DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ TOPLU SONUÇLARI
İhracat Frekans Tabloları:
1. 2015 1. çeyreğine ilişkin ihracat beklentisi
Dönem
Artacak
2010/Q2
57,5
2010/Q3
43,2
2010/Q4
45,3
2011/Q1
43,6
2011/Q2
46,5
2011/Q3
41,6
2011/Q4
44,3
2012/Q1
33,8
2012/Q2
46,3
2012/Q3
36,4
2012/Q4
40,1
2013/Q1
35,6
2013/Q2
46,5
2013/Q3
32,8
2013/Q4
39,1
2014/Q1
32,4
2014/Q2
41,2
2014/Q3
32,7
2014/Q4
33,0
2015/Q1
31,3
Aynı kalacak
31,2
28,8
27,6
31,4
30
31,1
30,8
30,3
27,4
33,9
28,9
31,8
25,4
32,2
32
33,6
29,5
30,5
32,6
29,2
Azalacak
8,6
18,0
15,4
13,9
9,3
14,6
12,8
20,9
10,5
14,5
15,8
17,2
9,6
14,8
9,5
14,3
8,4
14,3
10,6
17,1
Denge
48,9
25,2
29,9
29,7
37,2
27,0
31,5
12,9
35,8
21,9
24,3
18,4
36,9
18,0
29,6
18,1
32,8
18,4
22,4
14,2
Aynı kalacak
31,2
25,8
24,8
28,6
27,8
31,1
28,9
28,8
26,3
28,4
26,6
33
26,5
31,2
32,3
33,7
29,8
28
28,6
27,1
Azalacak
9,8
19,2
16,0
14,4
8,4
14,4
12,8
21,1
9,9
17,6
16,0
16,2
7,7
14,6
8,0
14,1
6,8
15,2
10,3
15,9
Denge
38,7
15,9
22,5
21,7
29,9
19,9
23,6
2,6
26,7
12,4
14,7
7,6
29,0
8,2
21,6
6,7
25,1
10,5
15,2
4,5
İhracat beklentisi
(Denge= Artacak-Azalacak)
%
50
45
40
35
30
25
20
15
10
2. 2015 1. çeyreğine ilişkin sektörün ihracat beklentisi
Dönem
2010/Q2
2010/Q3
2010/Q4
2011/Q1
2011/Q2
2011/Q3
2011/Q4
2012/Q1
2012/Q2
2012/Q3
2012/Q4
2013/Q1
2013/Q2
2013/Q3
2013/Q4
2014/Q1
2014/Q2
2014/Q3
2014/Q4
2015/Q1
Artacak
48,5
35,1
38,5
36,1
38,3
34,3
36,4
23,7
36,6
30
30,7
23,8
36,7
22,8
29,6
20,8
31,9
25,7
25,5
20,4
Sektörünüzün ihracat beklentisi
(Denge= Artacak-Azalacak)
%
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 / 18
3. 2015 1. çeyreğine ilişkin ihracat sipariş beklentisi
Dönem
Artacak
2010/Q2
55,3
2010/Q3
42
2010/Q4
43,6
2011/Q1
42,3
2011/Q2
44,3
2011/Q3
38
2011/Q4
41,5
2012/Q1
31
2012/Q2
43,4
2012/Q3
35,2
2012/Q4
35,5
2013/Q1
33,9
2013/Q2
43,9
2013/Q3
32,5
2013/Q4
36,6
2014/Q1
31,7
2014/Q2
39,6
2014/Q3
30,6
2014/Q4
30,2
2015/Q1
29,8
Aynı kalacak
28,6
26,4
26,5
29,4
27,3
31,4
28,9
29
27,2
33
28,4
29,6
22,5
28,5
31,5
32,9
27,3
29
32,4
29
Azalacak
9,8
17,1
14,8
11,6
9,3
13,7
14,0
20,0
10,3
14,0
16,0
18,0
10,2
15,6
9,4
13,6
8,7
14,5
9,7
15,7
Denge
45,5
24,9
28,8
30,7
35,0
24,3
27,5
11,0
33,1
21,2
19,5
15,9
33,7
16,9
27,2
18,1
30,9
16,1
20,5
14,1
4. 2015 1. çeyreğine ilişkin birim ihracat fiyatı beklentisi
Dönem
Artacak
Aynı kalacak
2010/Q2
24,4
59,4
2010/Q3
16,2
53,5
2010/Q4
22,5
51,9
2011/Q1
38,1
37,9
2011/Q2
28,6
43
2011/Q3
18,3
49,9
2011/Q4
16,1
50,8
2012/Q1
21,5
44,3
2012/Q2
19,1
49
2012/Q3
12
51,2
2012/Q4
15,8
48,4
2013/Q1
19,8
48,1
2013/Q2
16
46,7
2013/Q3
13,2
50,2
2013/Q4
16,6
50,7
2014/Q1
16,1
50,2
2014/Q2
13,5
49,5
2014/Q3
12,1
51,3
2014/Q4
11,3
49,6
2015/Q1
13,1
42,1
Azalacak
7,9
12,3
6,8
5,4
6,4
12,1
12,8
11,8
7,9
15,6
11,7
9,8
9,7
10,5
7,9
7,6
8,7
7,0
8,0
14,3
Denge
16,5
3,9
15,7
32,7
22,2
6,2
3,3
9,7
11,2
-3,6
4,1
10,0
6,3
2,7
8,7
8,5
4,8
5,1
3,3
-1,2
İhracat sipariş beklentisi
(Denge= Artacak-Azalacak)
%
50
45
40
35
30
25
20
15
10
Birim ihracat fiyat beklentisi
(Denge= Artacak-Azalacak)
%
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
2 / 18
5. 2015 1. çeyreğine ilişkin pazar payı beklentisi
Dönem
Artacak
2010/Q2
33,5
2010/Q3
24
2010/Q4
23,9
2011/Q1
32
2011/Q2
25,8
2011/Q3
22,4
2011/Q4
20,7
2012/Q1
21,9
2012/Q2
