r1.l)1 /01120J5
RJIl r G
1Pe~embe IA(iK BOFf'" AC1K B.!::'!f. '~
ONL~IC r SA I31\J I
'1A
-~
_-
TLK1RJ)AG $ARK.()Y ANADOI.U USES] KII. Ot.1RLNCI pl\NSIYONU
20 14-201 5 hGITIM ()CRE'/1M YIU O(AJ( AVI YEMEK LiSTESJ
..
O('}LE
I
_
_
A K~AM
lAyTKJ:!UIT*
IM;IK BUFf·"
KIVM.ALI TUR Ll J
MAKARNA
CACIK
__ _
02/0 1/201.51\. Lima _ , ~il~ ~IJ£F ~ 1 1RI NJ)A. Ll'f, i BEZELYE i l>fH,TN( PiL~ VI YOt.'; URJ 'SD,l Ll; iRM~K. TAfLi ST 0. OM.AIF Sri ~. [llRJYTi<;;~Rn~SJ 1'A VUK.UJ piLA V_ _ AYRAN POR fA KA
l03/0. 1/2015 Cilmartesl A<;IK BUr-E" ACIK I3LJrL'"
.
A<::. IK. 13 1Jj-f'"
A.(. IK BlJl' E.£'
M.rn.CIMEK <::ORBASI FIRlh IM ;; Onr 1',IT.\ l 1'5 I; III\H· I;\I}\SI MEYVl::. SUY
104/01/2015 I>a7..ar
A~~IK BUI F* A~IK BUrf*
A('IK BUrE'"
t\<;lK I3UFI ~"' -'
TAVUK C;ORBASI LJ .M\ D1L1MlJ PATATES YOGURT M OZ
05/0 11.10 15 Pazarlesi A(:IKHtlf F* EZOGFLlN<;ORBASI SlN1TZEL
. ... SALAtA
EZOGLLlN<;ORBAS1 KIYMALIMAI<AlU'JAAVRAN'
06/0 1120151Sali lA~'IK BUFE,>t tTA YUKI U PATATFS MAKA RNA CA()K
BJSKUV1Ll PASTAIKIYM'\LI $['ltRlYE(:ORBASJ PACANGA BO~EGJ . MEYVI' SUYU- ­
\07/01 /10. 15.'c; arS;aI10baA(':!!< 131JF'r:*.l K!YI'vIALI BE.I.E!._YE 1.1.' iRD--lC P.IL.AVI. YOC lJRTiTA.HIN HELYA SI
!- IRIj\.!.~A,. TA Y.. UJ<'
MERC IMEK CO
. RSAST I'm:tl'rCPI~AV1
.
YOmJR
OS lO ]/20]5 tPer~embe A(IK BlJFE>t i'l A~ KLBASI
J PII'HN(: PILAVr
l 'AI ,\l i'JI,lVll l, \()[M lmIl L AL,SJ
r Az'c I' ASULY E
MAKARNA
CACIK
9/0 1/20'15 c.:uma
;\(1"- BUFE*1MERU~K <;:URBAS[ WfRlNlJA KOt Tr
PAl \lIS 1>.17.11\1\1'<; 1 )'liGWU Mt:RC1MEK C;ORBASI l'llUNDA-KO r lr:-- SALAT
10/01 /.29. !) Ic.: u1l1 ~rtc<; i !\(,:Jl( HOI~E;' M ,: IK Bur\:*
-'
AC IK BUFL'" ~ A<;rK 13UfE*
. YF$IL MERCIMEK
MAKARN7A . _Y..OGUftT MUZ .1]/01/201;;; )lazar
1\(11, BUrr· AC1K nul'c '~
AC;: IK RlJr-F*
AClK BUFL*
jTAVUKLlJ PATATE~ IBULGUR PlLAVI
SALATA
12/01/20 15 Pazarlcsi A(IK aUI E* KURU rAs(J(V t'
PIRINC; PILAVI
TUR~lJ
SlNi'i'ZEL
. MERCiMEKCORBASI SALATA
1 370ll2015 ~ah
A(TK BiJr-E" TAVUK son;: PTRfN<; PILAVI ,
I' H" rls ll ~VI <, yq~,I'K1S,"""TAl;J iETI.i TORLO
MM~ARNA
_
YOGURT MANDA liB A I
14/01/201:i (.ar~amba I\<:.JK I3Ufr.* I Al..L IASUl 'r 1:
GUR PILA VI
(ACIK
!\IYM\ I.I ~F.lfPiYECORBASJ MAKA.RNA
SALATA
f 5!O l/20 15 !:)er~embe A(' lh. BlH·P!J·!H.Il·mA ' j A VlJK
PTRIl'!(; PItA V!
\SALA f ' A WHUNDA Tl \VUK _
MAKl\RNA - - Y.QGURT PORTAI<'..Al- i
fCuma : l,I\(:I.K R. . lJlI.:,'t VI'.S.. l..L MRRCIM.EK
BU LGU. R PT.LA. VI
II
I.RW."K HELVASIl*
! A V._
. U... l,. ! U PATA TCS
A RN.A
_ _ VOClJ
_
.R
17/01!2(j! 5I':Ll!TIarlc~.JA<;:IK GU FE'" A(,JK 13U!'L*
A<;IK ~UFC.""
_,~<;iK BUl il:::
ETU NOBlLT
ptRIN£.PI1A VI _ _ SAl /\TA ~_
101/2015 h:l.ZurI\<.IK HlJIE* "'elK Burr *
A('IK B\ lH=:*
A<;.'IK BlHE"
lAS KEI~ABI
MAKARNA
YOGURT POR1'AKAL
19/0 172015 jP:W1I1CSI A(,:IKBOTt"'KIYMJ..L1BLLLLYL I>l.R1NCPILAVI YOGURT
·
·JZM1RKoFtE
MAK./\RNA
SALAY,\ .
I\<,.'IK BUFC"" K IYM/\I I K/\I~i': I IV,jI I\j{ A III /\
R
.
K
1-/\ ,L E
PI
~ A
<., U
A.(TI( I3Uld'" riU TUR! U
I3ULll U I~ PJLAV! CAC/I<. BfSKUVlLI PASTA
ETLI TURLU
RULGun PlLAVI
BlSKUVIU PASTA
. -_y_ .. .. , _ _
J A~II~ BlJ\'E~ MERCn.. .1LK C;ORBASlj'JAVUKLU P!LAV
IAYRAN
_.
. MLRCIMEJ<.., <;ORBASI !~ "UNDA MAKARNA MLYVE SUY
I
l
IBUl
.~16/(.)112()15
ACIK B UfP11 AVOKLt.JN.oHUl
UR~U
BUCGOR PiLi-i. \11
\UV" '1
YA RI 'i
i
j
M~l\.'.
r~
J('----
TAI/LI
1
("' )A(! K [301 j,: Ikyaz J' cyni r- Ka!iar Pe)'Tliri-Yc~jJ ZcytiJl-Siyah Zcytm-Domates-SaJataltk-Kahvalllhl. C!kolata-Kahvalttll.k. Bal-Kahvalnllk Tcrcyagl-Kab valtrl l), RCyel-qty-Silt- Mcyve suy u (Mlktar!ardll slmrlama yoktur..Dilcycn istcd igi kadur alabihr) -- ~
OkLl! MlidUru ....
MudtJr YardlmC1Sl
1/1
"­
Download

Yemek Çizelgesi