HAYIRL
BAKANLARIMIZIN KATILIMIYLA
I
OLSUN
MALKARA ATIK SU ARITMA TESİSİ VE
TOPLU AÇILIŞ TÖRENLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
B
elediye Başkanımız Birol KAYA, 17 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 11.00’de
Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr.
Veysel EROĞLU ile Sağlık Bakanı Sayın
Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun katılımlarıyla Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen toplu açılış törenine katıldı.
Bedeli 111 milyon lira olan 10 tesisin açılışının yapıldığı ve yapımı planlanan 15 tesisin temelinin atıldığı toplu
açılış töreninde; AK Parti Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin AKBULUT, Tekirdağ Valisi Ali YERLİKAYA, Malkara Kaymakamı Mahmut HALAL, Devlet Su İşleri
Genel Müdürü Akif ÖZKALDI, AK Parti
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Mustafa YEL, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye
Başkan Vekilimiz Hasan EĞİLMEZ, basın
mensupları ve çok sayıda vatandaşımız
yer aldı. (Devamı 2. Sayfada)
MALKARA BELEDİYESİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINI YAPTI
M
alkara Belediye Meclisi 5393 Sayılı
Yasanın 20. Maddesine göre 7 Şubat 2014 Cuma günü saat 15.00’de Şubat
ayı gündemini görüşmek üzere Belediye binasındaki Meclis Odasında Başkan
Vekilimiz Hasan EĞİLMEZ Başkanlığında
toplandı.
Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısına; açılış konuşması, yoklama, saygı
duruşu ve meclis gündem maddelerinin
okunması ile başlandı.
Gündemin 2. maddesinde yer alan
Zabıta Müdürlüğü’nün fazla mesai ücretlerinin arttırılması konusundaki yazısı gö-
rüşülerek brüt 221 TL olarak oybirliğiyle
kabul edildi.
Gündemin 3. maddesinde yer alan
Zabıta Müdürlüğü’nün 28.01.2014 tarih
ve 93 sayılı Otogar Giriş Çıkış Ücretleri
hakkındaki yazısı görüşülerek geçen seneki fiyattan otobüsler 17,5 TL ve minibüsler 9 TL olarak oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 4. maddesinde yer alan
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün İmar
Planı Onayı hakkındaki yazısında belirtilen 95’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Malkara Eken Kışlası ile 95’inci Zırhlı Tugay
Komutan Yardımcılığı Gn. Sait Akbaytagun Kışlası Arazisinin Jeolojik-Jeoteknik
Etüt Raporunun Hazırlanması, İmar Planı
ve İmar Uygulaması Yapımı İşi” kapsamında Malkara Eken Kışlası arazilerine ait
1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının
tamamlanan raporları uygun bulunarak
oybirliğiyle karara bağlandı.
Gündemin 5. maddesinde yer alan
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Zemin
Katta Ticaret hakkındaki yazısı görüşülerek Damla Sokak güzergahının mevcut
imar uygulamasında konut alanı içinde
kalmakla birlikte bulunduğu güzergah
üzerinde pazar alanının yer alması nedeni ile konut altı ticaret kullanımı ihtiyacı doğacağından dolayı Damla Sokak
güzergahının zemin katta ticaret olarak
dönüştürülmesi oybirliğiyle karara bağlandı.
Gündemin 6. maddesinde yer alan
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Revize
Nazım ve Uygulama İmar Planı hakkındaki yazısı görüşülerek oybirliğiyle karara bağlandı. Revize Nazım ve Uygulama
Planı askıya çıktıktan sonra münferit itiraz olursa değerlendirilecektir.
Gündem maddelerinin dışında ise
Analiz ve Kontrol Hizmetleri A.Ş.’nin Belediye Mezbahasının kira süresinin uzatılması hakkındaki dilekçesi görüşülerek
oybirliğiyle 3 ay süre ile uzatılmasına karar verildi. © Belediye Haber Merkezi
2
Malkara Belediyesi |
(Baş tarafı 1. sayfada) Saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan
törende Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün kısa tanıtım filminin gösteriminin
ardından Belediye Başkanımız Birol KAYA
törenin açılış ve selamlama konuşmasını yaptı. Başkanımız; “Benim canımdan
çok sevdiğim Malkaralılar, toplu açılış
ve temel atma törenine hepiniz hoşgeldiniz. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle
selamlıyorum. Bugün Malkara’mızda iki
bakanımızı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum.
Sizlerden aldığımız güçle 5 yıldır Belediye Başkanlığı görevimi yürütmekteyim.
5 yıl önce karşınıza çıkıp sizlere sözler
vermiştim ve Malkara’nın sorunlarını sizlere anlatmıştım. Bu sorunları ekonomik,
istihdam, şehircilik ve sosyal belediyecilik noktasındaki sorunlar olarak sizlerle paylaşmıştık. Bu sorunlar karşısında
düşüncelerimizi ve projelerimizi ortaya
koyduk. Ekonomik manada Organize
Sanayi Bölgesini canlandıracağız dedik.