25,9
2012/Q3
22,1
2012/Q4
22,5
2013/Q1
24,5
2013/Q2
24,8
2013/Q3
19,3
2013/Q4
20,5
2014/Q1
18,6
2014/Q2
25,9
2014/Q3
20
2014/Q4
16,7
2015/Q1
19,7
Aynı kalacak
53,8
52,6
53,6
44,8
47,4
25,6
54,1
49,5
46,3
52,1
49,1
47,7
43
46,8
48,6
49
43
45,9
48,4
44,4
Azalacak
2,6
6,0
3,1
5,2
4,2
4,1
4,7
6,5
4,5
4,1
4,4
5,4
3,9
5,5
4,1
5,0
2,7
5,2
3,3
5,0
Denge
30,9
18,0
20,8
26,8
21,6
18,3
16,0
15,4
21,4
18,0
18,1
19,1
20,9
13,8
16,4
13,6
23,2
14,8
13,4
14,7
6. 2015 1. çeyreğine ilişkin rakiplerin pazar payı beklentisi
Dönem
Artacak
Aynı kalacak
2010/Q2
10,9
53
2010/Q3
6,9
49,8
2010/Q4
10,3
49,9
2011/Q1
10,8
46,9
2011/Q2
8,6
49,3
2011/Q3
6,6
54,7
2011/Q4
6,3
51
2012/Q1
7,7
47,1
2012/Q2
7,9
48,3
2012/Q3
7
48,8
2012/Q4
6,6
46,3
2013/Q1
6,4
47,5
2013/Q2
6,8
45,3
2013/Q3
5,9
45,2
2013/Q4
7,6
45,6
2014/Q1
5,4
46,1
2014/Q2
7,1
43,7
2014/Q3
7,8
40,8
2014/Q4
5
44,6
2015/Q1
6,7
40,4
Azalacak
10,9
11,4
8,8
9,3
6,6
6,6
6,8
9,5
6,8
8,4
10,6
8,7
7,4
8,4
7,2
7,4
7,9
7,8
5,5
8,0
Denge
0,0
-4,5
1,5
1,5
2,0
0,0
-0,5
-1,8
1,1
-1,4
-4,0
-2,3
-0,6
-2,5
0,4
-2,0
-0,8
0,0
-0,5
-1,3
Pazar payı beklentisi
(Denge= Artacak-Azalacak)
%
35
30
25
20
15
10
Rakiplerin pazar payı beklentisi
%
(Denge= Artacak-Azalacak)
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
3 / 18
7. 2015 1. çeyreğine ilişkin şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi
Mevsim
Dönem
Normal üstü
Normalinde
2010/Q2
8,6
56,4
2010/Q3
12
53,2
2010/Q4
12,8
56,7
2011/Q1
13,4
61,1
2011/Q2
12,8
58,8
2011/Q3
8,5
62
2011/Q4
9,3
61,1
2012/Q1
9,5
54,8
2012/Q2
9,2
54,8
2012/Q3
6,8
58,3
2012/Q4
6,6
58
2013/Q1
4,5
59,9
2013/Q2
6,3
57,6
2013/Q3
5,1
57,6
2013/Q4
6,2
59,6
2014/Q1
6
58,1
2014/Q2
5,6
59,7
2014/Q3
5,8
54,9
2014/Q4
5
54,9
2015/Q1
4
53,5
Normal Altı
Denge
24,4
24,6
19,6
15,5
12,8
17,2
15,4
22,6
20,3
20,3
21,3
20,0
16,8
15,0
13,5
17,5
15,3
17,6
17,7
22,1
-15,8
-12,6
-6,8
-2,1
0,0
-8,7
-6,1
-13,1
-11,1
-13,5
-14,7
-15,5
-10,5
-9,9
-7,3
-11,5
-9,7
-11,8
-12,7
-18,1
Azaldı
22,0
16,5
21,1
15,7
12,1
19,2
17,7
24,7
24,8
20,6
24,2
19,6
20,5
16,1
13,6
17,8
18,7
14,9
21,2
20,9
Denge
18,2
25,2
16,2
27,3
26,0
16,5
12,1
5,8
4,6
7,4
3,3
8,9
1,2
9,6
12,2
11,6
4,1
13,2
-1,2
0,1
Mevcut ihracat sipariş düzeyi
(Denge= Normal üstü - Normal altı)
%
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
8. 2015 1. çeyreği itibariyle son üç aydaki ihracat sipariş düzeyi
Dönem
2010/Q2
2010/Q3
2010/Q4
2011/Q1
2011/Q2
2011/Q3
2011/Q4
2012/Q1
2012/Q2
2012/Q3
2012/Q4
2013/Q1
2013/Q2
2013/Q3
2013/Q4
2014/Q1
2014/Q2
2014/Q3
2014/Q4
2015/Q1
Arttı
40,2
41,7
37,3
43
38,1
35,7
29,8
30,5
29,4
28
27,5
28,5
21,7
25,7
25,8
29,4
22,8
28,1
20
21
Aynı kaldı
27,5
31,5
30,5
30,2
35,2
32,3
38
31,4
29,9
37,5
34,2
36,5
38,2
35,7
38,9
33,4
38,8
35
35,5
36,5
Son üç aydaki ihracat sipariş düzeyi
(Denge= Arttı-Azaldı)
%
30
25
20
15
10
5
0
-5
4 / 18
9. 2015 1. çeyreğine ilişkin Avrupa ülkelerine ihracat beklentisi
Dönem
Artacak
Aynı kalacak
2010/Q2
47,7
37,7
2010/Q3
37,2
36,8
2010/Q4
33,9
29,1
2011/Q1
32,5
31,4
2011/Q2
37,2
30
2011/Q3
31,4
34,6
2011/Q4
31
31,9
2012/Q1
24,7
29,5
2012/Q2
36,2
29,9
2012/Q3
25,7
33,8
2012/Q4
30,7
29,3
2013/Q1
27
32,1
2013/Q2
31,1
30,8
2013/Q3
23,5
32,3
2013/Q4
27,9
33,5
2014/Q1
24
35,2
2014/Q2
32,6
29,5
2014/Q3
24,1
32,6
2014/Q4
26,1
32,2
2015/Q1
