TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
EĞİTİM
YETENEK TESPİTİ
İzleyici Antrenörlük ve Yetenek Tespiti
(SCOUTING)
BU KONU BİZE NE KAZANDIRACAK
• Genç futbolculardaki Yeteneği Keşfetmek ile ilgili önemli
etkenler konusundaki bilgilerimizi geliştirecek..
• Katılımcıların izleme konusundaki bilgi ve becerilerini
arttıracak.
• Üst seviye futbol için potansiyeli tespit etme konusunda
Belli başlı unsurları, daha iyi anlama geliştirmemizi
sağlayacak..
NASIL BİR OYUNCU SEÇELİM
• ÇOK YÖNLÜ:İleri yaşlarda karşılaşabileceği
değişik oyun anlayışlarına uyum
sağlayabilmeli
• DİKKATLİ:Doğru zamanda doğru kararlar
verebilmeli,dikkati oyunun son saniyesine
kadar oyunda tutabilmeli
• YARATICI:Zeki çabuk düşünen,kimsenin
beklemediği zamanlarda kimsenin
beklemediğini yapmalı
• TOPA YATKINLIK:Top ayağına
yakışan,topu daha dar alanda,daha kısa
zamanda daha olumlu kullanabilmeli
• YENİLİKÇİ:Kendine güvenen,rakibi ne
küçümseyen nede gözünde
büyüten,oynamaktan zevk alan,kendi için
değil,takımı için yaptığı faydalı
hareketlerden mutluluk ve heyecan duyan
• KİŞİLİKLİ:Gerektiğinde kişisel,gerektiğinde
gurubun bir parçası(BİZ)olduğu bilincine
sahip olan,lider vasıflarına sahip takımını
ateşleyen vasıfları olan
...KONULAR...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yetenek Tespiti nedir?
İzleyici antrenörü iyi yapan nedir?
Temel izleyici antrenörlük
Örgütlenmek
Yetenekli oyuncu
Temel Bilim – Performans gösterenler ve Potansiyel
4 boyutlu İzleme
İlişkiler (Kulüp izleyici antrenörü)
İlişkiler (ulusal takım izleyici antrenörü)
Yaş grubu izleyici antrenörlüğü
A takım oyuncusu izleyici antrenörlüğü
Davranış, Etik, Protokoller
Yetenek Tespiti
Potansiyel
YETENEK
Performans
İzleyici
Antrenörlük
İyi bir izleyici antrenör nasıl
olmalıdır
• Bilgi
• Yetkinlik
• Anlayış
Bilgi alanları
•
•
•
•
•
•
•
Teknik
Psikolojik
Fiziksel
Sosyal
Teknolojik
Politik / Kurumsal
Ticari / Mali
İyi bir izleyici antrenörün Yetkinlik ve
Becerileri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Planlayıcı
Örgütleyici
İdareci
İlişki oluşturucu
İletişimci
Fırsatçı
Araştırmacı
Analist ve gözlemci
Dinleyici
Pazarlayan
“…her bakımdan iyi bir göz ve kulak”
Anlayış
• Oyuncuyu yetenekli yapan nedir?
• Temel Spor bilimi ve insan büyümesi ve
gelişimiyle ilgisi
• ‘Olgun performans’ ve ‘potansiyel
performansçılar’ arasındaki fark
• “4B izleme” c
c
İzleyici antrenörü iyi yapan nedir
Bilgi
Başarı ve
kazanım
Yetkinlik
Anlayış
TEMEL İZLEYİCİ ANTRENÖRÜN ARAMA
HAVUZLARI
• En büyük yetenek havuzu
• En seçkin yetenek havuzu
• En iyi yapılanmış yetenek havuzu
• Bölge ve eğlence havuzu
Antrenör, oyuncuda şu özellikleri ister:
8 ile 10 yaş arası.
• hevesli olmalı
• topla bir dereceye kadar beceri göstermeli
• katılımdan hoşlanmalı
• karakter sahibi olmalı
• top sürebilmeli
• başkalarıyla kaynaşmaya hazır olmalı
• hayal gücüne sahip olmalı
• tahmin edilememeli
• çekingen olmamalı
• keşfetmeli
Aşağıdaki niteliklere doğru gelişme:
• başkalarının farkında olmak
• topla ya da topsuz hareket üretmek
• temel yer kavramına sahip olmak
• istikrarlı bir mizaç sergilemek
• tekniklerini sürekli arttırmak
• zaman ve çaba olarak antrenmanlarını arttırmak
• belli bir seviye zeka göstermek
• karma yaş, fizik ve olgunluk gruplarında antrenman yapmak.
11 ile 13 yaşları arasında. Antrenör oyuncuların
niteliklerine aşağıdakileri de eklemesini ister:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
bireysel rolleri daha iyi anlama
gerektiğinde daha kesin olma becerisi
takım oyununu anlamada artış
başkalarının güçlü ve zayıf yönlerini tespit etme becerisi
1’e 1 pozisyonlarla daha etkili başa çıkma
rekabetçi bir zihinsel dayanıklılık
daha fazla bireysel nitelik
antrenör ile belli bir işbirliği düzeyi
antrenörlüğü kabul etmek
”bütün, kısım, bütün” antrenörlük yaklaşımı uygulanması
diğerleriyle etkili bir şekilde kaynaşma
14 ile 16 yaşları arasında. Antrenör oyuncuların niteliklerine
aşağıdakileri de eklemesini ister:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
daha fazla pozisyona özel bilgi
hedef belirleme ve geribildirim anlayışı
kazanmayı gelecekte beklenen bir sonuç olarak kabul etme
daha fazla başarı stratejisi
duygusal istikrarın arttığının kanıtı
teknik, fiziksel, zihinsel ve sosyal olgunluk artışı
daha rekabetçi olma arzusu
bir seviyede kararlılık artışı
daha iyi oturmuş bir kişilik
bireysel ve takım gerekliliklerini daha etkili şekilde yerine getirme
Elit bir oyuncuda hangi nitelikleri görmeyi
beklersiniz?
