Sosyal konut ve semt kararlarına halkın
katılımı
Harburg herkes içindir! Şehir planlaması büyük ticari kuruluşların
ve emlakçi firmalarının kar hırslarına teslim edilmemelidir. Şehir
merkezi, demokratik ve sosyal bir şekilde düzenlenmelidir. Her
gelir
düzeyinden,
her
yaştan
ve
kültürden,
herkesin
kullanabildiği, kamuya açık, hareketli bir yaşama ve buluşma yeri
haline getirilmelidir. Semt meclisinden, merkez bölgenin
düzenlemesinde, tüm vatandaşların karar sürecine katılabileceği
kalıcı bir yapı oluşturmasını talep ediyoruz.
Önümüzdeki yıllarda binlerce sosyal konutun yok edildiği,
kiraların yükseldiği politikalara ve uygulamalara derhal son
verilmelidir. Harburg’da sosyal konut yapımına hızla başlanmalı,
konutlar SAGA/GWG gibi kamu kuruluşları eliyle yapılmalıdır. Die
Linke parti olarak bu kuruluşların gelirlerinin şimdiye kadar
olduğu gibi devlet kasasına aktarılması yerine tüm geliri yine
sosyal konutların yapımı ve tamiri için kullanılmasını talep
ediyoruz. Ancak kamu kuruluşları ve halk inisiyatifi yolu ile kar
amaçlı konut politikası karşısında bir denge oluşturulabilir.
Elbmosaik (Neugrabener Wiesen) ve Röttiger Kaserne gibi
bölgelerde yeni planlama yapılırken ihtiyaca uygun olarak inşaat
planlarında uygun fiyatlı, ekolojik kiralık evlere yer ayrılmalıdır.
Semtimizde büro yeri olarak ayrılmış ve boş duran sayısız daire
vardır. Bunlar derhal konut haline getirilmeli, halkın kullanımına
sunulmalıdır. Var olan konut kooperatifleri genişletilmeli, konut
alanında yeni kooperatif ve vakıflar kurulmalı ve bu konuda yasal
düzenlemeler yapılmalıdır. Harburg’da ev arayan herkes için,
düzgün ve kirası yüksek olmayan konutlar ulaşılabilir olmalıdır.
Phoenix mıntıkasındaki konutlar yetersizdir. Ev arayan, gelir
düzeyi düşük aileler için bu durum büyük bir sıkıntıdır, hemen el
atılmalı, düzeltilmelidir. “Feurvogel” gibi sosyal merkezler, halkın
sosyal kültürel ihtiyaçları için herkese açılmalı, demokratik bir
şekilde finansı ve koordinesi sağlanmalıdır.
Die Linke Partisi Harburg Yerel Seçim Programını
tamamını internette www.die-linke-harburg.de
adresinde bulabilirsiniz.
V.i.S.d.P.: DIE LINKE. Bezirksverband Harburg, Julius-Ludowieg-Straße 25, 21073 Harburg
Download

Sosyal konut ve semt kararlarına halkın katılımı