22,6
30,3
Azalacak
10,5
23,3
15,7
14,7
10,4
13,7
16,3
24,1
11,0
17,4
16,7
17,1
9,7
16,4
10,2
12,2
7,7
10,3
10,2
16,3
Denge
37,2
13,9
18,2
17,8
26,8
17,7
14,7
0,6
25,2
8,3
14,0
9,9
21,4
7,1
17,7
11,8
24,9
13,8
15,9
6,3
10. 2015 1. çeyreğine ilişkin Ortadoğu ülkelerine ihracat beklentisi
Dönem
Artacak
Aynı kalacak
2010/Q2
55,6
32,3
2010/Q3
43,3
37,6
2010/Q4
28,8
27,6
2011/Q1
28,6
26,8
2011/Q2
24,7
25,1
2011/Q3
26,3
24,9
2011/Q4
25,4
27
2012/Q1
24,1
28,4
2012/Q2
29,2
24,3
2012/Q3
26,6
26
2012/Q4
22,5
26,4
2013/Q1
24,3
27,4
2013/Q2
31,4
23,3
2013/Q3
22,5
29,1
2013/Q4
21,3
31
2014/Q1
20,5
29,7
2014/Q2
25,3
26,7
2014/Q3
18,7
23,2
2014/Q4
18,9
27,7
2015/Q1
17,9
29,3
Azalacak
7,9
13,3
8,5
10,1
13,0
10,8
10,3
12,7
8,8
10,4
13,1
10,5
6,8
8,7
7,6
10,7
5,9
15,4
39,9
10,7
Denge
47,7
30,0
20,3
18,5
11,7
15,5
15,1
11,4
20,4
16,2
9,4
13,8
24,6
13,8
13,7
9,8
19,4
3,3
-21,0
7,2
Avrupa ülkelerine ihracat beklentisi
(Denge= Artacak-Azalacak)
%
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ortadoğu ülkelerine ihracat beklentisi
(Denge= Artacak-Azalacak)
%
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
5 / 18
11. 2015 1. çeyreğine ilişkin Türk Cumhuriyetlerine ihracat beklentisi
Dönem
Artacak
Aynı kalacak
2010/Q2
48,7
36,8
2010/Q3
37,7
42,3
2010/Q4
15,7
21,4
2011/Q1
15,5
23,2
2011/Q2
17,8
20,7
2011/Q3
15,8
25,9
2011/Q4
14,7
23,1
2012/Q1
16,8
25,6
2012/Q2
19,5
21,3
2012/Q3
17,2
23
2012/Q4
16,3
24,6
2013/Q1
16
24,5
2013/Q2
19,9
22,7
2013/Q3
17,4
24,8
2013/Q4
16,7
26,6
2014/Q1
13,8
26,3
2014/Q2
15,6
27
2014/Q3
14,1
28,1
2014/Q4
12,1
28
2015/Q1
12
25
Azalacak
7,7
14,6
4,0
7,7
4,6
4,8
6,5
6,5
3,8
5,2
5,1
6,0
3,2
5,1
4,6
6,5
3,0
4,3
4,2
6,9
Denge
41,0
23,1
11,7
7,8
13,2
11,0
8,2
10,3
15,7
12,0
11,2
10,0
16,7
12,3
12,1
7,3
12,6
9,8
7,9
5,1
12. 2015 1. çeyreğine ilişkin Diğer Asya Ülkelerine ihracat beklentisi
Dönem
Artacak
Aynı kalacak
2010/Q2
37
42,8
2010/Q3
38,8
44,9
2010/Q4
14
27,9
2011/Q1
13,4
28,1
2011/Q2
16,3
25,8
2011/Q3
14,6
30,2
2011/Q4
14,5
30,1
2012/Q1
12,5
29
2012/Q2
16,2
25,8
2012/Q3
14
29,3
2012/Q4
15,2
27,5
2013/Q1
15,8
27
2013/Q2
18
26,2
2013/Q3
13,5
26,7
2013/Q4
13,6
28,2
2014/Q1
12,1
29,9
2014/Q2
13,6
27,7
2014/Q3
11,7
28
2014/Q4
10,5
28,6
2015/Q1
9,1
27,1
Azalacak
10,1
6,8
8,3
9,8
8,6
6,6
7,0
8,8
6,5
8,8
8,5
7,6
5,2
7,9
6,4
6,0
4,6
5,4
6,3
8,8
Denge
26,9
32,0
5,7
3,6
7,7
8,0
7,5
3,7
9,7
5,2
6,7
8,2
12,8
5,6
7,2
6,1
9,0
6,3
4,2
0,3
Türk Cumhuriyetlerine ihracat beklentisi
(Denge= Artacak-Azalacak)
%
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Diğer Asya ülkelerine ihracat beklentisi
(Denge= Artacak-Azalacak)
%
35
30
25
20
15
10
5
0
6 / 18
13. 2015 1. çeyreğine ilişkin Afrika Ülkelerine ihracat beklentisi
Dönem
Artacak
Aynı kalacak
2010/Q2
51,3
35,9
2010/Q3
38,5
42
2010/Q4
16,8
27,9
2011/Q1
20,6
28,4
2011/Q2
18,9
20,9
2011/Q3
19,9
26,5
2011/Q4
16,6
25,9
2012/Q1
17,4
26,5
2012/Q2
22,2
24
2012/Q3
21
26,2
2012/Q4
18,6
25,4
2013/Q1
20,1
26,9
2013/Q2
23,6
20,3
2013/Q3
20,1
22,8
2013/Q4
18,1
27,3
2014/Q1
18,3
25,3
2014/Q2
18,7
27
2014/Q3
16,1
26,6
2014/Q4
13,3
27,5
2015/Q1
14,3
25,8
Azalacak
6,4
14,9
9,1
9,5
13,7
8,9
10,5
8,2
5,9
5,7
8,0
6,7
5,5
6,9
6,4
6,9
3,7
6,7
6,9
7,2
Denge
44,9
23,6
7,7
11,1
5,2
11,0
6,1
9,2
16,3
15,3
10,6
13,4
18,1
13,2
11,7
11,4