69 parselden oluşan Organize Sanayi
Bölgesini yaklaşık 50 yatırımcıya tahsis
ettik ve şuan 5 yatırımcı üretime geçmiş
bulunmaktadır. Gençlerimize istihdam
olanağı sağladığımız için çok mutluyum.
Asfalt boyunu ticarete açacağız demiştik
ve asfalt boyunu ticarete açarak ihtiyaç
sahibi insanlarımıza oradaki iş yerlerini
tahsis ettik. Şehircilik noktasında yıllardır
kimsenin cesaret edemediği altyapı sorunlarına girdik. Kanalizasyon, içme suyu,
yağmur suyu kanalları, elektrik tellerinin
yer altına alınması ve atık su arıtma tesisini Malkara’ya kazandırdık. Yine şehircilik noktasında TOKİ hizmetlerini alt gelir
grubundaki 400 insanımıza tahsis ettik.
Sosyal konut manasında insanlarımıza
sahip çıktık. Şuan projeleri devam eden
ve bitme aşamasına gelen huzurevi, modern terminal, modern pazar yeri ile önümüzdeki günlerde temelini atacağımız
hastanemizi Malkara’ya kazandırmanın
mutluluğunu hep sizlerle paylaştık. 5 yıl
boyunca didindik, çalıştık, uğraştık ve bu
hizmetleri Malkara’ya kazandırmak için
yan yatmadık. Sizlerden aldığımız güçle
bu projeler ve bu hizmetler Malkara’da
hayatiyet buldu.
Sevgili Malkaralılar, hiçbir zaman
küçük düşünmedik. Malkara’yı kalkındırmak ve diğer ilçelerle yarıştırmak için
büyük hedefler seçtik. Malkara’yı ancak
büyük hedefler ile diğer ilçelerle yarıştırabilir ve kalkındırabiliriz. Bunun haricinde ufak tefek hedeflerin Malkara’yı kendi
konumundan bir noktaya getirmeyeceğinin idrakı içerisinde olduk. Tabi ki bu
Malkara Belediyesi • Şubat - Mart • Sayı 38
Sosyal Belediyecilik
hizmetlerin Malkara’ya getirilmesinde
başta teşkilatlarımız, milletvekillerimiz,
Sayın Bakanlarımız ve Dünya Liderimiz,
Sayın Genel Başkanımız, Sayın Başbakanımız sayesinde Malkara’da bu hizmetler
hayatiyet buldu. Herkese buradan şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.
Sevgili Malkaralılar, her görevin bir
sonu var. Allah nasip ederse 30 Mart’ta
görevimi tamamlayacağım. İstemeyerek
de olsa sizlerin kalbini kırmış olabilirim.
Eksiklerimiz ve yanlışlarımız olabilir ama
hiçbir zaman art niyetim olmadı. Çünkü
sizleri çok seviyorum. Sizler her zaman
hizmetlerin en kalitelisine ve en güzeline layık olan insanlarsınız. Ben de 5 yıllık
görevim boyunca ekibimle Malkara’ya
birşeyler kazandırmak için az önce dediğim gibi didindim ve uğraştım. Belki bu
büyük toplulukla bir daha karşılaşamayacağım. Yanlışlarımdan ve eksiklerimden
dolayı sizlerden özür dilerim. Hakkınızı
helal edin, benden yana helal olsun. Sevgili Malkaralılar, ben sözlerime son verirken bu hizmetlerin Malkaramıza hayırlar
getirmesini diliyorum. Cenab-ı Allah yar
ve yardımcımız olsun, Allah’a emanet olsun” dedi.
Başkanımız Birol KAYA’nın ardından
sırasıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürü
Akif ÖZKALDI, Tekirdağ Valisi Ali YERLİKAYA, Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU ve Orman ve Su İşleri Bakanı
Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU konuşmalarını gerçekleştirdiler.
Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet
MÜEZZİNOĞLU yapmış olduğu konuşmasında sağlık sektöründe her türlü
engeli ortadan kaldırdıklarını ve sağlık
alanında Türkiye’nin çok büyük mesafeler aldığını ifade ederek; “Böyle güzel bir
günde bir çok projelerin temelini atma
ve bir kısmının açılışını yapmak için sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyorum, hepinize saygılar
sunuyorum. Öncelikle Orman ve Su İşleri
Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU’na
Trakya‘ya verdiği değerden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah Trakya‘nın
barajlarında, alt yapısında ve zenginliklerinde bir payı olacak ve Trakya insanı da
onu asla unutmayarak bağrına basacaktır.
Malkaramıza geçtiğimiz 5 yıl boyunca gerçekten önemli hizmetleri olan
özellikle alt yapıda başını da çok ağrıttığı bir konuda Malkaramıza çok büyük
emekleri geçen Belediye Başkanı Birol
KAYA kardeşime çok teşekkür ediyorum.
