TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Neden Toprak TV
Tarımın yeni yüzü Toprak TV’yi neden
tercih etmelisiniz?
Program Kataloğu
Mutlaka sizin firmanızı yansıtacak
bir program var, bu yüzden Toprak
TV’nin program kataloğuna göz atın.
Hedef Kitle
Hedef kitleye maksimum düzeyde
ulaşmak için araştırmalarımızı
mutlaka inceleyin.
içindekiler
Abdullah Yıldırım
Levent Özdemir
Savaş Güçlü
Onur Aktaş
Dilek Gönülver
Umut Özdil
Semih Şen
Harun Uysal
Cengiz Küçükayvaz
Tarık Karyağdı
Ayşegül Turunç
Başak Calayer
Filiz Koç
Tuğba Efeoğlu
Hakan Zeytinoğlu
Toprak TV
Bozkurt Mh. Eşref Efendi Sk. N: 54
Şişli-Pangaltı İSTANBUL
Tel: 212 232 2580 Faks: 212 230 8225
www.toprakradyotv.com
Şems Tarımsal Medya Ajansı
Bozkurt Mh. Eşref Efendi Sk. N: 54
Şişli-Pangaltı İSTANBUL
Tel: 212 347 0047 Faks: 212 230 82 25
www.semsajans.com.tr
2
4
7
8
9
10
12
24
26
30
32
Niçin tarım, niçin Toprak TV?
Geçmişten Günümüze Tarım
Türkiye’de tarım sektörünün
analizi
Toprak TV’nin omurgası
Hedef Kitle & Sektör
Sektörün durumu ve Toprak
TV’nin sektördeki yeri
Toprak TV’nin yayın
anlayışı nedir? Kullandığımız
teknolojilernelerdir?
Programlarımız
Toprak TV ekranına genel bir
bakısş
Yeni nesil pazarlama, sosyal
medya ve web
Genel Şartlar
Reklam yayınlama şsartları,
ordino örnegi
Görünürlük kuralları teknik
bilgiler
İletişim
Toprak TV iletişim kanalları
hakkında bilgiler
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Sevgili Meslektaslarım
Şems Tarımsal Medya Ajansı olarak 2 yılı aşkın süredir tarımsal
medya sektöründe ulusal ve uluslararası birçok tarım markasına
hizmet verdikten sonra Kaçkar Medya Gurubu ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle televizyon yayıncılığına başladık.
Misyonumuz
Üreticimize ve tüketicimize, tüm ideolojilerden uzak doğru ve
kapsamlı bilgiler içeren yayınlar yapmak.
Üretimin her aşamasında üst düzey kalite
standartlarının yakalanabilmesine ve
yerel sorunlara yerinde çözüm bulunabilmesi amacının pekişmesine katkı sağlamak.
Ne Vadediyoruz;
Tarımsal üretimde istikrar arayan, toplum içinde güçlü bir profile
sahip “milletin
efendileri”’nin hayat kalitesini
yükseltecek, onları dünyadaki tarım ve
hayvancılık teknikleriyle tanıştıracak yayınların yanında “reklam
verenin” beklentilerini
standartları yüksek pazar ortamında başarıya taşıyacak doğru
yöntemler ve etik değerlerle cevaplamayı vadediyoruz.
Ekranımızda yer almak için
Reklam koordinatörümüz, Turksat 2A üzerinden normal yayınına
başlayan kanalımızla ilgili sizlerle irtibatta olacaktır.
Reklam Koordinatörü
Hakan Zeytinoğlu
0 530 157 06 70
[email protected]
Saygılarımla
Abdullah Yıldırım
Toprak TV Genel Müdürü
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
3
Niçin Tarım, Niçin Toprak TV?
Beslenmede tarladan sofraya kadar olan bütün işlemler büyük
iş gücü, özen ve maliyet gerektirir. Gıdaların ulaşılabilirliği kadar
güvenilir olması da sağlığımız ve gelecek kuşaklar için önem
taşımaktadır.
Tarımsal üretimin herhangi bir adımında ortaya çıkan
hatalı bir işlem, soframıza konulan tabağın güvenliğini
tehlikeye sokar. Toprak TV, tarımsal üretimin bütün adımlarında bilinçli üretimi ve tüketimi desteklemek için çaba
göstermektedir.
Bazı medya kuruluşlarında bilgilendirme ya da reklam adı
altında halkı kandırmaya
yönelik yayınların arttığı bir dönemde Toprak Tv’nin
önceliği, tarım ile ilgili bütün
bilgilendirmeleri konuyla ilgili uzman
ekipler tarafından doğru bir şekilde televizyon karşısındaki izleyicilere aktarabilmektir.
