Niğde-Bor Tarım Hayvancılık Besi Organize Sanayi Bölgesi ve Merkezi Biyometan Tesisi Fizibilite
Raporu Hazırlanması Projesi
KURUM ADI
Bor Köylerine Hizmet Götürme Birliği
PROJE ADI
Niğde-Bor Tarım Hayvancılık Besi Organize Sanayi Bölgesi ve Merkezi Biyometan Tesisi
Fizibilite Raporu Hazırlanması
BAŞLAMA TARİHİ
2013
BİTİŞ TARİHİ
2013
BÜTÇESİ
8.260,00 TL
PROJENİN GENEL
AMACI
PROJENİN ÇIKTILARI
PROJE
KOORDİNATÖRÜ
ADRES
TELEFON
FAKS
WEB SAYFASI
E-POSTA
PROJE
KOORDİNATÖRÜ
E-POSTA
2011-2012 yılı Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verilerine göre; Niğde İli Bor İlçesi,
19.268 büyükbaş, 64.972 küçükbaş, 82.154 kanatlı hayvan varlığına sahip olup Niğde İli ve TR71
Bölgesi’ndeki önemli hayvancılık ve tarım merkezlerinden biri konumundadır. Geniş ve
çoğunluğu sulanabilir tarım arazileri, mezbahası ile yem tesisleri, hayvancılık sektörünün
ihtiyaç duyduğu yem temini ihtiyacını karşılayabilecek niteliktedir. Bölgedeki deri sanayisi iki
asırlık geçmişiyle günümüzde de bölge için önemli bir konumdadır.
Niğde İl’inin hayvancılık alanındaki avantajlarını realize ederek yerli ve yabancı yatırımcıların
hayvancılık ve yenilenebilir (biyokütle) enerji yatırımları için bir çekim merkezi haline getirilmesi
il ve TR71 Bölge kalkınması için önem arz etmektedir.
Projenin hayata geçirilmesiyle, hayvancılık yatırımlarında yatırımcıların yer tercihlerinde
gerekli altyapının ve kümelenmenin gerçekleştirilerek; ilk yatırım maliyetleri ile yatırım
risklerinin minimize edilmesi ve karlılık oranlarının yükseltilmesi Niğde İli’nin ve TR71
Bölgesi’nin tercih edilebilirliğini artırarak bölgesel sürdürülebilir kalkınmaya büyük fayda
sağlayacaktır.
Niğde-Bor Tarım Hayvancılık Besi Organize Sanayi Bölgesi ve Merkezi Biyometan Tesisi’nin
kurulması yatırımcılar için maliyetlerin düşürülmesi, resmi işlem sürelerinin kısaltılması, karlılık
oranının artırılması gibi olumlu faydaları da beraberinde getirecektir.
Niğde-Bor Tarım Hayvancılık Besi Organize Sanayi Bölgesi ve Merkezi Biyometan Tesisi’nin
kurulum sürecinde ilk yapılması gereken; kurulum aşamalarında görev alacak kurumların
hukuki süreçleri, teknik analizleri ve ekonomik projeksiyonları içeren bir fizibilite raporu
hazırlanmasıdır. Bu noktada Bor Köylerine Hizmet Götürme Birliği, Niğde İl Özel İdaresi, Bor
Belediyesi, Niğde Üniversitesi, Çukurkuyu Belediyesi, Bor Ziraat Odası, Bor İlçesi Süt
Üreticileri Birliği, Bor Ticaret ve Sanayi Odası ve Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi
Müdürlüğü, kendi kurum/kuruluş personellerini görevlendirerek, proje çalışmaları kapsamında
toplam 10 kişilik bir fizibilite raporu çalışma grubu oluşturacaklardır. Projemiz, oluşturulacak
bu gruba 12 (on iki) günlük çalışma takvimi boyunca danışmanlık hizmeti temin edilerek,
mühendislik, bilimsel, hukuki, iktisadi süreçlerin uygun işletilmesini ve temel veri olarak
alınacak bir fizibilite raporunun ortaya çıkarılması hedeflemektedir. Oluşturulan rapor, Bor
Kültür Merkezi’nde düzenlenecek proje açılış-kapanış toplantılarında yapılacak sunum ve
bilgilendirme faaliyetleri ile Niğde kamuoyuna ulaştırılarak, elde edilen veriler kurumların web
siteleri, kurumsal yayın organları vasıtasıyla paylaşılacak; bölgemiz illerinden konuyla ilgili
gelecek soru talepleri somut verilerle desteklenerek etkili bir biçimde cevaplandırılabilecektir.
