Mol. Bio. Caroline Pirkevi, PhD.
1978 Fransa doğumludur. Orta ve lise öğrenimini İstanbul’da Fransız Pierre Loti
Lise'sinde tamamlamıştır. Fransa'da Nice - Sophia Antipolis Üniversitesi'nde, Hücre
Biyolojisi ve Fizyoloji dalında lisans yapmıştır. 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi,
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde, Prof. Dr. A. Nazlı Başak'ın
laboratuvarında, Friedreich Ataksi'si konusunda yüksek lisansa başlamış, 2005 yılında
da doktorayla devam etmiştir. Doktora tez çalışması Tübitak - 6. Çerçeve programı
tarafından desteklenmiş ve bu sayede, Paris Pitié Salpêtrière Hastanesi'nde Prof.
Alexis Brice ve grubu ile Parkinson hastalığının genetiği üzerine çalışmıştır. Ekim
2009 - Temmuz 2010 döneminde Boğaziçi Üniversitesi TAM Projesi'nden aldığı
destekle, doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır. Eylül 2010’dan beri
Memorial Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarında
çalışmaktadır. Özellikle, time-lapse embriyo görüntüleme sistemlerinin embriyoloji
laboratuvarında efektif kullanımı ve model geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır.
Ayrıca, over doku dondurulması ve üç boyutlu folikül kültürü ile ilgili çalışmaktadır.
Download

Mol. Bio. Caroline Pirkevi, PhD. 1978 Fransa