Toprak TV amaçlarını yerine getirirken;
akademik kurumlar, araştırma enstitüleri,
uygulama alanları, kamu ve özel kurumlar ve en önemlisi
Türkiye genelindeki tüm çiftçi
örgütleriyle işbirliği içerisinde bulunmaktadır.
4
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Hakkımızda
Toprak TV Diyoruz Çünkü;
Türkiye’de yaşayan insanların yarısı
hayatlarını tarımdan kazanıyor.
Birçok endüstri tesisinde tarımsal ürünler
hammadde olarak kullanılıyor.
İç ticarette en çok işlem tarım alanında
yapılıyor.
Milli gelirimizin yüzde 27’si tarım kaynaklarından sağlanıyor.
Türkiye’de tarımsal üretimde işlem hacmi
51 milyar dolar.
Bugün Türkiye tarımsal üretim değeriyle dünyada 8‘inci sırada yer alıyor.
Unutmayın;
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
5
6
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Geçmişten
Günümüze
Tarım?
Günümüzde modern toplumun sanayideki
teknolojik gelişmelerle bir araya gelmesi,
güvenilir gıda ve su kaynaklarının riske
girmesiyle sonuçlandı. Sürdürülebilir tarım
günümüzde özellikle sanayi ülkelerinde
tekrar gündeme geldi.
Türkiye’de de tarım bu gelişmeler sonucunda öncelikler arasında yerini aldı.
Günümüzde Türkiye’de toplam 20 milyon
kişi doğrudan ya da dolaylı olarak tarım
alanında çalışmalar yapmaktadır.
Ülkemizde gelişme hızı 90’lı yıllarla birlikte
düşüş gösteren tarım sektörü, geçtiğimiz
senelerde yapılan yatırımlar ile gelişmeyi
ve cazibe merkezi niteliğini korumayı
sürdürüyor.
Geçtiğimiz dönemde pirinç, süt ve kırmızı
et gibi birçok ana gıda ürününde yaşanan
krizler, yapıcı kararların alınmasına sebep
oldu.
Stratejik açıdan önemi ve bu kadar büyük
iş gücü barındırması sebebiyle tarım Türkiye’de sürekli ana akım iş kolu olmaya devam edecektir.
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
7
Halkımız “toprak ana” demiş.
Halkımız toprağa en güzel
anlamlardan birini vermiş ve
“toprak ana” demiş. İnsanlığın
beslenmesinde tarımın ne
kadar önemli olduğunu hepimiz
biliyoruz. Bu anlamda ciddiye
alınması gereken bir sektördür.
Tarımsal eğitim ve öğretim
daha bilinçli yapılmalıdır.
Yazılı ve görsel materyallerin
bu doğrultuda hazırlanması
ve değerlendirilmesi de o
ciddiyette olmalıdır. Son yıllarda
gelişen tarımsal medyanın
sektörde nasıl etkin kullanıldığını
düşünürsek bu işi yapanların
üzerine düşen sorumluluğunun
da ne kadar büyük olduğunu
anlamış oluruz. Bu anlamda
Toprak TV’nin üstlenmiş olduğu
misyon çok değerlidir. (Tahir
Okutan, Gübretaş Genel Müdür
Yardımcısı)
Ülke tarımına büyük katkı
sağlayacaktır.
Bilinçli tarım, doğru seçilecek
teknoloji ancak eğitimle olur.
Üretimi gerçekleştiren çiftçiden
işleme, sanayi ve tüketiciye
kadar tüm süreçlerin doğru
örneklerini anlatılmasındaki en
büyük rol medyaya düşmektedir.
Toprak TV’nin üstlenmiş bizim
de katkılarımızla yapılacak
çalışmalar ülke tarımına büyük
katkı sağlayacaktır. Toprak TV
Türk tarımına hayırlı olsun. (Nezih
Suyaran - Önder Çiftçi Projesi
Yönetim Kurulu Başkanı)
Toprak TV Beni Oldukça
Heyecanlandırmıştır
Farklılıklarımız
Toprak TV olarak
Gücünü tarımdan alan profesyonel altyapı
Tarımla ilgili uzun yıllar üretim, pazarlama
ve organizasyon tecrübesi
Deneyimli ve medya alanında kendisini
kanıtlamış profesyonel teknik ekip
Kanal merkezi, stüdyoları, yüksek
teknolojik teçhizat gibi yeni yatırımlarla
güçlendirilmiş tamamen yerli, güçlü
sermaye yapısı
Hali hazırdaki gereksinimleri ve beklentileri
iyi değerlendirmiş, girişimci ve inovatif
yaklaşımları sayesinde “Tarımın “A”
Takımıyla” çalışmaya davet ediyoruz.