15,0
9,4
6,4
7,1
14. 2015 1. çeyreğine ilişkin Amerika Ülkelerine ihracat beklentisi
Dönem
Artacak
Aynı kalacak
2010/Q2
41,7
40,9
2010/Q3
39
44,2
2010/Q4
16
25,1
2011/Q1
18,8
23,5
2011/Q2
20,3
26
2011/Q3
15,3
31,4
2011/Q4
16,3
27
2012/Q1
13,5
27,5
2012/Q2
16,9
25
2012/Q3
14,4
27,8
2012/Q4
16,3
27
2013/Q1
14,9
28,1
2013/Q2
16,8
25
2013/Q3
13,5
26,5
2013/Q4
12,5
27,8
2014/Q1
13,3
25,7
2014/Q2
14,5
23,9
2014/Q3
12,6
26,8
2014/Q4
13,3
25,5
2015/Q1
14,4
24,5
Azalacak
12,1
11,7
8,8
10,6
5,3
6,9
8,4
10,1
5,9
5,7
7,3
8,7
3,7
6,3
6,4
7,9
4,4
5,1
5,6
7,7
Denge
29,6
27,3
7,2
8,2
15,0
8,4
7,9
3,4
11,0
8,7
9,0
6,2
13,1
7,2
6,1
5,4
10,1
7,5
7,7
6,7
Afrika ülkelerine ihracat beklentisi
(Denge= Artacak-Azalacak)
%
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Amerika ülkelerine ihracat beklentisi
%
(Denge= Artacak-Azalacak)
35
30
25
20
15
10
5
0
7 / 18
15. 2015 1. çeyreğine ilişkin Diğer Ülkelere ihracat beklentisi
Dönem
Artacak
Aynı kalacak
2010/Q2
42,7
39,1
2010/Q3
37,2
36,8
2010/Q4
12,5
21,7
2011/Q1
10,6
24
2011/Q2
14,1
19,2
2011/Q3
11,9
22,9
2011/Q4
13,8
22,6
2012/Q1
9,2
22,2
2012/Q2
11,4
20
2012/Q3
12
21,2
2012/Q4
Azalacak
7,3
23,3
5,7
6,2
3,1
5,5
5,8
6,5
3,8
4,1
Denge
35,4
13,9
6,8
4,4
11,0
6,4
8,0
2,7
7,6
7,9
10,6
22,3
6,4
4,2
2013/Q1
10
25,6
5,4
4,6
2013/Q2
11,1
22,7
2,3
8,8
2013/Q3
9,5
22,5
4,5
5,0
2013/Q4
8,5
24,1
5,6
2,9
2014/Q1
9,1
23,5
6,0
3,1
2014/Q2
11,6
22,1
2,2
9,4
2014/Q3
10
22,7
3,1
6,9
2014/Q4
8,3
22,7
4,5
3,8
2015/Q1
9,8
20,8
6,1
3,7
Diğer ülkelere ihracat beklentisi
(Denge= Artacak-Azalacak)
%
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Not: Tablolar ağırlıklandırılmamış frekanslar baz alınarak hazırlanmıştır.
8 / 18
DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ TOPLU SONUÇLARI
İhracat Çapraz Tabloları:
1. 2015 1. çeyreğine ilişkin ihracat beklentileri ile firmaların faaliyet gösterdikleri sektörler arasındaki çapraz tablo
Artacak
Sektörler
Tarımsal Ürünler
Madencilik Ürünleri
Demir ve Çelik
Kimyasallar
Dİğer Yarı Mamüller
Makine ve Ulaşım Araçları
Otomotiv Sanayi Ürünleri
Tekstil ve Konfeksiyon
Diğer Ürünler
Toplam
Sayı
30
20
26
17
10
24
19
20
28
194
Pay %
45,5
31,2
39,4
33,3
43,5
57,1
48,7
29,0
36,4
39,0
Gelecek üç aydaki ihracat beklentileri
Aynı kalacak
Azalacak
Fikrim yok
Sayı
Pay %
Sayı
Pay %
Sayı
Pay %
19,0
28,8
15
22,7
2
3,0
28
43,8
11
17,2
5
7,8
22
17
33,3
25,8
1
1,5
20,0
39,2
13
25,5
1
2,0
10,0
43,5
3
13,0
0
0,0
12,0
28,6
5
11,9
1
2,4
14
35,9
6
15,4
0
0,0
29
17
42,0
24,6
3
4,3
28,0
36,4
19
24,7
2
2,6
182,0
36,6
106
21,3
15
3,0
Toplam
Sayı
Pay %
66
100,0
64
100,0
66
100,0
51
100,0
23
100,0
42
100,0
39
100,0
69
100,0
77
100,0
497
100,0
2. 2015 1. çeyreğine ilişkin ihracat beklentileri ile mevcut ihracat sipariş düzeyleri arasındaki çapraz tablo
İhracat Beklentisi
Artacak
Aynı kalacak
Azalacak
Fikrim Yok
Toplam
Normal üstü
Sayı
Pay %
18
72,0
3
12,0
4
16,0
0
0,0
25
100,0
Mevcut İhracat Sipariş Düzeyi
Mevsim Normalinde
Normal Altı
Sayı
Pay %
Sayı
Pay %
146
43,8
27
22,7
134
40,2
36
30,3
48
14,4
52
43,7
5
1,5
4
3,4
333
100,0
119
100,0
Sipariş Alınmadı
Sayı
Pay %
2
10,5
7
36,8
15,8
3
7
36,8
19
100,0
Toplam
Sayı
Pay %
193
38,9
180
36,3
107
21,6
16
3,2
496
100,0
9 / 18
3. 2015 1. çeyreğine ilişkin ihracat beklentileri ile son üç aydaki sipariş düzeyleri arasındaki çapraz tablo
