!
Bu tasmayı kimler kullanabilir? Bu tasma yalnızca bu önlem ve uyarıları okuyan sorumlu yetişkinler tarafından kullanıla bilir. Kullanıcı, köpeği her zaman gözetim altında ve yakınında
tutmalıdır. Tasmanın ipinin size ya da etrafınızdaki eşya ve kişilere dolanmasını engellemelisiniz. Küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde tasmayı saklayınız. Çocuklar oynarsa ip kısımları
düğüm olabilir. Bu tasma oyuncak değildir, oynanmamalıdır.
Etrafınızı gözlemleyiniz: SmartLeash’i köpeğinizle beraber gideceğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Otomatik tasmalar normal tasmalara kıyasla köpeğinize biraz daha özgürlük tanımaktadır,
ama bu durumlarda daha fazla dikkatli olmanız gerekmektedir. Örneğin evinizin içindeyken, başkalarının, başka köpeklerin, arabaların ya da dikkat çekici başka cisimlerin yanındayken
köpeğinizin ilgisi bir anda bunlara yönelebilir ve koşmasına neden olabilir. Bu durumlarda eliniz ile kilit düğmesini etkin hale getiriniz.
SmartLeash’in otomatik kilit özelliği bulunmasına rağmen, böyle durumlarda köpeğinizi kendinize yakın, tasmasını kısa tutmalı ve fren düğmesini etkinleştirmelisiniz. Unutmayınız ki
tasmanın ipini sonuna kadar salarsanız köpeğinizi kontrol etmeniz de o denli zorlaşır. Kaldırımlarda yürürken veya yola çıkarken köpeğinizi yakınınızda tutunuz ve kontrolünü kaybetmeyiniz.
Köpeğiniz kontrol altında gözükmesine rağmen, eğer tasmanı ipi uzunsa köpeğiniz kolayca yola çıkabilir (üçüncü kişilerin yaralanması başlıklı paragrafa bakınız).
Tasmayı amacına uygun olarak kullanınız. “Kullanım talimatları” başlıklı kısmı okuyunuz. Tek bir tasmaya kesinlikle birden fazla köpek bağlamayınız. Asla birden fazla SmartLeash’i
beraber kullanmayınız. SmartLeash tarafından onaylanmamış ya da satılmayan aksesuarları asla kullanmayınız.
İP GERİ ÇEKİLİRKEN OLUŞABİLECEK YARALANMALAR
Eğer tasmanın ucu boyun tasmasından kurtulursa ya da köpeğinizin boyun tasması koparsa geri çekilmekte olan ip bir kamçı etkisi yaratarak size çarpabilir; bu durumda özelliklere de
göz ve yüz bölgesinde ciddi yaralanmalara, dişinizin kırılmasına, kesiklere, morarmalara, vs neden olabilir. Eğer ipin gerginliği fazlaysa bu tip yaralanmalar kilit özelliği açıkken bile
gerçekleşebilir. “Talimatlar” kısmında bulunan inceleme, takma ve çıkartma ile ilgili bilgileri inceleyiniz.
KESİKLER VE YANIKLAR
Tasmanı ipi sıyrıklara, sürtünmeye bağlı yanıklara ya da ciddi kesiklere neden olabilir. Kesikler ve yanıklar genellikle tasma ipi herhangi bir uzvunuza dolanırsa gerçekleşebilir. Tasma
ipine dokunmamaya ve ipin herhangi bir yerinize dolanmamasına özen gösteriniz. İpin gerginliğinin azalmasına izin vermeyiniz; ipe dolanabilirsiniz. İp vücudunuza ve/veya bir parçasına
dolanırsa ipe dokunmayınız (Bkz: Parmak kopmaları ve kırıklar).
PARMAK KOPMALARI VE KIRIKLAR
Eğer ip parmağınıza dolanırsa, ipin aniden çekilmesi durumunda parmağınız kırılabilir, hatta kopabilir. Tasma köpeğinize takılıyken ipin parmaklarınıza, kollarınıza, ellerinize ayda
bacaklarınıza dolanmamasına özen gösteriniz. Köpeğinizi kontrol etmek için asla ipten tutmayınız. Eğer ip bir cisme dolanırsa, ipi kurtarmaya çalışmadan önce köpeğinizi kontrol altına alınız.