Tarım Bakanlığı çiftçi yayım
şubeleri ile yazılı ve görsel
medyası bu kapsamda oldukça
önemli görev üstlenmektedir.
Türk insanının görsel medyaya
olan ilgisi televizyon izlenme
oranlarıyla aşikardır. Tam da bu
noktada “Toprak TV”‘nin lanse
edilen teması beni oldukça
heyecanlandırmıştır. (Doç Dr.
Erkan Gönülol - Lely Türkiye)
8
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Yeme-içme alışkanlıkları ve yaşam tarzı ayrımları sebebiyle hedef kitleyi iki sınıf altında
ayırmaktayız.
Profesyoneller
Esas hedef kitlemizi, tarım ve hayvancılık ile
ilgilenen ve hayatını bu şekilde idame ettiren
üreticiler oluşturur.
Bahsi geçen hedef kitle 25-60 yaşları arasında
ve B, C1, C2 ve D SES gruplarını kapsayan
kadın ve erkeklerden oluşmaktadır.
Hobiciler
İkincil hedef kitlemizi hobi olarak evinin balkonunda, bahçesinde her türlü bitkiyi yetiştirmekte olan izleyiciler oluşturmaktadır.
Bahsi geçen hedef kitle A, B, C1, C2 SES gruplarını kapsayan kadın ve erkeklerden oıluşmaktadır.
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
9
Yayın İlkeleri
• Profesyonel şekilde tarım ve hayvancılık ile
hayatını idame ettiren kişilere hitap edilirken
“üretici” kelimesini kullanmak. “Milletin
Efendileri” ne gerekli saygı çerçevesinde
yaklaşmak.
• Yalnızca akademik doğruluğu kanıtlanmış
bilgileri izleyicilerle paylaşmak
• Maddi kaygılar nedeniyle üreticilere asla
hatalı yönlendirmede bulunmamak.
• Geleneksel üretim şekillerini sorgularken akıl
vermek ya da öğretmeye çalışmak
yerine, yüksek katma değer sağlayan
projeleri emsal göstererek izleyicilerin motive olmasını sağlamak.
• Üreticilerle yüz yüze iletişimde cana yakın ve
samimi olduğu kadar, saygılı bir tarz
içerisinde olmak.
• Her konuda pozitif yaklaşıma sahip olmak,
eleştirel ve negatif tarzdan sakınarak
izleyicileri umutsuzluğa sokmamak.
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
10 Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Altyapı
Tüm kanal işlemleri ve sinyal gönderimi İstanbul Şişli’de konumlanan kanal
merkezi ve
stüdyolardan gerçekleşmektedir.
Çağımızın gereksinimleri ve görüntü kalitesi açısından artan izleyici
isteklerine karşılık
verebilmek için kapsamlı bir ön araştırmanın ardından yüksek görüntü kalitesi ve stabil bir omurgaya sahip altyapı oluşturulmuştur.
• Türksat 2A ve D -Smart üzerinden uydu yayın ve geniş kapsama alanı,
• Metro ethernet bağlantı sistemi ile kesintisiz yayın,
• Yüksek çözünürlüklü (HD) ve kasetsiz yayın yapan kamera kitleri,
• Yayın akışı ve reklam otomasyon sistemi,
• Yüksek kapasiteli entegre dijital arşiv sistemi
Bizi İzlemek İçin
Türksat 2A Uydusu Doğu Paketi
Frekans: 11913
Yatay Polarizasyon
5480 Symbol Rate
FEC 5/6
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul 11
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Hayvancılık
Meyvecilik
Zeytin
Bağcılık
Bitki Besleme
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
Yağlı Tohumlar
Endüstri Bitkileri
Yem Bitkileri
Örtü Altı
Organik ve İyi Tarım
Balıkçılık-Su
Ürünleri
Arıcılık
İpek Böcekçiliği
Kültür Mantarı
Sulama
Mekanizasyon
Orman Ürünleri ve
Koop.
Eğitim Programları
Ana Programlar
Toprağın Sesi
Harmanyeri
Tarım Dosyası
Sektöre Bakış
Tarım Kredi Saati
Ormancı, Ormancı
Extreme
Birlik Olsun
4 Mevsim Tarım
Haber
Festival ve Fuar
Permakültür
Anadolu Mutfağı
Tarım Güncel
Tarımsal Sağlık ve
İş Güvenliği
Tarımsal Hukuk
Anadolu’nun Yüzü
Finans Rehberi
Bahçıvan Geldi
Ne Tüketelim?