Arttı
İhracat Beklentisi
Artacak
Aynı kalacak
Azalacak
Fikrim Yok
Toplam
Sayı
80
21
28
1
130
Pay %
61,5
16,2
21,5
0,8
100,0
Son Üç Aydaki İhracat Sipariş Düzeyi
Aynı Kaldı
Azaldı
Sipariş Verilmedi
Sayı
Pay %
Sayı
Pay %
Sayı
Pay %
74
32,5
32
28,1
3
18,8
123
53,9
29
25,4
7
43,8
27
11,8
48
42,1
0,0
0
4
1,8
5
4,4
6
37,5
228
100,0
114
100,0
16
100,0
Toplam
Sayı
Pay %
189
38,7
180
36,9
103
21,1
16
3,3
488
100,0
4. 2015 1. çeyreğine ilişkin ihracat beklentileri ile ithalat beklentileri arasındaki çapraz tablo
Artacak
İhracat Beklentisi
Artacak
Aynı kalacak
Azalacak
Fikrim Yok
Toplam
Sayı
88
24
13
1
126
Pay %
62,4
17,6
18,6
7,7
35,0
İthalat Beklentisi
Aynı kalacak
Azalacak
Sayı
Pay %
Sayı
Pay %
39
27,7
12
8,5
92
67,6
19
14,0
22
31,4
33
47,1
5
38,5
1
7,7
158
43,9
65
18,1
Fikrim yok
Sayı
Pay %
2
1,4
1
0,7
2,9
2
6
46,2
11
3,1
Toplam
Sayı
Pay %
141
100,0
136
100,0
70
100,0
13
100,0
360
100,0
10 / 18
DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ TOPLU SONUÇLARI
İthalat Frekans Tabloları:
1. 2015 1. çeyreğine ilişkin ithalat beklentisi
Dönem
Artacak
2010/Q2
44,1
2010/Q3
27,9
2010/Q4
29,3
2011/Q1
31,7
2011/Q2
36,1
2011/Q3
30,4
2011/Q4
27,7
2012/Q1
23
2012/Q2
35,7
2012/Q3
27,1
2012/Q4
27,5
2013/Q1
24,3
2013/Q2
34,5
2013/Q3
27,7
2013/Q4
29,2
2014/Q1
24,8
2014/Q2
28,9
2014/Q3
24,8
2014/Q4
25
2015/Q1
25,6
Aynı kalacak
35,1
31,2
26,8
29,4
26,2
30,7
27,5
31,8
27,2
32,5
31,7
33,9
29,4
32,8
34,2
37,4
32,4
35,1
36,3
32,5
Azalacak
12,2
13,2
16,5
8,0
9,9
13,5
17,2
16,6
10,6
14,0
15,8
13,6
10,3
14,5
11,5
12,4
12,3
14,9
12,7
16,7
Denge
31,9
14,7
12,8
23,7
26,2
16,9
10,5
6,4
25,1
13,1
11,7
10,7
24,2
13,2
17,7
12,4
16,6
9,9
12,3
8,9
Aynı kalacak
28,8
26,7
21,9
25,3
20,9
27,9
24,5
24,9
24,5
29,8
26,6
29,2
24,5
26,7
28,2
29,9
27,4
28,8
27,1
25,5
Azalacak
10,4
8,7
12,5
5,2
7,5
9,8
14,0
13,5
7,7
9,9
13,5
10,5
7,4
12,2
8,9
10,4
11,3
10,6
9,7
14,7
Denge
22,5
15,6
12,3
21,3
22,0
15,6
7,1
6,3
20,0
9,7
5,8
6,4
21,4
6,8
12,8
7,6
10,6
8,1
9,1
2,3
İthalat beklentisi
%
(Denge= Artacak-Azalacak)
35
30
25
20
15
10
5
2. 2015 1. çeyreğine ilişkin sektörün ithalat beklentisi
Dönem
2010/Q2
2010/Q3
2010/Q4
2011/Q1
2011/Q2
2011/Q3
2011/Q4
2012/Q1
2012/Q2
2012/Q3
2012/Q4
2013/Q1
2013/Q2
2013/Q3
2013/Q4
2014/Q1
2014/Q2
2014/Q3
2014/Q4
2015/Q1
Artacak
32,9
24,3
24,8
26,5
29,5
25,4
21,1
19,8
27,7
19,6
19,3
16,9
28,8
19
21,7
18
21,9
18,7
18,8
17
Sektörün ithalat beklentisi
(Denge= Artacak-Azalacak)
%
25
20
15
10
5
0
11 / 18
3. 2015 1. çeyreğine ilişkin birim ithalat fiyatı beklentisi
Dönem
Artacak
2010/Q2
45,5
2010/Q3
22,2
2010/Q4
27,4
2011/Q1
37,1
2011/Q2
29,1
2011/Q3
24,9
2011/Q4
24,9
2012/Q1
27,5
2012/Q2
27,6
2012/Q3
16
2012/Q4
23,4
2013/Q1
23,2
2013/Q2
18
2013/Q3
18
2013/Q4
23,8
2014/Q1
28
2014/Q2
23,7
2014/Q3
18,2
2014/Q4
16,1
2015/Q1
21,2
Aynı kalacak
29,3
33
31,1
20,9
28,2
33
27
27,3
32,4
34,5
33
32,7
34,5
35,5
33,3
31,4
32,6
37,5
38,8
30,3
Azalacak
4,1
7,8
4,3
2,8
4,4
8,9
11,7
6,9
4,0
12,0
8,9
4,5
8,9
8,0
5,7
3,4
5,3
6,4
6,7
11,5
Denge
41,4
14,4
23,1
34,3
24,7
16,0
13,2
20,6
23,6
4,0
14,5
18,7
9,1
10,0
18,1
24,6
18,4
11,8
9,4
9,7
Normal Altı
Denge
Mevcut ithalat sipariş düzeyi
-27,9
-8,4
-3,2
-0,2
1,8
-0,9
-4,6
-9,0
-5,7
-5,8
-13,3
-7,2
-4,5
-4,1
-5,1
-6,4
