EKLER
Ek-1: Pontus Dergisi
*Kaynak : ERAY BİBER, Tuğba, Milli Mücadele Döneminde Doğu Karadeniz, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2006,
http://www.belgeler.com/blg/1239/milli-mcadele-dnemi-nde-dou-karadeniz-the-east-black-sea-inthe-national-struggle. ( 12.03.2013)
Ek-2: Ahmet Emin’in Vakit Gazetesi’ndeki “ Yunan Propagandası” adlı makalesinden bir bölüm.
*Kaynak : ERAY BİBER, Tuğba, Milli Mücadele Döneminde Doğu Karadeniz, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2006,
http://www.belgeler.com/blg/1239/milli-mcadele-dnemi-nde-dou-karadeniz-the-east-black-sea-inthe-national-struggle. ( 12.03.2013)
Ek-3 : Yunan Başbakanı Venizelos
*Kaynak : ERAY BİBER, Tuğba, Milli Mücadele Döneminde Doğu Karadeniz, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2006,
http://www.belgeler.com/blg/1239/milli-mcadele-dnemi-nde-dou-karadeniz-the-east-black-sea-inthe-national-struggle. ( 12.03.2013)
Ek-4 : Ermeni Milli Birliği Reisi Bogos Nubar Paşa
*Kaynak : ERAY BİBER, Tuğba, Milli Mücadele Döneminde Doğu Karadeniz, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2006,
http://www.belgeler.com/blg/1239/milli-mcadele-dnemi-nde-dou-karadeniz-the-east-black-sea-inthe-national-struggle. ( 12.03.2013)
Ek-5 : Trabzon Metropoliti Hrisantos
Ek-6: Kral Mitridat zamanındaki “Pontus Krallıgı”’nı gösteren Pontus Haritası.
*Kaynak : ERAY BİBER, Tuğba, Milli Mücadele Döneminde Doğu Karadeniz, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2006,
http://www.belgeler.com/blg/1239/milli-mcadele-dnemi-nde-dou-karadeniz-the-east-black-sea-inthe-national-struggle. ( 12.03.2013)
Download

ekler - WordPress.com