Gerek milletvekili olduğum dönemde
gerekse bakan olduğum dönemde Mal-
kara için hep projelerle Ankara’ya ve İstanbul’a geldi. Beni nerede yakaladıysa
hep daha fazlasını istedi. Güzel emekleri
oldu. Ben Malkaralıların ona şükranlarını
ve minnettarlıklarını asla eksik etmeyeceğine inanıyorum. Ben, şahsen bir hemşerisi olarak buradan ona gönül dolusu
teşekkürlerimi iletiyorum.
Önümüzdeki 15-20 gün içinde
programımıza uyarsa, Malkara‘da modern ve çağdaş Malkara Devlet Hastanesi’nin temelini atmaya geleceğiz. İnşallah
hep birlikte bu hastanenin de temelini
atacağız” dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın
Prof. Dr. Veysel EROĞLU yapmış olduğu
konuşmada; “Özellikle burada Belediye
Başkanımız Birol KAYA’ya çok teşekkür
ediyorum. Ben de burada sizlerle beraber
olmaktan duyduğum büyük memnuniyeti ifade etmekte zorlanıyorum. Coşkulu
bir şekilde karşıladığınız için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Ben Malkara’ya gelirken elim boş gelmedim. Müjdeyle ve büyük yatırımlarla geldim. Daha
önce Tekirdağ’da bir çok müjde vermiştim ve bunların içinde Malkara da vardı.
Bin günde bin gölet ve sulamasını
yapmak için 1 Ocak 2012’de hep beraber
yemin ettik. Bu yıl sonunda süre bitiyor.
Allah’a şükürler olsun tamamlayacağız.
Bu projeden de en çok Trakya istifade
ediyor. 107 gölet ve sulamasıyla Trakya
bir numara. “Bin Günde Bin Gölet” projesi
kapsamında en büyük payı Trakya almış
ve Malkara da payını 8 büyük gölet olarak almıştır. Ayrıca maketi bulunan ileri
biyolojik arıtma tesisini yakında Malkara’ya kazandıracağız inşallah. Daha önce
Çevre Bakanı olduğum dönemde Belediye Başkanımız Birol KAYA’nın ricası üzerine Bakanlığımızca sıkıştırmalı çöp kamyonunu da vermiştik” dedi.
Konuşmaların ardından Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın
toplu açılış töreni için göndermiş olduğu
telgraf okundu ve Hayrabolu’ya görüntülü canlı bağlantı yapılarak Orman ve Su
İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU, Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU, Başkanımız Birol KAYA ve
diğer protokol üyeleriyle birlikte atık su
ve arıtma tesislerinin yer aldığı 25 tesisin
toplu açılışı gerçekleştirildi.
Toplu açılış töreni sonrasında Belediye Başkanımız Birol KAYA, Orman ve Su
İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU ile Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet
MÜEZZİNOĞLU’na günün anısı için plaket, çiçek ve hediyeler takdim etti.
© Belediye Haber Merkezi
www.malkara.bel.tr • 0282 427 1033
Malkara Belediyesi |
Sosyal Belediyecilik
MALKARA BELEDİYESİ MART
AYI MECLİS TOPLANTISINI YAPTI
B
elediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre 7 Mart 2014
Cuma günü saat 16.00’da Mart ayı gündemini görüşmek üzere Belediye binasındaki Meclis Odasında Başkanımız Birol KAYA Başkanlığında toplandı.
Mart ayı Olağan Meclis Toplantısına; açılış konuşması, yoklama, saygı duruşu ve meclis gündem maddelerinin
okunması ile başlandı.
Gündemin 2. maddesinde yer alan
Zabıta Müdürlüğü’nün taksimetre ücretleri hakkındaki yazısı görüşülerek taksimetre açılışının 3 TL., beher kilometre
ücretinin 3 TL., her 100 metrede bir taksi
ücretinin 0,30 TL., taksinin iş durumunda beklemesi halinde her yarım dakika
bekleme ücretinin 0,30 TL. olarak tarife
uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.
Gündemin 3. maddesinde yer alan
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Engelli Merkezi Logosu hakkındaki yazısı
görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 4. maddesinde yer
alan Kozyörük Belediyesi’nin ihale izni
hakkındaki yazısı görüşülerek Kozyörük
Sanayi Sitesinin üst katında bulunan
dükkanların 10 yıllığına kiralanması oy
birliğiyle karara bağlandı.
Gündemin 5. maddesinde yer alan
Kürtüllü Köyü Muhtarlığı’nın kiralama
izni hakkındaki dilekçesi görüşülerek
2009 Model New Holland traktör ile yem
karma ve öğütme makinasının 1 TL karşılığında 7 yıllığına Kürtüllü Köyü Mera
Birliği’ne kiralanmasına oybirliğiyle karar
verildi.
