Microsoft Azure
İç Kullanım Hakları Aktivasyonu
Avantajlar Nelerdir?
Ağustos 2014 itibariyle;
• Azure MSDN Subscription
internal dev & test and pilots- $150, $100, $50
• Azure MPN IUR Subscription
$100 – Silver&Gold, Action Pack
MSDN Hakları Nasıl Aktive Edilir?
• Öncelikle (daha önce yapılmasıysa) MSDN hakkının MPN portalı
üzerinden atanması gerekir.
http://support.microsoft.com/kb/2966345/tr
• http://msdn.microsoft.com adresi üzerinde MSDN
subscriptions’a (MSDN abonelikleri) tıklayıp login olunuz.
MSDN Hakları Nasıl Aktive Edilir?
Ürünlerinizin listelendiği ekranda
“Activate Microsoft Azure” linki ile
ilerleyebilirsiniz.
MSDN Hakları Nasıl Aktive Edilir?
Formu doldurarak ilerleyiniz.
Azure Üyelik Avantajları
• MSDN
http://azure.microsoft.com/tr-tr/pricing/member-offers/msdnbenefits-details/
Detaylar için: http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/memberoffers/msdn-benefits-b/
• MPN
http://azure.microsoft.com/en-us/offers/ms-azr-0035p/
6
MPN İç Kullanım (IUR) Hakkı Nedir?
Uzmanlık sahibi iş ortaklarına sağlanan avantajdır.
Product Usage Guide
MPN İç Kullanım (IUR) Hakkı Nasıl Aktive Edilir?
•
MPN IUR Aktivasyon adımları
http://blogs.technet.com/b/uspartner_ts2team/archive/2014/07/24/activating-yourazure-internal-use-rights-benefit.aspx
Teşekkürler!
Download

Microsoft Azure