Teknik Bülten
Bülten No: 1203240 @2012
Epoksi Zemin Kaplama Sistemleri
Uygulama Öncesi Altyapı Gereksinimleri ve Öneriler
Solvent Bazlı ve Solventsiz, Epoksi Zemin Kaplamaları İçin Beton/Şap Hazırlığı
Epoksi zemin kaplama sistemlerinde başarılı sonuçlara sahip olabilmek için en önemli faktörlerin başında altyapı
gelmektedir. Epoksi kaplamalardan en iyi performansı alabilmek için altyapı çalışmalarına çok önem verilmeli ve
profesyonel ekipler ile gerekli şartlara dikkat edilerek altyapı hazırlanmalıdır. Epoksi zemin kaplama kalınlıkları
0,5 - 5 mm arasında olduğundan dalgasız, düzgün bir yüzey görünümü için çok iyi bir tesviye gerekmektedir.
• Dökülecek betonda minimum ölçüde su kullanımına dikkat edilmeli ve hazırlanan betonun slump değeri
maksimum 9-10 cm, mekanik dayanımı minimum 20 N/mm2, çekme mukavemeti minimum 15 N/mm2
olmalıdır. Bu değerler herhangi bir katkı kullanılmadan sağlanmalıdır.
• Şap atılması kaçınılmaz zeminlerde çimento dozaj oranı minimum 350 doz olmalıdır ve uygulanacak şap
kalınlığı minimum 7 cm olmalıdır.
• Beton uygulamasının tek katta tamamlanması önerilmektedir. Beton üzeri şap uygulamalarında veya iki
kat olarak uygulanacak beton dökümlerinde katlar arası aderans zafiyetini yok etmek için mutlaka aderans
köprüsü oluşturacak ve bu amaçla üretilmiş astar ürünler kullanılmalıdır.
• Isısal farklılıklardan dolayı betonda oluşabilecek genleşmeler göz önünde bulundurularak yapı statiği ve
tekniği kuralları uyarınca gerekli genleşme derzleri tasarlanmalıdır.
• Dökülecek betonun ve/veya şapın yüzey perdahı, tahta mala veya helikopter perdah makinesinin tepsisi ile yapılmalıdır. Yüzeyi parlatacağı ve şerbeti yüzeye çekeceği için çelik mala veya pervane kullanılmamalıdır.
• Yeni betonun 28 günlük tam kürlenme süresi beklenmeli ve uygulama esnasında beton neminin maximum %4 ve çiğlenme noktasının minimum +3°C olması gerekmektedir. “Taze (Yeşil) beton üzerine yapılacak uygulamalarda farklı ürün grupları kullanımı bilgisi için Marker Teknik Birimi ile irtiata geçiniz”
• Betonun kürlenmesi sürecinde, yüzeyinde oluşacak rötre çatlaklarını ve kuvvet kayıplarını önlemek için
yüzey muntazam olarak ıslatılmalı ve tam kürlenme süresi boyunca don, yağmur ve aşırı güneş ışınlarından
korunmalıdır. Yüzeyde olası çatlak oluşumunu engellemek için, beton dökülmesini takiben maximum 3
gün içinde harç toplam kalınlığının 1/3 oranında derinlik dikkate alınarak derzler kesllmeli ve betonun bu
derz boşluklarından çatlaması sağlanmalıdır.
• Beton yüzeyinde olası kullanılacak kür malzemeleri seçiminde, kullanılacak kür malzemesinin parafin ve/
veya benzeri tiplerde olmamasına dikkat edilmelidir.
• Beton dökülecek zeminin çok iyi sıkıştırılması gerekir. İyi sıkışmamış bir zemine dökülecek beton zamanla
çökmelere uğrayarak epoksi kaplamanın da çatlamasına sebep olacaktır.
• Betonun nem ve su izolasyonu mutlaka yapılmalıdır. Aksi taktirde kapiler boşluklardan yükselen nem,
epoksi tabakasının altında birikerek zamanla kaplamanın patlamasına ve yüzeyden ayrılmasına sebep olacaktır.
• Beton ve/veya şap temiz ve kuru olmalı, alan yeterli aydınlatılmaya sahip olmalı, ortam ısısı minimum
15°C olmalı ve uygulama esnasında alanda herhangi bir tesisat kaçağının olmamasına dikkat edilmelidir.
Epoksi zemin kaplama işlemleri süresince diğer tüm çalışmalara ara verilmeli ve epoksi kaplamaların tam
kürlenmesi süresi bittikten sonra trafiğe açılmalıdır.
Bu föy ülke pazarı ve iklim şartları hesap edilerek Türkiye için özel olarak hazırlanmıştır. Bilgiler mümkün olan en iyi bilimsel ve pratik bilgilerimizle oluşturulmuştur.
İş sahibi ve/veya temsilcisi uygulama yapılacak zeminin epoksi zemin kaplama işlemine uygun olup olmadığını kontrol etmekten sorumludur.
Download

Beton ve Şap Gereksinimi