Semptom /
Durum
•
Çekirdek Hastalık /
Klinik Problem
İçerik / Konu
Başlığı
Öğrenme Düzeyi
Sınıf
Öğrenme Yöntemi
Ölçme
Değerlendirme
Yöntemi
İlgili Yeterlik (Meram Tıp Bologna
Yeterlilikleri)
Ulusal ÇEP’de yer alan ve yer almasa bile uygulamakta olduğunuz tüm semptom / durum, çekirdek hastalık / klinik problem, temel hekimlik uygulamaları ve
profesyonel etik değerler bu çatı çerçeve içerisinde gösterilmelidir.
Temel Hekimlik
Uygulaması
•
İçerik / Konu Başlığı
Öğrenme
Düzeyi
Sınıf
Öğrenme
Yöntemi
Ölçme
Değerlendirme
Yöntemi
İlgili Yeterlik
(Meram Tıp Bologna
Yeterlilikleri)
Ulusal ÇEP’de yer alan ve yer almasa bile uygulamakta olduğunuz tüm semptom / durum, çekirdek hastalık / klinik problem, temel hekimlik uygulamaları ve
profesyonel etik değerler bu çatı çerçeve içerisinde gösterilmelidir.
Profesyonel /
Etik Değerler
•
İçerik / Konu Başlığı
Öğrenme
Düzeyi
Sınıf
Öğrenme
Yöntemi
Ölçme
Değerlendirme
Yöntemi
İlgili Yeterlik
(Meram Tıp Bologna
Yeterlilikleri)
Ulusal ÇEP’de yer alan ve yer almasa bile uygulamakta olduğunuz tüm semptom / durum, çekirdek hastalık / klinik problem, temel hekimlik uygulamaları ve
profesyonel etik değerler bu çatı çerçeve içerisinde gösterilmelidir.
Download

N.E.Ü. Meram ÇEP Taslağı