Bir liste yapın…..
• Teknik
• Fizik
• Psikolojik
• Sosyal
Genelde aranılan özellikler…
•
Genel olarak mükemmel teknik
•
Pas almada rahatlık
•
Oyun zekası
•
Hareketlilik
•
Sürat veya sürat değiştirme
•
Fiziksel olarak rekabet edebilme
•
Oyunun sonunu getirebilme
•
Güçlü anlayış
•
Takım etiği
KALECİ
•
•
•
•
•
•
•
TOP DAĞITMA
SOĞUKKANLILIK
LİDERLİK
ÇEVİKLİK
DENGE
KOORDİNASYON
KUSURSUZ KARAR ALMA
STOPERLER
5&6
•
•
•
•
•
SOĞUKKANLILIK
LİDERLİK
UZUN PAS
KISA PAS
KAFA VURUŞU
BEKLER
•
•
•
•
•
•
•
SÜRAT
ÇEVİKLİK
İYİ MOTOR FONKSİYONLARI
UZUN PAS
KISA PAS
UZUN TAÇ ATIŞI
TERS KADEME
ÖN LİBERO
•
•
•
•
•
•
•
•
SOĞUKKANLILIK
LİDERLİK
OTORİTE
İYİ GÖRÜŞ
İYİ MOTOR FONKSİYONLARI
UZUN VE KISA PAS
KAFA VURUŞU
SAVUNMA ANLAYIŞI
ORTA SAHA İKİLİSİ
•
•
•
•
•
•
SERİ
İYİ MOTOR FONKSİYONLARI
ÇABUK, AYAĞINA HAKİM
KISA PAS
ÇOK İYİ BİTİRİCİ TEKNİK BECERİSİ
İYİ TOP SÜRME
KENAR OYUNCULAR
•
•
•
•
•
•
•
SÜRAT
TOPSUZ KOŞU VE TOP SÜRME
ÇOK İYİ ORTA YAPMA BECERİSİ
ÇOK İYİ MOTOR FONKSİYONLARI
LİDERLİK VE OTORİTE
BİTİRİCİLİK
KAFA VURUŞU
SANTRAFOR
•
•
•
•
•
•
•
•
TOPA YATKINLIK
YERDEN VE HAVADAN BİTİRİCİLİK
SOĞUKKANLILIK
DÖNÜŞ YAPABİLME
TOP SÜRME
SÜRAT
GÜÇ
OTORİTE VE LİDERLİK
Bir izleyici antrenör hangi temel etkenleri
anlamalı ?
• Büyüme ve Fiziksel Gelişim
• Kronolojik Yaş ve Psikolojik Yaş
• Vücut Tipi
• Öğrenme Evreleri ve Tarzları
İzleyici antrenör ve antrenörler için
Üç ayrı büyüme ve gelişim evresi
•
7 – 12 yaş ‘Öğrenmenin Altın Çağı’
• 12 – 14 Buluğ, ergenlik ve büyüme
• 14 – 16 Büyümenin İkinci Evresi
Dört boyutlu izleme nedir?
‘4b izleme’ ©
‘Gelişimin dört boyutu’
4b, gelişimin dört ‘boyutuna’ dayanır.
Teknik
Boyut
Fiziksel
Boyut
Psikolojik
Boyut
Performans
sahibi
Sosyal
Boyut
Teknik & Fiziksel Alanlar
• Teknik
• Fiziksel
• Bireysel
• Gelişimsel
• Paylaşımcı
• Fizyoloji
•
• İç algısal
Takım
• Taktik
• Kassal özellik
Sosyal ve Psikolojik Alanlar
• Sosyal
• Psikolojik
• Yaşam tarzı
• Düşünsel
• Etik
• Motivasyonel
• Ruhsal
• İsteklilik
• Yöresel
• Duygusal
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
EĞİTİM
Yaş grubu izleyici antrenörlüğü
1.Teknik Yeterlilikler
•
•
•
•
•
•
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Pas alma
Pas verme
Dönüş
Top sürme yeteneği
Şut çekme
Kafa vuruşu
1.Teknik Yeterlilikler
•
•
•
•
•
•
•
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
Markaj
Top Kesme
Pres yapma
Dönüşü engelleme
Topa Müdahale
Engelleme
Kafa vuruşu
Açık Beceriler
Açık beceriler, baskı altında
performans göstermek ve uygun
karar almak ile ilgilidir
Oyun pozisyonu etkisi
Oyuncunun önceki maçlarını
izlemiş olmak, oynadığı
pozisyondaki deneyimlerini
anlamak ve şimdiki
performansını
değerlendirmeye yardımcı
olur.
Yetenek Tespitindeki
Etkenler
• Yaş
• Vücut Tipi
• Olgunluk
• Büyüme değişimleri
TEŞEKKÜRLER
Download

Scouting