Gündemin 6. maddesinde yer alan
3
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün benzin
istasyonu intifa ve kira sözleşmesine tapudan şerh konulması hakkındaki yazı
görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.
Gündemin 7. maddesinde yer alan
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Mevzi
İmar Planı talebi hakkındaki yazısı görüşülerek, İlçemiz Camiatik Mahallesi, Taşkın Bayırı Mevkii, tapuda ada: 344, parsel: 50’de 33.762,64m² yüzölçümlü Yaşar
GÜNDÖNER adına kayıtlı tarım arazisi
niteliğindeki taşınmazın talep doğrultusunda yol boyu hizmet alanı hükmü altında mevzi imar planı talebi oybirliğiyle
kabul edildi.
Gündemin 8. maddesinde yer
alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün
1\1000 ölçekli Malkara Revizyon ve Uygulama İmar Planı itiraz dilekçelerinin
değerlendirilmesinin oluşturulacak olan
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
gerekli itirazların İller Bankası plan müellifinde görüşülmesine ve itirazların İmar
Komisyonu ile İller Bankası plan müellifinde değerlendirildikten sonra 21 Mart
2014 Cuma günü saat 16.00’da Mart ayı
Meclisinin 2. Oturumunda konu edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Gündem maddelerinin dışında ise
Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Dolu Kadrolarda Sınıf Değişikliği hakkındaki yazısı
görüşülerek programcı kadrosunda bulunanların Genel İdari Hizmet kadrosundan Teknik Hizmet kadrosuna geçirilmesi görüşülerek oybirliğiyle kabul edilip
karara bağlandı.
© Belediye Haber Merkezi
DİSK GENEL İŞ SENDİKASI İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Yapılan toplantıya Belediye Başkan Vekilimiz Hasan EĞİLMEZ, Çalışma
Bakanlığından Resmi Arabulucu Tayfun
TELCİ, Disk Genel İş Sendikası Trakya
Şube Başkanı Salim ŞEN, Şube Sekreteri
Kenan AKKAN, Malkara Belediyesi Sendika Temsilcileri Nurşen KAHRAMAN ile
Ferah ÇURLU, Yazı İşleri Müdürü Şevket
GÜL, Mali Hizmetler Müdürü Emine FİSTANLI ve Belediye Avukatı Melahat BASDisk Genel İş Sendikası yetkilileri MAZ TAŞDEMİR katıldı.
ile 11 Şubat 2014 Salı günü saat 16.30’da
2014-2015 yılını kapsayan topMalkara Belediyesi Meclis Odasında top- lu iş sözleşmesi üzerinde görüşülen 13
lantı gerçekleştirildi.
maddede uzlaşmaya varılarak, toplam
Malkara Belediyesi • Şubat - Mart • Sayı 38
63 maddeden oluşan toplu iş sözleşmesi
imza altına alındı.
Disk Genel İş Sendikası Trakya
Şube Başkanı Salim ŞEN toplantı sonrası
yapmış olduğu açıklamada; “Görüşmelerimizin 2 ay sürdüğü ve taleplerimizin
büyük bir kısmının karşılandığı toplu iş
sözleşmesinde emeği geçen Belediye
Başkanımız Birol KAYA ile Belediye Başkan Vekilimiz Hasan EĞİLMEZ’e teşekkür
ediyor, bu sözleşmenin Belediyemize,
çalışanlarımıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
© Belediye Haber Merkezi
www.malkara.bel.tr • 0282 427 1033
4
Malkara Belediyesi |
Sosyal Belediyecilik
MALKARA DEVLET HASTANESİNİN
TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
I
HAYIRL
OLSUN
B
aşkanımız Birol KAYA, 10 Mart 2014
Pazartesi günü saat 12.30’da Gülbaba
Tesisleri önünde Sağlık Bakanımız Sayın
Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun katılımıyla düzenlenen 70 Yataklı Malkara
Devlet Hastanesinin Temel Atma Törenine katıldı.
Törende; AK Parti Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin AKBULUT, Tekirdağ Valisi Ali YERLİKAYA, Tekirdağ İl Em-
niyet Müdürü Halil Turan EROL, Malkara
Kaymakamı Mahmut HALAL, AK Parti İl
ve İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri,
Belde Belediye Başkanları, Belediye Başkan Yardımcımız Hasan EĞİLMEZ, STK
Yöneticileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaşımız yer aldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan törende Tekirdağ
Ak Parti Milletvekili T. Ziyaeddin AKBU-
LUT ve Tekirdağ Valisi Ali YERLİKAYA’nın
konuşmalarının ardından konuşma yapan Sağlık Bakanı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU; “Rahmeti bol ve bereketli soğuk
kış gününde bu sımsıcak karşılamanız
için siz değerli hemşerilerime gönülden
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
Yaklaşık 1 ay önce yine Malkara’daydım.