Azıcık Aşım,
Kaygısız Başım
Orada Bir Köy Var
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
12 Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Azıcık Aşım,
Toplamda 45 dk süren program,
her hafta Toprak TV ekranlarında
Azıcık Aşım, Kaygısız Başım
haftada 1 ana yayın, 4 tekrar
olarak yayınlanmaktadır
Programı Hazırlayan ve Sunan:
Cengiz Küçükayvaz
Tarık Karyağdı
“Azıcık Aşım, Kaygısız Başım”,
Anadolu insanının damak
zevkini, yöre yemeklerinin
hikayeleriyle birlikte seyirciye
aktaran bir komedi programı.
Anadolu’yu gezen ve doğal
ürünlerden yapılan yöresel
yemekleri araştırmaya başlayan
televizyoncu Hasip(Cengiz
Küçükayvaz) ve Nasip (Tarık
Karyağdı)in bu yolculukta
başlarına gelmeyen kalmaz.
Biri tamamıyla kurnaz ve akıllı,
diğeri ise son derece saf ve
sakar olan kahramanlarımız,
Anadolu insanını, onun toprağını,
ürettiklerini, eğlencelerini ve
adetlerini evlerimize kadar
getiriyor.
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul 13
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Toprağın
Sesi
Programı Hazırlayan ve Sunan
Umut Özdil
“Toprağın Sesi” üreticimizi verim ve kalite odaklı,
ihracatı hedefleyen ve rekabetçi yeni ekonomik
yapıya entegre etmek için ekranlara geliyor.
Tarımsal ve ekolojik kaynakların ekonomik
olarak kullanımını sağlamak, ülkemizin ve dünya
pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli
tarım ürünlerine erişebilirliği sağlamak, kırsal alanda
yaşam standardını yükseltmek, ülkemizi tarımsal
endüstrisiyle uluslararası alanda yüksek rekabet
gücü olan bir ülke haline getirmeye katkıda bulunmak “Toprağın Sesi”nin temel hedefleri arasında
yer alıyor.
“Toprağın Sesi” hafta içi her gün 07.30’da canlı
yayınla, aynı gün 17.30’da tekrar yayını ve hafta
sonları ‘’özel’’ programları ile sizlerle.
Toplamda 75 dk süren program, haftaiçi
her gün Toprak TV ekranlarında
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
14 Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Ne
Tüketelim?
Programı Hazırlayan ve Sunan
Prof. Dr. Harun Uysal
Diyetisyen Tuğba Efeoğlu
Toplamda 90 dk süren program, her hafta
Toprak TV ekranlarında
Güvenli gıdaya ulaşmanın her
geçen gün zorlaştığı bir dönemde,
gıda tercihlerimizde
dikkat edeceğimiz püf noktaları,
güvenli gıda temini ve doğru ürün
değerlendirme yöntemleri,
marketten pazara kadar yiyeceklerimizi satın alırken dikkat edilecek
noktalar ve doğru
beslenmeye dair pek çok bilgi
“Ne Tüketelim?” programında
ekranlara geliyor.
Profesör Dr. Harun Uysal ve Diyetisyen Tuğba Efeoğlu tarafından
hazırlanan programda her hafta
konunun uzmanı kişilerle ‘ne tüketelim’ sorusuna yanıt aranıyor.
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul 15
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Ormancı
Programı
Programı Hazırlayan ve Sunan:
Savaş Güçlü
Ziraat Yüksek Mühendisi
Türkiye’de 7 milyonun üzerinde nüfus orman
köylerinde yaşamını sürdürüyor. Orman
köylerinde yaşam diğer köylere göre oldukça
zorlu şartlarda sağlanıyor. Arazilerin azlığı, zorlu
üretim alanları, ulaşımın güçlüğü gibi nedenler
orman köylülerinin geçim kaynaklarını kısıtlıyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı başta olmak üzere
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın da
desteğiyle Orman köylülerine özel
desteklemeler ve alternatif geçim kaynakları
üzerinde çalışmalar yapılıyor.
Bu ve benzeri çalışmaların anlatıldığı,
orman köylerinin sorunlarının işlendiği Ormancı
Programı, her hafta yeni bir orman köyünü
ekranlara taşıyor. Ormancı Programı Orman ve
Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün
katkılarıyla hazırlanmaktadır.
Toplamda 60 dk süren program, her hafta
Toprak TV ekranlarında
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
16 Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Ormancı
Extreme
Programı Hazırlayan ve Sunan:
İnan Şefkatli
Orman işçilerinin kendi aralarında yaptıkları
odun kesme yarışmaları, 1985 yılından bu yana
38 ülkenin katılımıyla Stihl Timbersports ismiyle profesyonel bir spor müsabakası haline
getirilmiştir. Türkiye dünya şampiyonasına 3
yıldır katılmaktadır ve her yıl elde ettiği sonuçlar
sayesinde kısa sürede adından söz ettirir hale
gelmiştir.
