YAŞAM BİLİMLERİ ve SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ
İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI
LIFE SCIENCES AND HEALTH TECHNOLOGIES
COOPERATION MEETING
26 Subat 2014, Carsamba – 26 February 2014, Wednesday
14.00 - 17.30
Teknopark İstanbul Yeni Bina Toplantı Salonu, Kurtköy
Meeting Room, Teknopark Istanbul
PROGRAM
14.00 - 14.45
Teknopark İstanbul (Kısa Tur)
Teknopark Istanbul Tour
14.45 - 15.00
Hoşgeldiniz
Welcome & Openning Comments
İsmail Arı, Teknopark İstanbul
Süleyman Yılmaz, UNIDO İstanbul (TBC)
15.00 - 15.30
Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojileri Çin Mevcut Durum
Current Situation of Life Sciences and Health Technologies
Sector in China
FENG Li, Wuhan Biolake National Bio-industry Base
Construction and Management Office
15.30 - 16.00
Türkiye`de Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojilerinde
Gelişmeler, İşbirliği Projeleri, Firmalar
Projects and Companies from Life Sciences and Health
Technologies Sector in Turkey
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi İnovita,
Sağlık Teknolojileri ve Yaşam Bilimleri İstanbul Kümelenmesi
Kümelenme Firmaları ve Toplantı Katılımcıları Kısa Tanıtımları
16.00 - 16.30
Ara / Coffee Break
16.30 - 16.45
İstanbul Kalkınma Ajansı Kapsamında Verilen Destekler
Istanbul Development Agency (ISTKA) Economic Development
Funding Program
Mehmet Onur Partal, İSTKA Yatırım Destek Ofisi
16.45 - 17.30
İş Birliği Önerileri Yuvarlak Masa Toplantısı
Collaboration Opportunities Round Table Meeting
Moderators: Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK
FENG Li
LCV:
http://isk-china-isbirligi.eventbrite.com
Download

Program - İnovita