-12,5
-6,7
-10,9
-9,9
(Denge= Normal üstü-Normal altı)
Birim ithalat fiyatı beklentisi
(Denge= Artacak-Azalacak)
%
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
4. 2015 1. çeyreği itibariyle mevcut ithalat sipariş düzeyi
Dönem
2010/Q2
2010/Q3
2010/Q4
2011/Q1
2011/Q2
2011/Q3
2011/Q4
2012/Q1
2012/Q2
2012/Q3
2012/Q4
2013/Q1
2013/Q2
2013/Q3
2013/Q4
2014/Q1
2014/Q2
2014/Q3
2014/Q4
2015/Q1
Normal üstü
4,5
8,1
8,5
8
9,3
9,6
6,8
4,5
7,6
6,6
5,1
4,4
6,3
5,5
4,9
5,2
4,4
5,4
3,9
5,1
Mevsim
Normalinde
63,1
49,8
51,6
50,5
53,5
53,3
54,5
55,9
54,2
55,5
52,8
56,1
56,5
58,7
58,9
59,7
54,1
58,6
57,4
56,3
32,4
16,5
11,7
8,2
7,5
10,5
11,4
13,5
13,3
12,4
18,4
11,6
10,8
9,6
10,0
11,6
16,9
12,1
14,8
15,0
%
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
12 / 18
5. 2015 1. çeyreği itibariyle son üç aydaki ithalat sipariş düzeyi
Dönem
Arttı
Aynı kaldı
2010/Q2
37,5
57,4
2010/Q3
27,6
33,9
2010/Q4
23,9
36,5
2011/Q1
26
33,2
2011/Q2
27,5
33,7
2011/Q3
32
30,2
2011/Q4
19,3
38,2
2012/Q1
21,3
35,7
2012/Q2
20
36,9
2012/Q3
23,3
35,4
2012/Q4
19,3
34,4
2013/Q1
19,6
34,5
2013/Q2
19,6
38,4
2013/Q3
21,7
38,3
2013/Q4
19,4
40,6
2014/Q1
21,6
40,6
2014/Q2
15,1
41,2
2014/Q3
24,8
37,7
2014/Q4
17,4
40,2
2015/Q1
20,5
36,9
Azaldı
5,1
12,6
11,4
8,8
9,3
11,7
14,2
17,0
17,5
15,5
23,0
19,1
16,8
13,3
13,3
13,9
18,8
13,8
18,5
18,9
Denge
32,4
15,0
12,5
17,2
18,2
20,3
5,1
4,3
2,5
7,8
-3,7
0,5
2,8
8,4
6,1
7,7
-3,7
11,0
-1,1
1,6
6. 2015 1. çeyreğine ilişkin Avrupa ülkelerinden ithalat beklentisi
Dönem
Artacak
Aynı kalacak
2010/Q2
31,3
25,4
2010/Q3
23,7
29,4
2010/Q4
24,2
27,4
2011/Q1
29,4
26,8
2011/Q2
30,2
27,8
2011/Q3
26,1
32
2011/Q4
25,4
28,9
2012/Q1
23,4
30,3
2012/Q2
29,4
30,5
2012/Q3
25,1
33,8
2012/Q4
23
32,4
2013/Q1
21,6
32,3
2013/Q2
29,4
31,1
2013/Q3
24,4
30,1
2013/Q4
26,8
32,7
2014/Q1
23
33,9
2014/Q2
23
30,7
2014/Q3
20,3
35,3
2014/Q4
22,1
35,5
2015/Q1
21,8
31,7
Azalacak
8,2
10,8
12,8
7,7
7,7
9,8
13,5
11,6
8,8
11,3
14,7
13,2
7,2
12,4
9,4
11,6
11,7
11,4
8,3
13,0
Denge
23,1
12,9
11,4
21,7
22,5
16,3
11,9
11,8
20,6
13,8
8,3
8,4
22,2
12,0
17,4
11,4
11,3
8,9
13,8
8,8
Son üç aydaki ithalat sipariş düzeyi
(Denge= Arttı-Azaldı)
%
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
Avrupa ülkelerinden ithalat beklentisi
(Denge= Artacak-Azalacak)
%
25
20
15
10
5
0
13 / 18
7. 2015 1. çeyreğine ilişkin Ortadoğu ülkelerinden ithalat beklentisi
Dönem
Artacak
Aynı kalacak
2010/Q2
8,9
11
2010/Q3
6,3
11,1
2010/Q4
4,8
11,7
2011/Q1
5,9
12,4
2011/Q2
7,7
13,9
2011/Q3
4,1
19
2011/Q4
3,5
17,5
2012/Q1
4,5
15,1
2012/Q2
5,4
16,8
2012/Q3
6,3
15,8
2012/Q4
4,6
16,1
2013/Q1
5,1
15,8
2013/Q2
5,4
16,6
2013/Q3
5,9
14,3
2013/Q4
4,4
15,9
2014/Q1
4
19,5
2014/Q2
6,8
17,2
2014/Q3
5,5
15,5
2014/Q4
5,9
14,4
2015/Q1
5,3
17
Azalacak
2,4
3,6
4,8
2,3
4,2
2,7
4,9
4,7
2,9
3,2
5,5
4,5
2,6
4,7
3,4
2,7
1,9
3,4
3,8
5,0
Denge
6,5
2,7
0,0
3,6
3,5
1,4
-1,4
-0,2
2,5
3,1
-0,9
0,6
2,8
1,2
1,0
1,3
4,9
2,1
2,1
0,3
8. 2015 1. çeyreğine ilişkin Türk Cumhuriyetlerinden ithalat beklentisi
Dönem
Artacak
Aynı kalacak
2010/Q2
1,7
10
2010/Q3
2,4
7,2
2010/Q4
3,1
9,4
2011/Q1
3,6
10,8
2011/Q2
1,5
11,5
2011/Q3
1,8
14,6
2011/Q4
2,6
12,6
2012/Q1
2,4
12
2012/Q2
2
12,8
2012/Q3
1,4
11,1
2012/Q4
2
12,1
2013/Q1
2,7
12,3
2013/Q2
2,5
12
2013/Q3
3,1
11,3
2013/Q4
2,8
13,3
2014/Q1
