Horn Antenler ve Kalibrasyon Kitleri Teknik Şartnamesi
1.
Cihaz bir horn anten olmalıdır.
2.
Horn antenin çalışma frekans aralığı en az 800 MHz, en fazla 18 GHz olmalıdır.
Çalışma frekansı aralığı başlangıç değeri 800 MHz’den yüksek olamaz. Çalışma frekans
aralığının son değeri 18 GHz’den düşük olamaz.
3.
Polarizasyon doğrusal olmalıdır.
4.
Antenin giriş empedansı 50 Ohm olmalıdır.
5.
VSWR değerleri aşağıdaki şekilde olmalıdır:
-
1.5 GHz’den küçük frekanslar için en fazla 3.0
-
1.5 GHz’e eşit veya 1.5 GHz’den daha büyük frekanslar için en fazla 2.0
6.
Antenin kazancı tipik 5 dBi ile 14 dBi aralığında olmalıdır. Üst limit 14dBi’den
yüksek olabilir.
7.
Antenin konnektörü N-dişi olmalıdır.
8.
Anten, -10 °C’den büyük ve +50 °C’den küçük sıcaklık aralığında çalışabilmelidir.
9.
Anten en fazla 2.5 kg ağırlığında olmalıdır.
10.
Alıcı ve verici anten olarak kullanılmak üzere iki adet temin edilmelidir.
Download

Horn Antenler ve Kalibrasyon Kitleri Teknik Şartnamesi 1. Cihaz bir