Orman ve Su İşleri Bakanımız ile birçok
açılış ve temel atma törenini beraber
yapmıştık. Bugün de burada 70 nitelikli, yoğun bakım ve acil servisi ile toplam
100 yataklı Devlet Hastanesinin temelini atmak için toplandık. Müteahhit firmamızın 2015 yılı sonuna kadar inşaatı
tamamlamak için süresi var. Ancak firma yetkililerinden, bu süreci biraz daha
hızlandırmasının burada hep birlikte sözünü alıyoruz. İnşallah 30 Ağustos 2015
Zafer Bayramı’nda Malkara Devlet Hastanemizin hep birlikte açılışını yapmak
dileklerimle hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Rabbim inşallah kazasız, belasız,
şifa yurdu olacak bu son derece modern
ve çağdaş hastanenin, en kısa zamanda
sizlerin hizmetine girmesini rabbimden
niyaz ediyor, hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum” dedi.
© Belediye Haber Merkezi
BAŞKANIMIZ MALKARA İÇİN YAPIMINA DEVAM EDİLEN
ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
B
elediye Başkanımız Birol KAYA, Atatürk Bulvarı üzerinde devam eden
refüj ve tretuvar düzenlemesi, 70 Yataklı
Bölge Hastanesi hafriyat çalışması, yapımına devam edilen Atık Su Arıtma Tesisi
ile 24 sosyal konutun inşaat çalışmalarını
yerinde inceledi ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkanımız Birol KAYA’ya, Belediye
Başkan Vekilimiz Hasan EĞİLMEZ ile İmar
ve Şehircilik Müdürü Dilek AKKAYA eşlik
etti.
Malkara Belediyesi • Şubat - Mart • Sayı 38
Atatürk Bulvarı üzerinde elektrik
direklerinin sökülmesinden sonra sağlı ve sollu olarak yapılan ikişer metrelik
tretuvar ve refüj düzenlemesi ile Atatürk
Bulvarı daha güzel bir görünüme kavuşup, yolda trafik akışı daha rahat bir şekilde sağlanmış olacaktır.
70 yataklı Bölge Hastanesi, İlçemiz
Camiatik Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi Mevkii’nde Belediyemiz adına kayıtlı
27,934,30 m² alan üzerinde yapılacak
olup, hafriyat çalışmalarına başlanmıştır.
Evsel atık suyunun ileri biyolojik
arıtma sonrası deşarj edilmesini sağlamak amacıyla Gazi Bey Mahallesi, Kurtdere Mevkii, Ada: 225, Parsel: 48 ve 50
no’da kayıtlı toplam 29.163.00 m² yüz
ölçümlü taşınmazda Malkara Belediyesi
Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının çalışmaları hızla devam ediyor.
70.000 nüfusa hitap edecek şekilde yapılan tesiste; 3 adet kaba ve ince ızgara, 2 adet havalandırmalı kum ve yağ
tutucu, 3 adet anaerobik havuz, 4 adet
havalandırma havuzu, 2 adet çökeltim
havuzu bulunmaktadır.
Hacıevhat Mahallesi, Zülfikarağa Parkı’nın arkasında Belediyemize ait
5000 m²’lik arsa üzerinde yapımı bitme
aşamasına gelen 24 konutlar 2 oda, 1
salon, 1 mutfak ve 1 banyo wc’den oluşmaktadır. Evlerin arka tarafında 3 metre,
ön taraflarında da 5 metre bahçe aplikasyonları yapılan konutlar kademeli ve
mütemadi temel sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edilmiştir.
© Belediye Haber Merkezi
www.malkara.bel.tr • 0282 427 1033
Malkara Belediyesi |
Sosyal Belediyecilik
5
MALKARA HEP KAZANIYOR PROJESİ KAPSAMINDA BELEDİYEMİZE
ALINAN AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA ARACI GÖREVİNE BAŞLADI
“Malkara Hep Kazanıyor” projesinde geri
dönüşüm faaliyetlerinde kullanılmak
üzere proje kapsamında tedarik edilen
ambalaj atığı toplama aracı, görevine
başladı. Ambalaj atığı toplama aracı;
Mitsubishi 2013 MODEL CANTER TF B 75
HAYIRL
MT modeli olup azami yüklü ağırlığı 7,5
I
OLSUN
ton’dur.
Ambalaj atığı toplama aracı ile ilrakya Kalkınma Ajansı‘nın 2011 Yılı Kü- çemizde geri dönüştürülebilen atıklar
çük Ölçekli Altyapı Mali Destek Prog- toplanılarak, Belediyemiz Ambalaj Atığı
ramı kapsamında başarılı bulunan
Toplama ve Ayırma Tesisinde çöp top-
T
lama hizmetinden tamamen ayrı bir
şekilde yapılacaktır. Belediye tarafından
çöpten ayrı olarak temiz ve düzenli bir
şekilde toplanıp ayırma tesisine ulaştırılan atıklar, burada türlerine göre ayrılarak ilgili geri dönüşüm endüstrisine sevk
edilmesi çalışmalarının tümüne kaynağında ayrı toplama uygulaması denir.
