Sürdürülebilir Turizm için Alternatif Tur Rotaları Alternative Tour Routes for Sustainable Tourism
örnekleridir. Buna karşın
hanedanın yaptırdığı saray ve
yalılar doğal olarak daha görkemli,
büyük ölçekli ve pahalı binalardır.
Denize bakan cepheler bütün
bu binalarda çok görkemli ve
süslüdür. Arka cepheler ise daha
sade ve yeşilliklidir, birbirinden
güzel bahçeleri ve havuzları
vardır. O dönemde bu binalara en
yaygın ulaşım sandallarla yapılan
deniz ulaşımıdır. Nadir olarak da
boğaz yamaçlarından kara yolu
ile ulaşılmaktadır.
Bugün 80 ile 120 senelik çok
güzel yalı örnekleri boğazın iki
yakasını ve Prens Adalarını halen o
günkü görkemiyle süslemektedir.
Bu nedenle de klasik tur
rotalarının dışında bulunan bazı
noktaların da özel ilgi alanlarına
yönelik olarak ziyaretine olanak
sağlayan “İstanbul’da Yalılar
Tur Rotası” oluşturulmuştur. Bu
tur, rota üzerinde uzmanlaşmış
rehberler tarafından sürdürülebilir
turizme katkı sağlamak amacıyla
boğaz hattında çalışan vapur,
deniz motoru gibi toplu
taşıma araçları kullanılarak
ve bir kısmı da yürüyerek
gerçekleştirilebilmektedir.
128
and aesthetic rendered in harmony
with nature and are generally
crafted out of wood. Conversely,
the palaces and seaside mansions
the ruling class had built were
expensive buildings made more
grandiose and larger scale. With all
of these buildings, the sides facing
the water are very majestic and
ornate. Meanwhile, the backs of
the mansions are simpler and more
green, with beautiful gardens and
pools. During that time, the most
popular way of getting to and from
these buildings was transportation
by sea using boats. They were rarely
accessed via land from the slopes
along the Bosphorus.
Today, beautiful examples of
seaside mansions that date back 80
to 120 years decorate both shores of
the Bosphorus as well as the Princes’
Islands with the same splendor of
the past. This is why the “Tour Route
of İstanbul’s Seaside Mansions” was
established: in order to allow visitors
to see areas of special interest not
covered by traditional tour routes.
In order to contribute to sustainable
tourism, this tour will be carried out
by guides who are experts on the
route, and will be covered partially
by sea and partially on foot.
İstanbul’da Yalılar Seaside Mansions in İstanbul
1
Hadi Semi Bey Yalısı (Manford Evi)
Hadi Semi Bey Seaside Mansion (Manford House)
Kandilli,Göksu Caddesi’nde bulunanHadi Semi Bey Yalısı,
19. yüzyıl başında iki
İngiliz doktor tarafından inşa edildiği
için Manford Evi
diye adlandırılmıştır. 1. Dünya Savaşından sonra İstanbul’dan ayrılan doktorlar yalıyı Licardopulos isimli Yunanlı bir armatöre
satmış, 1946 yılında ise Licardopulos
bu yalıyı Avukat Hadi Semi’nin mübadele sonrası Selanik’te bıraktığı mülklerine karşılık takas etmiştir. Bundan
sonra yalı Hadi Semi Bey Yalısı ismi
ile tanınmıştır.
The Hadi Semi Bey
Seaside Mansion is located on Göksu Street
in Kandilli and dates
back to the first half
of the 19th century. It
was built by two English physicians, hence
the name Manford House. The physicians
left İstanbul after the First World War and
sold the house to a Greek shipowner named
Licardopulos, who in 1946 bartered the
house for property left by the attorney Hadi
Semi in Thessaloniki during the population exchange between Greece and Turkey.
From then on, the house was called Hadi
Semi Bey Seaside Mansion.
Geleneksel Boğaz mimarisinde inşa
edilmiş bordo (aşı) renkli ahşap yalı,
harem ve selamlık olarak iki bölüm
halinde ve iki katlıdır. Birbirine simetrik orta salonlu ve onun çevresinde sıralanmış odalardan oluşmaktadır. Alt
katta mutfak, yemek odası ve kiler gibi
bölümlere yer verilmiştir. Giriş taşlığından sonra merdivenle ikinci kata çıkılmaktadır. Yalının arkasındaki korulukta köşke asansör bağlantısı olan bir
de küçük seyir köşkü bulunmaktadır.
The wooden mansion shows the traditional
design characteristics of a Bosphorus mansion, with a claret red exterior, two floors
and two sections segregated for men and
women. It sports a symmetrical main living
room with adjoining rooms. The entrance
floor contains the kitchen, dining room and
storeroom. The second floor is reached via
stairs located by the stone-covered entrance.
A small observation pavilion is situated in
the grove behind the mansion and can be
reached by elevator.
1960 yılında yapılan restorasyonda
harem binasının kuzey kısmı ve cihannüması yok edilmiş, limonluk da
yüzme havuzuna dönüştürülmüştür.
The restoration in 1960 saw the northern
face of the harem building and its gazebo
removed, and the lemon grove replaced by
a swimming pool.
129
Download

Hadi Semi Bey Seaside Mansion (Manford House)