Toplamda 20 dk süren program, her hafta
Toprak TV ekranlarında
Dünya şampiyonasının 2016 yılında Türkiye’nin
ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak olması,
ülkemiz tanıtımı için önemli bir fırsat sunmaktadır.
Ormancı Extrem Programı bu spor dalının
anlatıldığı,
Türkiye elemelerinin ve Türkiye şampiyonasının
ekranlara taşındığı kısa bir röportaj ve konu
içerikli bir programdır. Stihl Timbersports
katkılarıyla hazırlanan program her hafta yeni
bölümüyle ekranlarımızda yer alıyor.
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul 17
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Tarım Kredi
Saati
Programı Hazırlayan ve Sunan:
Levent Özdemir
Ziraat Mühendisi
Tarım Kredi Saati, tarım sektöründe üretim yapan ve
mevcut işletmesini geliştirmek isteyen üreticiler ile
sektöre yeni adım atmak isteyen özel ve tüzel kişilere
tarımın finansmanı konusunda
uygulanabilir mevzuatlar hakkında bilgilendirmeler
yapmak ve doğru projelendirme ile hedef karlılık
noktaları hakkında uygun yöntemleri göstermek
amacıyla hazırlanmıştır.
Tarım sektörünün finansmanını sağlayan banka
kredileri, devlet desteklemeleri, dış kaynaklı ve hibe
yolu ile verilecek krediler hakkında
bilgilendirmelerin yapıldığı programda ayrıca
konunun uzmanı konuklardan kredi hangi
durumlarda, hangi konuda ve hangi vadede
kullanılmalıdır, hibe kredileri nedir,
desteklemelerden nasıl faydalanır, özkaynak ve
işletme sermayesi nasıl edinilir gibi soruların cevabı
alınıyor.
Toplamda 60 dk süren program, her hafta
Toprak TV ekranlarında
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
18 Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Sektöre
Bakış
Programı Hazırlayan ve Sunan:
Levent Özdemir
Ziraat Mühendisi
Toplamda 45 dk süren program,
her hafta Toprak TV ekranlarında
Tarım sektöründe hizmet
veren firmaların ülke ekonomisine sağladıkları faydaları
doğru örneklerle anlatarak
sektöre katılım yapacak kişi
ve kuruluşlara yol göstermek
amacıyla hazırlanan programda, insan beslenmesinde
önemli olan
bitkisel ve hayvansal ürünlerin topraktan sofraya kadar
geçirdiği evreler anlatılıyor,
bu evrelerde aktif rol oynayan
kamu ve özel sektör temsilcilerinin yetkili ve uzmanları stüdyoda konuk edilerek sohbet
ediliyor.
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul 19
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Dört Mevsim
Tarım
Programı Hazırlayan ve Sunan
R. Başak Calayer
Peyzaj Yüksek Mimarı
Dört Mevsim tarım programı, tarımın bitkisel
üretiminde yer alan; toprak, tohum, fide, bitki
besleme, bakım ve zirai mücadele konularının
işlendiği bir programdır.
Tarladan sofraya kadar olan süreçlerin,
konu bazında ve mevsime uygun olarak
detaylandırılması, Tarım Bakanlığı’nın yeni
uygulamaları ve çalışmaları, arazi seçimi, bakım,
zirai mücadele, hasat ve pazarlama, alternatif
üretim teknikleri, tarım danışmanlığı, tarımsal
desteklemeler, kesme çiçek yetiştiriciliği ve
ihracat olanaklarının yanı sıra tarımda sözleşmeli
üretim modeli gibi konuların da işlendiği programda Başak Calayer’in tarım danışmanları ve
üreticilerle söyleşilerini izliyoruz.
Toplamda 60 dk süren program, her hafta
Toprak TV ekranlarında
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
20 Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Bahçıvan
Geldi!
Programı Hazırlayan ve Sunan
Semih Şen
Ayşegül Turunç
Büyük kentlerde yaşayan herkesin hayalidir bahçeli bir evde oturabilmek ve
kendi bahçesinin toprağını işleyebilmek.
Kalabalık, gürültülü, stresli kent hayatından
kısa süreli de olsa bahçeler kaçış,
rahatlama ve arınma duygusunu hissetmenin yollarından biri.
Toplamda 45 dk süren program, her hafta
Toprak TV ekranlarında
Bahçıvan Geldi Programı, bahçeli bir evde
yaşama şansına sahip kentlilerin toprağını
doğru işleyebilmesi ve iyi tarım yöntemlerini öğrenebilmesi için hazırlanan bir program.