Köpeğinizin ipi çekebileceği durumlarda ipe dokunmayınız. Yaralanma riskini azaltmak için tasma kullanımı sırasında kalın eldivenler kullanabilirsiniz.
DÜŞMELER
SmartLeash normal tasmalara kıyasla daha uzun olduğu için köpeğiniz sizden uzaklaşırken dikkatini çeken cisimlere ya da tehlikelere daha fazla yaklaşabilir. Eğer olası dikkat çekici bir
durumla karşılaşırsanız, köpeğinizin uzaklaşmaması için hemen kilit düğmesini etkin hale getiriniz. Otomatik kilit özelliği bulunduğu için köpeğiniz öne atıldığında siz i de çekebilir ve yere
düşmenize neden olabilir. Yere sağlam bastığınızdan ve çekilmeniz olasılığına karşı hazır olduğunuzdan emin olunuz. Kilit özelliğini elinizle etkinleştirdiyseniz ipin gerginliğinin azalmasına izin
vermeyiniz. Bu durum köpeğinizin koştuğu zaman ivme kazanmasına ve ip gerginleştiğinde sizi çekmesine neden olacaktır. Her za man yere sağlam basınız. Tasmayı tekerli bir araç üzerindeyken
(örneğin bisiklet, kaykay ay da paten) kesinlikle kullanmayınız.
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN YARALANMASI
Üçüncü kişiler de bu kitapçıkta yer alan yaralanma risklerine maruzdur. Özellikle de tasmanın ipi kendilerine dolanır ya da ipe takılırlarsa bu durum geçerlidir. Üçüncü kişilere dikkat
ediniz. Köpeğinizi her zaman kontrol altında tutunuz ve üçüncü kişilerin ipe yaklaşmasına izin vermeyiniz. Başka köpeklerin ya da insanların yanındayken tasmanın ipini mümkün olduğunca kısa
ve köpeğinizi yakınınızda tutunuz. Küçük çocukların, özellikle de bisiklet sürmekte olan çocukların yakınında SmartLeash’i kullanırken dikkat ediniz. Eğer ip birisinin etrafına dolanırsa ipe
dokunmamasını söyleyiniz. Önce köpeğinizi kontrol altına alınız ve köpeğinizin ipi çekebileceği durumlara karşı hazırlıklı olunuz.
TAMİRATLAR
SmartLeash’i açmaya ya da tamir etmeye çalışmayınız. Tasma mekanizması içindeki önceden sarılmış bobin, tasmayı açtığınız sırada yaralanmanıza neden olabilir. Sınırlı süreli garanti
kısmına bakınız. Tasmanın açılması bu garantinin iptaline neden olacaktır.
SINIRLI SÜRELİ GARANTİ
Otomatik SmartLeash marka tasma ve diğer parçalarına üretici firma tarafından, satın alındığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere işçilik ve ham madde özürlerine karşı bir (1) yıl garanti
hakkı verilmiştir. Sınırlı süreli garanti yalnızca ürünü satın alan kişiye tanınır. Herhangi bir arıza yaşanması durumunda ür ünü faturası ile beraber aşağıdaki adrese gönderiniz (gönderme
masrafları göndericiye aittir). Amacı dışında kullanım ya da kötü kullanıma bağlı olarak zarar görmüş, kırılmış ya da yıpranmış tasmalar garanti kapsamı dışındadır; tasma ipinin köpeğiniz
tarafından çiğnenmiş olması da ürünün garanti kapsamı dışında kalmasına neden olur. Yasaların izin verdiği ölçüde, bu tasmanın ticari uygunluğa sahip olmasını ve/veya amacına uygun olarak
kullanılmasını ilgilendiren diğer bütün zımni garantiler geçersiz ve hariç tutulmuş, reddedilmiştir.
Üretici firma: IPP, LLC
PO Box 97
Bayport, MN 55003, ABD
1-800-481-2176
www.TheSmartLeash.com
FİRMA:
SATIN ALMA TARİHİ:
KAŞE:
İthalatçı firma: Pet Garden Akvaryum İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Yolu 7. Km. Necdet Evliyagil Sok.
No:24/C Batıkent - Ankara
www.petgarden.com.tr
[email protected]
Tel: +90 312 278 24 40
Faks: +90 312 278 29 94
Download

Dünyanın en gelişmiş otomatik tasması olan