Kaynağında ayrı toplama uygulamaları
ile ambalaj atıkları, çöpten ayrı, temiz,
verimli, sağlıklı ve hijyenik olarak toplanır. © Belediye Haber Merkezi
BELEDİYEMİZ TARAFINDAN
TAHSİS EDİLEN YENİ ARAÇLARA
KURBAN KESİLDİ
B
elediyemiz tarafından tedarik edilen
ambalaj atığı toplama araçları için
7 Mart 2014 Cuma günü saat 15.30’da
Belediye binasının önünde dualar eşliğinde kurban kesimi yapıldı.
Kurban kesim törenine Belediye
Başkanımız Birol KAYA, Belediye Başkan
Yardımcımız Hasan EĞİLMEZ, İlçe Müftüsü Ali GÜLBAĞCI, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri, Gazi Ömer Bey Camii
İmam Hatibi Şerif KIRMIZI, Belediye personeli, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanımız Birol KAYA; “Bugün burada Belediyemize
kazandırdığımız kamyonların kazasız
hizmet verebilmesi için kurban kesim
töreni düzenledik. Sevgili Malkaralılar
23 gün sonra görevimizi tamamlıyoruz.
Beş yıldır Malkaramız için gece gündüz
demeden ekibimizle birlikte çalıştık.
hayırlı olmasını temenni eder katılımınız
için hepinize teşekkür ederim” dedi. Başkanımızın konuşmasının ardından İlçe
Müftüsü Ali GÜLBAĞCI’nın duaları eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi.
© Belediye Haber Merkezi
Hizmetlerimizin hiçbir zaman sonu olmadı. Bugün burada ki kamyonlardan
biri Trakya Kalkınma Ajansı’ndan kazandığımız 140 bin TLlik proje kapsamında
8 ton kapasiteli ambalaj atığı toplama
amaçlı kullanılacak olan kamyondur.
Diğeri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan belediyemize kazandırdığımız
temizlik işlerinde kullanılacak olan 12
tonluk kamyondur. Yine yaklaşık 10 gün
içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 8 tonluk bir kamyon daha gelecektir. Bu kamyonlar Malkaramızın daha
temiz ve daha güzel olması için halkımıza hizmet verecektir. Malkaramıza herşey yakışıyor. Malkara halkı herşeyin en
iyisine layıktır. Malkara Belediyesi olarak
Malkaramızı geliştirmek, daha konforlu
ve daha modern bir şehir yapmak için
çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden
beri hep hizmeti esas bildik ve görevimizin son gününe kadar hizmet davasından vazgeçmeyeceğiz. Sözlerime son
verirken bu kamyonların Malkaramıza
BEHÇET ALKAN’DAN BAŞKANIMIZA VEDA ZİYARETİ
T
ekirdağ Çocuk Şube Müdürlüğüne
atanan İlçe Emniyet Müdürü Behçet
ALKAN, 24 Şubat 2014 Pazartesi günü
Başkanımız Birol KAYA ve Belediye Başkan Vekilimiz Hasan EĞİLMEZ’i Başkanlık
makamında ziyaret etti.
İlçe Emniyet Müdürü Behçet ALKAN, taekwondo sporuna verdiği desMalkara Belediyesi • Şubat - Mart • Sayı 38
teklerden dolayı Başkanımıza teşekkür
ederek plaket takdim etti. Başkanımız
da Behçet ALKAN’a İlçemizde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür edip
yeni görev yerinde başarılar dileyerek,
kendisine plaket ve el işi seramik vazo
takdim etti. © Belediye Haber Merkezi
www.malkara.bel.tr • 0282 427 1033
6
Malkara Belediyesi |
Sosyal Belediyecilik
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ T. ZİYAEDDİN AKBULUT’TAN BAŞKANIMIZ BİROL KAYA’YA NEZAKET ZİYARETİ
10
Mart 2014 Pazartesi günü saat
14.30’da AK Parti Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin AKBULUT, AK
Parti İlçe Başkanı Bulut YILDIRIM, AK Parti Malkara Belediye Başkan Adayı Salih
Keskin, AK Parti Kadın kolları Başkanı
Gülnur ÖZTÜRK, AK Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis
üyesi adayları Belediye Başkanımız Birol
KAYA’ya makamında nezaket ziyaretinde
bulundu.
Belediye Başkanımız Birol KAYA,
nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirip AK Parti Tekirdağ
Milletvekili Tevfik Ziyaeddin AKBULUT
ve AK Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu
Üyelerine ziyaretinden dolayı teşekkür
etti. © Belediye Haber Merkezi
ZİRAAT BANKASI
ŞUBE MÜDÜRÜ’NDEN
BAŞKAN VEKİLİMİZE
NEZAKET ZİYARETİ
MEZ’e makamında nezaket ziyaretinde
bulundu.