Geniş arazisi olmayan, kentte yaşayıp
tarımla uğraşma özlemi olan, tarımı meslek
edinmemiş kişilere doğru tarım yapmada
yardımcı olmak için yola çıkan Semih Şen ve
Ayşegül Turunç,
izleyicilerin kendileri için kaliteli bir yaşam
alanı oluşturmasını, çevre düzenine katkı
sağlamasını amaçlıyor.
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul 21
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Orada Bir
Köy Var
Programı Hazırlayan ve Sunan:
Dilek Gönülver
Kırsal kalkınma politikalarının en önemli
amaçlarından birisi kırsalda yaşayan insanlarımızın
gelir ve refah seviyelerinin arttırılması ve kırsal alanlardan göçün azaltılmasıdır. Kırsalda yaşayan halk
sadece tarımsal faaliyetlerle geçimini sağlayamıyorsa
bulunduğu yerde yeni iş imkanları yaratılması gerekir. Öte yandan, günümüzde kentlerdeki yoğun çalışma
temposu, hava ve gürültü kirliliği ile kalabalık
ortamdan uzak kalma isteği, kent insanının da daha
fazla kırsal alana ilgi göstermesine neden olmuştur.
Köyün doğal güzellikleri, tarihi değerleri,
kültürü, tarımsal faaliyetleri, geleneksel yemek ve
el sanatlarının tanıtılmasının ardından kırsal turizm
projesinin tüm aşamalarına, bu projede yer alan kişi,
kurum ve kuruluşların çalışmalarına yer verilen programda Dilek Gönülver turistlerle birlikte tüm etkinliklere katılıyor, köylüler ve turistlerle
röportajlar yapıyor.
Toplamda 45 dk süren program, her hafta
Toprak TV ekranlarında
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
22 Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Tarım
Dosyası
Programı Hazırlayan ve Sunan
İsmail Uğural
“Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri;
ortaklarının tarımsal üretim için ihtiyaç
duydukları tohum, gübre, zirai ilaç, zirai araç
gibi materyalleri ucuz ve kredili olarak temin
etmesini ve ortaklarının ürettikleri malların
saklanması ve pazarlanmasını sağlar. Bu
kooperatifler ihtiyaç duydukları zirai bilgilerin temininde ortaklarına yardımcı olur. Ayrıca
ortakları olan çiftçilerin teknoloji, tohum
ve ilaçlardaki son gelişmelerden haberdar
olmalarını sağlayarak, üretimin, veriminin ve
kalitesinin artmasına katkıda bulunur.”
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin konu
edildiği Birlik Olsun programında, her
hafta başka bir kooperatifin kuruluş amaç
ve yöntemleri, ürün toplama ve işleme
faaliyetleri, ürünlerini pazarlama yöntemleri
ekrana taşınıyor..
Tarım Dosyası programı her
hafta 1 ana yayın, 34tekrar olarak
yayınlanmaktadır
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul 23
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Feshane Kent
Günleri
Programı Hazırlayan ve Sunan:
Seda Boran
Aytül Tekin
Dünyanın en zengin topraklarında yaşıyoruz. Binbir
medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu’nun
her köşesi kültür zengini insanlarımız ile dolu. Her
kent bambaşka bir dünya sanki. Her kentin kendine
özgü bir tarihi, müziği, dansı, yemeği, giyimi, şivesi
var.
Feshane kapılarını Anadolu’nun kentlerine
açtı. Kentlerimizin tanıtımını festival havasında
ekranlarınıza taşıyoruz. Sizin için standları tek tek
gezip röportajlar yapıyoruz. Feshane’nin büyülü atmosferinde her kentmizin
kendine has havasını soluyacağınız yepyeni bir program sizlerle. Feshane’de düzenlenen ¨Feshane Kent
Günleri¨nde Seda Boran ve Aytül Tekin ile
keyifli bir gezintiye çıkmaya hazır mısınız?
Toplamda 45 dk süren program, her hafta
Toprak TV ekranlarında
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
24 Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Harmanyeri
Programı Hazırlayan ve Sunan
Dilek Gönülver
“Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri;
ortaklarının tarımsal üretim için ihtiyaç duydukları tohum, gübre, zirai
ilaç, zirai araç gibi materyalleri ucuz
ve kredili olarak temin etmesini
ve ortaklarının ürettikleri malların
saklanması ve pazarlanmasını sağlar.
Bu kooperatifler ihtiyaç duydukları
zirai bilgilerin temininde ortaklarına
yardımcı olur. Ayrıca ortakları olan
çiftçilerin teknoloji, tohum ve ilaçlardaki son gelişmelerden haberdar
olmalarını sağlayarak, üretimin, veriminin ve kalitesinin artmasına katkıda
bulunur.”
