KAMU ARAŞTIRMALARI GRUBU (KAMAG)-1007 PROGRAMI
PROJE NO: 105G078
Ülkemizde Ekonomik Öneme Sahip Bazı Meyve Türleri İle Asma Gen Kaynaklarının High-Throughput
Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması
Ali Ergül (Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü)
Hasan Çelik, Gökhan Söylemezoğlu (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü)
Yılmaz Boz, A. Semih Yaşasın Cengiz Özer, Tamer Uysal (Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu)
Kemal Kazan (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) Plant Industry,
Queensland Bioscience Precinct, St. Lucia, Queensland, 4067, Avusturalya)
Bir çok bitkinin gen merkezi ve bunların yetiştiriciliği açısından uygun ekolojik koşullara sahip olan Türkiye, bu
potansiyeli ile dünya tarımında önemli bir yere sahiptir. Türkiye bitki gen kaynaklarının tanımlanması amacı ile
DNA düzeyinde yürütülen çalışmaların sınırlı sayıda olduğu, özellikle asma tanımlamalarının morfolojik
özelliklere dayandığı görülmektedir.
Bu çalışmada; Türkiye milli koleksiyonlarında yer alan 1115 üzüm genotipinin high-throughput yaklaşımla SSR
(Simple Sequence Repeats) markörlerle genetik analizleri gerçekleştirilmiştir. 21 SSR lokusunda CEQ-8800
Genetic Analysis System (Beckman Coulter) kapilleri elekroforez sistemi ile gerçekleştirilen metot uygulamaları
ve istatistiksel analizler sonucu; tür içi kimlik tanıları (allel büyüklüğü), genetik benzerlikler, homonim (aynı
isimle adlandırılan ancak SSR allel büyüklükleri %100 benzerlik göstermeyen çeşitler), benzer (aynı isimle
adlandırılan ve SSR allel büyüklükleri %100 benzer çeşitler) ve sinonim (farklı isimle adlandırılan ancak SSR
allel büyüklükleri %100 benzer çeşitler) durumlar ve diğer genetik parametreler (allel sayısı, populasyon
heterozigotluk oranı vb.) belirlenmiştir.
Homonim genotip grup sayısı 143 tespit edilirken, toplam sinonim ve benzer grup sayısı ise 178 bulunmuştur.
Download

KAMU ARAŞTIRMALARI GRUBU (KAMAG)