Sürdürülebilirlik ve Bankacılık Sektörü Semineri
Tarih: 28 Şubat 2014 Cuma, 09:15 – 15:30
Yer: Grand Hyatt Hotel, İstanbul
08:15 – 09:15 Kahvaltı - Kayıt
09:15 – 09:30 Açılış Konuşması
Levent Çelebioğlu, Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Bankacılık Grubu, TEB
09:30-10:15
AÇILIŞ OTURUMU: Türkiye’de Sürdürülebilir Bir Bankacılık Sektörünü Desteklemek
Oturum Başkanı: Hakan Güldağ, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Levent Çelebioğlu, Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Bankacılık Grubu, TEB
Mustafa Baltacı, Genel Müdür Yardımcısı, Borsa İstanbul
Bertrand Willocquet, Türkiye Ofisi Direktörü, Fransız Kalkınma Ajansı
10:15-11:15
UZMAN GÖRÜŞÜ: Sektör İhtiyaçları ve Küresel Gelişmeler
Prof. Dr. Melsa Ararat, Direktör, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetişim Forumu
Lindsay Smart, İngiltere ve ABD Pazarları Yöneticisi, Vigeo Derecelendirme Ajansı
Héléna Charrier, Sorumluluk Sahibi Yatırımlar Direktörü, Strateji Departmanı, Caisse
des Dépôts et Consignations
11.15 – 11:45 Kahve Arası
11.45 – 12:30 SUNUMLAR: Uygulamada Sürdürülebilir Bankacılık
Nathalie Jaubert, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Departmanı Müdür Yardımcısı, BNP
Paribas
Simla Ünal, KOBİ Bankacılığı İş ve Sinerji Geliştirme Müdürü, TEB
12.30 – 12.50 ANA TEMA KONUŞMASI: Neden Gayrimaddi Varlıklara Odaklanmalıyız?
Alan Fustec, Ekonomi, Toplum ve Çevre Konseyi Üyesi, Fransa Üçüncü Anayasal ve
Danışma Meclisi
12:50 – 13:00 GENEL BAKIŞ: Bankalar Bir Sonraki Hamleyi Yapabilirler Mi?
Lara Toensmann, UN Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans
Çalışma Grubu Danışmanı
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
14.00 – 15:30 ÇALIŞTAY: Sürdürülebilirlik Derecelendirmeleri ve Bankacılık Sektörü
Cristina Daverio, Finans Sektörü Araştırma Müdürü, Vigeo Derecelendirme Ajansı
Katılımın isteğe bağlı olduğu bu çalıştayda daha detaylı olarak ekstra finansal analiz,
bankacılık sektöründe en iyi uygulamalar, Çevre, Toplum ve Yönetişim endeksi
mekanizmaları ve endekslerin nasıl kullanıldıkları konuları banka temsilcileriyle
tartışılacaktır.
Download

Sürdürülebilirlik ve Bankacilik Sektörü Seminerix