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin konu edildiği Birlik Olsun
programında, her hafta başka bir kooperatifin kuruluş amaç ve yöntemleri,
ürün toplama ve işleme faaliyetleri,
ürünlerini pazarlama yöntemleri
ekrana taşınıyor..
Harmanyeri programı her hafta 1 ana yayın, 3
tekrar olarak yayınlanmaktadır
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul 25
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Toprak TV
Medya Mecraları
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
26 Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Dijital Reklam ve
Toprak TV
Toprak TV’nin dijital reklam mecralarına
bakacak olursak, sosyal medya hesapları
(Facebook, Twitter, Instagram), mobil ve masaüstü internet sitesini
görmekteyiz.
Geniş bir ziyaretçi kitlesi bulunan sosyal medya hesapları ve
web sitesi, ulaştığı sosyo-ekonomik kesimde geniş bir yelpaze
oluşturmaktadır. Ziyaretçi ve takipçilerimizin kanalımıza duyduğu
sadakat, sevgi ve yakınlık günden güne kendimize daha çok güvenmemizi ve daha iyi işler yapmak için gerekli motivasyonu elde
etmemizi sağlamaktadır. Reklam yoluyla ulaşılmak istenilen kitle ile
takipçi ve ziyaretçi kitlemizin uyuşması halinde hedefe ulaşmama
ihtimali oldukça düşüktür.
Sosyal Medya
Toprak TV’nin sosyal medya sayfaları üzerinde firmanızın tanıtımı için;
video paylaşımı, fotoğraf galerisi yayınlanması, yarışmaların organize
edilmesi, yayınlamakta olduğumuz “Bilmeyen Kalmasın”, “Yeşil Gerçekler” ve “Bazen Sadece Orada Olmak İstersiniz” konu başlıkları
içerisinde marka konumlandırması
yapabilirsiniz.
Web Sitesi
Toprak TV’nin web sitesi olan toprakradyotv.com üzerinden
markanızın ürünlerini tanıtabilir, yazarlarımızın makaleleri içerisinde yer verebilir hem banner hem de duvar kağıdı olarak görsel
reklamlarınızı yayınlayabilir, videolarınızı paylaşabilirsiniz.
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul 27
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Genel Çalışma Şartları
• Toprak TV üzerinden yayınlanan tüm
reklamlara ait mali işler Şems Ajans tarafından yürütülür.
• Fiyatlara %18 KDV dahil edilecektir.
• Tarifede belirtilen indirim uygulamalarında ajans komisyonuna baz oluşturan tutar, tarifedeki fiyattan indirim
düşüldükten sonra kalan meblağdır.
• Yayınlanacak reklamların, yayın gününden itibaren ödeme
vadesi 60 gündür. Reklam ajansları veya firmalar ödeme
belgelerini
(nakit ödeme ve/veya vadeli çeklerini) reklamın yayınından
önce, ordinolarıyla
birlikte göndermelidir.
• Anlaşmanın yapıldığı dönem içinde taahhüt edilen reklam
harcaması yapılmadığı
takdirde, gerçekleşen harcamaya karşılık gelen indirim oranı
uygulanır ve aradaki fark ilk fatura döneminde fatura edilir.
• Proje, prodüksiyon, tanıtım vb. teklifli ek çalışmalar, özel
çalışma sınıfına girer ve
bütçeye dahil değildir.
• Reklam ajanslarından gelen Basın İlan Kurumu’na tabi reklamlarda
indirimler düşüldükten sonra %14 Basın İlan Kurumu’na pay
verilir.
• Reklam materyali yüksek
çözünürlükte (1080p) MOV, MP4, MPEG ya da AVI
formatında CD veya e-posta şeklinde link veya ftp’den verilmelidir. Mac veya PC versiyonunda, resimler TIFF format
ve yazılar convertli olmalıdır.
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
28 Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
• Reklam yayınlarının aksamaması için reklam rezervasyon ve iptallerinin en geç 10 gün önce Reklam Rezervasyon Servisi’ne yazılı
olarak bildirilmesini rica ederiz. Yazılı olarak yapılmayan rezervasyon ve iptaller
geçersizdir.
• Yayınlanacak reklamların her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu
reklam verene aittir. Reklam, mevzuatlara aykırı unsurlara sahip ise
Şems Ajans reklamın değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir.
Şems Ajans’ın yayınlanan reklamlar nedeni ile herhangi bir surette
üçüncü kişilere ve/ veya idari/adli para cezalarını reklam verene
aynen rücu hakkı saklıdır.
• Vadesinden önce yapılan ödemelere, aylık belirlenen oranda
erken ödeme primi
tahakkuk ettirilir.
• Ödemenin vadesinde yapılmaması halinde herhangi bir bildirim
veya ihtara gerek olmaksızın vadenin bitiminden fiili ödeme
tarihine kadar aylık belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.