TR71 Bölgesi ve Niğde İli’nde katma değer oluşturma potansiyeli müşahede edilen,
kümelenmeyi teşvik eden, çevreci, modern, milli, yenilenebilir enerjinin verimli üretimini
sağlayacak ve sürdürülebilir kalkınmayla birlikte sosyo-ekonomik refah seviyesini kalıcı olarak
artıracak bir köşe taşı olma potansiyeli taşıyan Niğde-Bor Tarım Hayvancılık Besi Organize
Sanayi Bölgesi ve Merkezi Biyometan Tesisi’nin ilk adımı; proje konusu olan fizibilite
raporunun tamamlanması olacaktır.
1. Niğde-Bor Tarım Hayvancılık Besi Organize Sanayi Bölgesi ve Merkezi Biyometan Tesisi
kurulumu aşamaları, Niğde İlindeki mevcut kaynaklar ve hedefler dahilinde tespit edildi
2. Niğde-Bor Tarım Hayvancılık Besi Organize Sanayi Bölgesi ve Merkezi Biyometan Tesisi
Fizibilite Raporu tamamlandı
3. Proje ortaklarınca Niğde-Bor Tarım Hayvancılık Besi Organize Sanayi Bölgesi ve Merkezi
Biyometan Tesisi Kurulumu Eylem Planı hazırlandı
4. Niğde İli Hayvancılık Sektörü Eylem Planı proje ortaklarınca revize edildi.
5.Görünürlük faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sayesinde AHİKA’nın bilinirliği arıtıldı, Niğde
İl’inde ve TR71 Bölgesi’nde daha verimli ve sistematik hayvancılık faaliyetlerinin yürütülmesine
imkân sağlanarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve ticari katma değer potansiyeli
hakkında ilgi ve farkındalık artırıldı
6. Verimlilik artışı, kümelenme avantajları ile birlikte Niğde İli hayvancılık sektörü yatırımcıları
için bir cazibe ve bilgi merkezi haline getirilerek, hayvancılık sektörüne bağlı süt ve et sanayi
sektörünün gelişiminin önü açıldı
8. Niğde ili ve TR71 Bölgesi’nin hayvancılık sektörü ve yenilenebilir enerji alanında rekabet
edebilirliği artırılarak bölgesel sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlandı
9. Niğde İli ve TR71 Bölgesi’nde artan verimlilik ve yeni hayvancılık yatırımlarına bağlı yeni iş ve
istihdam alanları oluşturulmasına ve böylece bölgede işsizlik oranının düşürülerek
vatandaşlarımızın sosyal refah seviyelerinin kalıcı olarak artırılmasına imkân sağlandı
10. “0” CO2 emisyonu üreten çevreci bir et, süt, deri, organik gübre, elektrik enerjisi üretim
kompleksi ve organik çöp bertarafı sağlanarak bölge kaynaklarından elde edilen katma değerin
artırılmasına zemin hazırlandı
11. Çoğunluğu ithal edilen petrol(%93), doğalgaz(%91) gibi hidrokarbon yakıtlar yerine yerli ve
milli enerji üretimine olanak sağlayacak, bu sayede ülkemizin en büyük iktisadi sorunu olan
cari açık probleminin çözümüne katkı sağlayacak bir tesisin fizibilite raporu oluşturuldu
12. Modern ve son teknolojiye dayalı hayvancılık sistemlerin hayata geçirilmesinin önü açılarak
TR71 Bölgesi’nin Ar-Ge kabiliyetlerinin artırılması sağlanarak yeni ve tamamlayıcı teknolojilere
erişim kolaylaştırıldı
13. Projemizin ortağı olan yerel yönetimler, kamu kurumları, ticaret odaları arasında işbirliği
kültürü geliştirildi, böylece tamamlayıcı varlık ve bilginin birleştirilmiş kullanımından
sağlanacak karşılıklı faydalar elde edildi.
Ali İlker Atabay
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Karaca Uğurlu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Yeni Hükümet Binası No:51 51700
0(388)2323534(102)
0(388)2323531
http://www.bor.gov.tr
[email protected]
[email protected]
Download

Niğde-Bor Tarım Hayvancılık Besi Organize Sanayi Bölgesi ve