Başkan Vekilimiz Hasan EĞİLMEZ,
nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Ziraat Bankası Şube
Müdürlüğü görevine atanan Mahbus MÜJDECİ’ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek,
yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
© Belediye Haber Merkezi
M
alkara Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne atanan Mahbus MÜJDECİ,
04 Şubat 2014 Salı günü saat 13.30’da
Belediye Başkan Vekilimiz Hasan EĞİL-
VERGİ HAFTASI SEBEBİYLE BAŞKAN VEKİLİMİZ HASAN EĞİLMEZ’E
NEZAKET ZİYARETİ
Vekili Mazhar ORHAN, Vergi Dairesi İcra
M
alkara Vergi Dairesi Müdür Vekili
Kadriye ÇETİN 24 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 11.00’de Belediye Başkan
Vekilimiz Hasan EĞİLMEZ’e makamında
nezaket ziyaretinde bulundu. Vergi haftası sebebiyle gerçekleştirilen ziyarette;
Malkara Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı
Şefi Fevzi BİLGİN ve Vergi Uzmanı Metin
KIZILAY yer aldı. Belediye Başkan Vekilimiz Hasan EĞİLMEZ , ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip Malkara
Vergi Dairesi Müdür Vekili Kadriye ÇETİN’e ve beraberindekilere teşekkür etti.
© Belediye Haber Merkezi
İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ CÜNEYT AYDIN’DAN BAŞKANIMIZA NEZAKET ZİYARETİ
M
alkara İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Cüneyt AYDIN, 3 Mart
2014 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye Başkanımız Birol KAYA’ya makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen nezaket ziyaretinde İlçe Jandarma
Komutanı Bnb. Sedat AKBIYIK, Belediye
Başkan Yardımcımız Hasan EĞİLMEZ ve
Belediye Meclis Üyelerimizden Ali Naci
TANSOYLU yer aldı.
Başkanımız Birol KAYA, nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile
getirirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Cüneyt AYDIN’a ziyaretinden dolayı teşekkür edip, yeni görevinde
başarılar diledi. © Belediye Haber Merkezi
bELEDİYEMİZ ZABITA EKİPLERİ EKMEK FIRINLARINI DENETLEDİ
B
elediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 28 Şubat 2014 Cuma günü İlçemizde faaliyet gösteren ekmek fırınlarını
gezerek üretilen ekmeklerin gramajlarının uygunluğu ile tarife ve fiyat listelerinin güncelliğini kontrol etti. Yapılan
denetimlerde ekmek gramajları uygun
görülüp, tarife ve fiyat listelerinin güncel
olduğu tespit edildi.
© Belediye Haber Merkezi
Malkara Belediyesi • Şubat - Mart • Sayı 38
www.malkara.bel.tr • 0282 427 1033
Malkara Belediyesi |
Sosyal Belediyecilik
7
Malkara Belediyesi’ne haber vermesiyle
Belediyemiz Veterinerlik Hizmetleri Birimi ekiplerince alınarak Malkara Belediyesi’ne getirildi.
Belediyemiz Veteriner Hekimi Tuğser TUĞ tarafından gerekli bakımı gerlçemiz Gazibey Mahallesi, Yeniyol So- çekleştirilen ve uyuz iğnesi yapılan sokak
kak’ta uyuz olduğu tespit edilen sokak köpeği tekrardan doğal yaşamına geri
köpeği, 20 Şubat 2014 Perşembe günü
bırakıldı. © Belediye Haber Merkezi
saat 09.30’da duyarlı vatandaşlarımızın
BELEDİYEMİZ
SOKAK HAYVANLARINA
SAHİP ÇIKIYOR
İ
BELEDİYEMİZİN ÜCRETSİZ KURABİYE KURSU
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
B
elediyemiz tarafından 11 Şubat - 7
Mart 2014 tarihleri arasında hanımlara yönelik olarak verilen ücretsiz kurabiye kursu yoğun bir ilgi gördü. 1 ay
süreyle devam eden ücretsiz kurabiye
kursu, Aslınur BAYIR eğitmenliğinde Salı
akşamları 19.00 – 21.00 saatleri arasında
Belediyemizin Ek Hizmet Binasında bulunan kurabiye kursu mutfağında verildi.
© Belediye Haber Merkezi
MALKARASPOR YÖNETİMİ VE TARAFTARLARINDAN
BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR
İlçemizin futbol takımı Malkaraspor için, maddi ve manevi desteğini
hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Birol KAYA, 9 Şubat 2014 Pazar
günü saat 14.00’de Malkara 14 Kasım
Stadı’nda oynanan, Tekirdağ Süper Amatör Ligi’nin 11. Hafta müsabakası olan
Malkaraspor – Çorlu Gençlerbirliğispor
maçını izleyerek Malkaraspor takımını
yalnız bırakmadı. Malkaraspor yöneticileri ve Malkaraspor taraftar grubu Sokak
59 ise, Başkanımız Birol KAYA’ya Malkaraspor’a vermiş olduğu desteklerden
dolayı hazırladıkları pankartlarla teşekkür ettiler.