• Tarifede belirtilen özel program ve süre dışındaki rezervasyonlar
için özel program ve özel süre garantisi yoktur.
• Sözlü ya da yazılı rezervasyonun geçerli olması için ordinonun
gönderilmesi
zorunludur.
Bilgi İçin:
(212) 232 2580
[email protected]
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul 29
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Adres: Bozkurt Mh. Eşref Efendi Sk. N:54
Pangaltı-Şişli-İstanbul
Tel:
(212) 232 2580
Fax: (212) 230 8225
www.toprakradyotv.com
ORDİNO
Ajans: ............................................................................... Tarih: ....................................................................
Firma: ...................... ...................... ..............................................................................................................................................
Yetkili: ............................................................................................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................................................................
Telefon: .................................................. Faks: .................................................. Email: .............................................................
Vergi Dairesi: ..................................................
Vergi No: ..................................................
REKLAM AÇIKLAMASI
Reklam Yayın Yatihi:
.............................................
Bir tekrar bedeli:
.............................................
ORDİNOYU TESLİM ALAN
İndirim:.............................................
Net Tutar:
.............................................
KDV:............................................
Genel Toplam:
Tarih:
............................................
Vade:............................................
Özel Açıklama:
Ad Soyadı:
............................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Kaşe - İmza:
Görünürlük
Kuralları
Toprak TV logosu için tercih edilen kullanım, logonun turuncu renkli
kullanımıdır. Ama zaman zaman
logoyu değişik zeminlerde, fotoğraf, illustrasyon üzerinde veya tek renk
uygulamalarda kullanmak
zorunlu olabilir. Önemli olan logonun görünürlüğünün kaybolmamasıdır.
Toprak TV logosu kurumu tanımlayan en önemli görsel öğedir. Kurum,
görsel iletişim dünyasında
kendisini ve hizmetlerini özgün ve belirgin bir şekilde Toprak TV logosuyla ifade eder.
Logonun değşik renkler üzeri uygulama örnekleri olası durumlar alınarak
bu bölümde verilmiştir.
Toprak TV Logo Örneği
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
32 Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Renk
Pantonesi
Toprak TV logosuna ait renk pantonesi aşağıda
verilmiştir, logoyla birlikte aynı renkte yazılmak istenen
yazılar aşağıdaki reçeteye göre hazırlanabilir.
Turuncu
Pantone 158 C
CMYK Process: C 0 M 65 Y 95 K 0
Siyah
Pantone Black C
CMYK Process: C 0 M 0 Y 0 K 100
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul 33
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Bize Ulaşın
Toprak TV ile ilgili her türlü reklam ve program prodüksiyonu, marka konumlandırma,
web sitesi üzerinde
banner çalışmaları ve bütün sorularınız için
bize ulaşabilirsiniz.
Şems Tarımsal Medya Ajansı
Adres
Bozkurt Mh. Eşref Efendi Sk. N: 54
Pangaltı-Şişli-İSTANBUL
Email
[email protected]
Web Sitesi
www.semsajans.com.tr
Telefon
(212) 347 0047
Faks
(212) 230 8225
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
34 Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Temsilciliklerimiz
Akdeniz Bölgesi
Yeşilbahçe Mah. Eski Lara Yolu
M.Sözen Apt. No:33 K:2 D:7 ANTALYA
Telefon : (242) 312 14 40
Fax : (242) 312 14 70
E-Posta : [email protected]
İç Anadolu Bölgesi (Rasyonel Haber Ajansı)
Babalık Mah.Yahya Çavuş Cad.
Başarılı İş Hanı No:7/3 KONYA
Telefon : (332) 236 63 64
Fax : 332) 236 63 64
E-Posta : [email protected]
Ege Bölgesi
Telefon : (232) XXX XX XX
Fax : (232) XXX XX XX
E-Posta : [email protected]
Başkent Bölge
Telefon : (312) XXX XX XX
Fax : (312) XXX XX XX
E-Posta : [email protected]
Çukurova Bölgesi
Vali Yolu Gülek Sitesi C Blok Kat:1D:2 01120
Seyhan - ADANA
Telefon : (322) 459 50 93
Fax : (322) 459 50 94
E-Posta : [email protected]
TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul 35
Telefon: (212) 232 2580 Faks: (212) 230 8225 Web: www.toprakradyotv.com
Medya Kiti - 2014 Toprak Radyo Televizyonu
© Toprak Radyo Televizyonu - Tüm Hakları Saklıdır.
Adres: Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No:54 Pangaltı-Şişli-İstanbul
Telefon: (212) 232 2580 Fax: (212) 230 8225
Web: www.toprakradyotv.com
Download

TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