2,7
14,6
2014/Q2
2,7
12,9
2014/Q3
1,8
12,9
2014/Q4
2,5
12,5
2015/Q1
2,6
11,9
Azalacak
2,7
3,3
2,8
0,8
1,8
1,8
1,6
3,2
2,7
2,0
2,5
2,7
1,8
3,2
1,1
1,7
1,8
1,6
1,7
2,4
Denge
-1,0
-0,9
0,3
2,8
-0,3
0,0
1,0
-0,8
-0,7
-0,6
-0,5
0,0
0,7
-0,1
1,7
1,0
0,9
0,2
0,8
0,2
Ortadoğu ülkelerinden ithalat beklentisi
%
(Denge= Artacak-Azalacak)
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
Türk Cumhuriyetlerinden ithalat beklentisi
(Denge= Artacak-Azalacak)
%
3
3
2
2
1
1
0
-1
-1
-2
14 / 18
9. 2015 1. çeyreğine ilişkin Diğer Asya ülkelerinden ithalat beklentisi
Dönem
Artacak
Aynı kalacak
2010/Q2
16,2
21
2010/Q3
18
20,7
2010/Q4
15,4
22,8
2011/Q1
15,5
21,4
2011/Q2
18,5
17,6
2011/Q3
14,4
23,3
2011/Q4
14,2
21
2012/Q1
13,3
22,8
2012/Q2
21,3
21,4
2012/Q3
13,8
23
2012/Q4
14,2
22,5
2013/Q1
14,7
22,9
2013/Q2
20,5
20,8
2013/Q3
15,6
20,1
2013/Q4
15,6
24,3
2014/Q1
15,1
25,5
2014/Q2
15,9
23
2014/Q3
12,4
24,5
2014/Q4
13
23,8
2015/Q1
11,4
22
Azalacak
4,5
7,8
8,5
5,2
7,3
7,3
9,1
9,5
5,6
7,5
8,7
6,9
4,9
8,0
6,1
6,5
5,9
7,2
6,9
9,5
Denge
11,7
10,2
6,9
10,3
11,2
7,1
5,1
3,8
15,7
6,3
5,5
7,8
15,6
7,6
9,5
8,6
10,0
5,2
6,1
1,9
10. 2015 1. çeyreğine ilişkin Afrika ülkelerinden ithalat beklentisi
Dönem
Artacak
Aynı kalacak
2010/Q2
4,8
9,6
2010/Q3
4,2
9
2010/Q4
1,7
11,4
2011/Q1
3,6
10,1
2011/Q2
3,3
12,1
2011/Q3
3
15,6
2011/Q4
3,7
12,6
2012/Q1
1,9
13,1
2012/Q2
3,6
13,9
2012/Q3
2,3
12
2012/Q4
2,7
13,8
2013/Q1
3,3
13,2
2013/Q2
4
12,3
2013/Q3
2,6
12,7
2013/Q4
3
14,6
2014/Q1
2,2
17,8
2014/Q2
2,7
14,7
2014/Q3
1,9
13,8
2014/Q4
3,4
13,8
2015/Q1
3,4
14,1
Azalacak
3,1
4,5
4,3
1,8
3,1
2,3
2,3
2,4
3,1
3,4
2,8
3,3
2,0
3,5
2,1
1,5
1,8
2,4
2,3
2,9
Denge
1,7
-0,3
-2,6
1,8
0,2
0,7
1,4
-0,5
0,5
-1,1
-0,1
0,0
2,0
-0,9
0,9
0,7
0,9
-0,5
1,1
0,5
Diğer Asya ülkelerinden ithalat beklentisi
(Denge= Artacak-Azalacak)
%
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Afrika ülkelerinden ithalat beklentisi
(Denge= Artacak-Azalacak)
%
3
2
1
0
-1
-2
-3
15 / 18
11. 2015 1. çeyreğine ilişkin Amerika ülkelerinden ithalat beklentisi
Dönem
Artacak
Aynı kalacak
2010/Q2
12
16,5
2010/Q3
12
16,2
2010/Q4
8
17,9
2011/Q1
10,8
16,8
2011/Q2
11,2
19,6
2011/Q3
9,2
20,6
2011/Q4
9,3
20,5
2012/Q1
9
18,5
2012/Q2
12,4
20,4
2012/Q3
9,2
20,1
2012/Q4
9,6
19,5
2013/Q1
10,3
19,8
2013/Q2
11,7
20,6
2013/Q3
9
20,7
2013/Q4
11,8
21
2014/Q1
8,6
25,8
2014/Q2
8,4
21,3
2014/Q3
6,6
21,2
2014/Q4
7,7
22,1
2015/Q1
9,3
20,2
Azalacak
4,8
6,3
5,4
3,6
3,3
5,0
6,5
6,7
4,1
5,0
5,9
6,0
4,5
7,2
5,3
4,4
4,7
6,6
3,9
5,3
Denge
7,2
5,7
2,6
7,2
7,9
4,2
2,8
2,3
8,3
4,2
3,7
4,3
7,2
1,8
6,5
4,2
3,7
0,0
3,8
4,0
12. 2015 1. çeyreğine ilişkin diğer ülkelerden ithalat beklentisi
Dönem
Artacak
Aynı kalacak
2010/Q2
7,2
12,4
2010/Q3
7,5
9,6
2010/Q4
4,3
12,5
2011/Q1
4,4
12,4
2011/Q2
5,9
14,1
2011/Q3
3,7
18,3
2011/Q4
4,2
15,2
2012/Q1
4,5
14
2012/Q2
8,1
14,2
2012/Q3
3,9
15,3
2012/Q4
4,4
14,4
2013/Q1
4,7
16
2013/Q2
4,6
14
2013/Q3
5,5
14,8
2013/Q4
5,9
15,6
2014/Q1
5,5
17,4
2014/Q2
4,4
16,7
2014/Q3
4,8
14,8
2014/Q4
3,9
16,1
Azalacak
2,4
3,9
3,1
2,1
2,0
2,5
3,0
3,0
2,5
3,6
3,7
3,4
1,8
4,2
3,1
2,0
2,1
4,0
2,5
Denge
4,8
3,6
1,2
2,3
3,9
1,2
1,2
1,5
5,6
0,3
0,7
1,3
2,8
1,3
2,8
3,5
2,3
0,8
1,4
3,5
1,3
2015/Q1
4,8
15,4
Not: Tablolar ağırlıklandırılmamış frekanslar baz alınarak hazırlanmıştır.
Amerika ülkelerinden ithalat beklentisi
(Denge= Artacak-Azalacak)
%
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Diğer ülkelerden ithalat beklentisi
(Denge= Artacak-Azalacak)
%
6
5
4
3
2
1
0
16 / 18
DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ TOPLU SONUÇLARI
İthalat Çapraz Tabloları:
1. 2015 1. çeyreğine ilişkin ithalat beklentileri ile firmaların faaliyet gösterdikleri sektörler arasındaki çapraz tablo
Gelecek üç aydaki ithalat beklentileri
Artacak
Aynı kalacak
Azalacak
Fikrim yok
Sektör
Sayı
Pay %
Sayı
Pay %
Sayı
Pay %
Sayı
Pay %
17
28,8
24
40,7
16
27,1
2
3,4
Yatırım Malları
64
32,2
91
45,7
42
21,1
2
1,0
Ara Malları
Tüketim Malları
31
41
44,6
18
19,6
2,2
33,7
2
36
39,1
31
33,7
18
19,6
7
7,6
Diğer
148
33,5
187
42,3
94
21,3
13
2,9
Toplam
Toplam
Sayı
Pay %
59
100,0
199
100,0
92
100,0
92
100,0
442
100,0
2. 2015 1. çeyreğine ilişkin ithalat beklentileri ile firmaların mevcut ithalat sipariş düzeyleri arasındaki çapraz tablo
Mevcut İthalat Sipariş Düzeyi
Normal üstü
Mevsim Normalinde
Normal Altı
Sipariş Alınmadı
İthalat Beklentisi
Sayı
Pay %
Sayı
Pay %
Sayı
Pay %
Sayı
Pay %
21
65,6
117
33,6
18
24,0
1
5,3
Artacak
9
28,1
167
48,0
17
22,7
8
42,1
Aynı kalacak
Azalacak
2
55
15,8
39
52,0
31,6
6,2
6
0
0,0
9
2,6
1
1,3
4
21,1
Fikrim yok
32
100,0
348
100,0
75
100,0
19
100,0
Toplam
Toplam
Sayı
Pay %
157
33,1
201
42,4
102
21,5
14
3,0
474
100,0
3. 2015 1. çeyreğine ilişkin ithalat beklentileri ile firmaların son üç aydaki ithalat sipariş düzeyleri arasındaki çapraz tablo
Son Üç Aydaki İthalat Sipariş Düzeyi
Arttı
Aynı Kaldı
Azaldı
Sipariş Verilmedi
İthalat Beklentisi
Sayı
Pay
Sayı
Pay
Sayı
Pay
Sayı
Pay
70
54,7
57
25,1
30
28,6
1
7,7
Artacak
28
21,9
137
60,4
27
25,7
6
46,2
Aynı kalacak
Azalacak
29
25
11,0
46
43,8
23,1
22,7
3
1
0,8
8
3,5
2
1,9
3
23,1
Fikrim yok
128
100,0
227
100,0
105
100,0
13
100,0
Toplam
Toplam
Sayı
Pay
158
33,4
198
41,9
103
21,8
14
3,0
473
100,0
17 / 18
Cevaplanma Oranı
Dönem
2010/Q2
2010/Q3
2010/Q4
2011/Q1
2011/Q2
2011/Q3
2011/Q4
2012/Q1
2012/Q2
2012/Q3
2012/Q4
2013/Q1
2013/Q2
2013/Q3
2013/Q4
2014/Q1
2014/Q2
2014/Q3
2014/Q4
2015/Q1
Form
Gönderilen
Firma Sayısı
468
473
473
473
565
565
565
565
668
673
676
677
792
785
781
778
818
842
841
833
Cevaplayan Cevaplanma
Firma Sayısı
Oranı
291
333
351
388
454
437
429
465
555
557
564
551
649
622
609
596
675
669
639
624
%62,2
%70,4
%74,2
%82,0
%80,4
%77,3
%75,9
%82,3
%83,1
%82,8
%83,4
%81,4
%81,9
%79,2
%78,0
%76,6
%82,5
%79,5
%76,0
%74,9
18 / 18
Download

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ TOPLU SONUÇLARI