Cumhuriyet Savcısı Can TUNCAY,
Malkara Belediyesi • Şubat - Mart • Sayı 38
İlçe Emniyet Müdürü Behçet ALKAN,
Belediye Başkan Yardımcımız ve Malkaraspor Kulüp Başkanı Hasan EĞİLMEZ,
Belediye Meclis Üyelerimizden Ali Naci
TANSOYLU, Malkaraspor Asbaşkanı Uğur
ŞİMŞEK ve Malkara’lı birçok spor sever
müsabakayı izleyenler arasında yer aldı.
Tekirdağ Süper Amatör Ligi’nde
şampiyonluk hedefiyle mücadele eden
Malkaraspor, maçı 10 kişi tamamlamasına rağmen 26. dakikada Mehmet
KARACA, 50 ve 90+3. dakikalarda Burak
ELAGÖZ’ün attığı gollerle Çorlu Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Müsabaka sonrasında yeşil siyahlı takımın soyunma odasına giden
Başkanımız Birol KAYA, Malkaraspor’lu
futbolcuların galibiyet sevincine ortak
olurken, futbolculara yaptığı konuşmasında “Hepinizi can-ı gönülden tebrik
ediyorum. Maddi ve manevi olarak hep
sizlerin yanında oldum ve olmaya da
devam edeceğim. Sizler kazandığınız bu
galibiyetle biz Malkaralıları bir kez daha
gururlandırdınız. Malkaraspor olarak
hedefimiz şampiyonluktur. Sizlere güvenimiz tam” dedi.
Malkaraspor’lu futbolcular da
Başkanımız Birol KAYA’ya vermiş olduğu
desteklerden dolayı teşekkür ederek,
kendisine şampiyonluk sözü verdiler.
© Belediye Haber Merkezi
www.malkara.bel.tr • 0282 427 1033
8
Malkara Belediyesi |
Sosyal Belediyecilik
57. ALAY KOMİTESİNDEN BAŞKAN VEKİLİMİZ HASAN EĞİLMEZ’E ZİYARET
5
7. Alay’ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl Tekirdağ’dan yürüyüşler
düzenleyerek Çanakkale’ye giden 57.
Alay Yürüyüş Komitesi 11 Şubat 2014
Salı günü saat 17.30’da Belediye Başkan
Vekilimiz Hasan EĞİLMEZ’i makamında
ziyaret etti.
Ziyarette 57. Alay Komitesi Başkanı
Hikmet Selim YILMAZ, Komite Üyelerinden Selma GÖKÇE, Meliha ELİTAŞ ve Na-
lan BARBAROSOĞLU yer aldı.
57. Alay Komitesi Başkanı Hikmet
Selim YILMAZ, gerçekleştirilecek olan
57. Alay Yürüyüşünün Çanakkale’ye gidiş
programı ve diğer çalışmalar hakkında
bilgiler vererek, 2013 yılındaki yürüyüş
için Başkanımıza vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür edip, Başkanımız Birol KAYA adına Başkan Vekilimiz Hasan
EĞİLMEZ’e plaket ve 57. Alay Sancağını
takdim etti.
Komite Başkanı Hikmet Selim YILMAZ; “Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz gelenekselleşen 57. Alay
Yürüyüş programı çerçevesinde, 14
Mart Cuma günü saat 09.00’da valilik
önünden Tekirdağ ve çevre ilçelerin katılımıyla hareket edilecek ve beş gün sürecek olan yürüyüşümüzün ilk konaklama yeri Malkara olacaktır. 15 Mart günü
saat 09.00’da Malkara’dan yola çıkılıp
saat 18.00’de Keşan girişindeki Mehmet
Gemici Parkı’nda Keşan’ın 27. Alayı ile
bütünleşeceğiz. Uzunköprü’den yola çıkan 15. Hava Bölüğü de bize katılacaktır.
Trakya Alayları olarak o geceyi Keşan’da
geçireceğiz. Sabah saat 09.00’da Gelibolu güzergâhına yola koyulup, 17 Mart
günü saat 18.00’de Gelibolu’da konaklayacağız. 18 Mart 2014 Salı günü saat
09.00’da Gelibolu’da 2. Kolordu Şehitliği’ndeki törenlere katılacağız. Gelibolu’dan Eceabat’a yolculuğumuz devam
edecek. Saat 14.00’de devlet törenlerinin
yapıldığı Şehitler Abidesi’nde 57. Alay
Yürüyüşü son bulacaktır. 57. Alay Şehitliği’ne giderek atalarımızla yüreklerimizi
yâd edeceğiz. Beş gün süren tarihe yolculuğumuz onurlu duruşumuzla son bulacaktır” dedi. © Belediye Haber Merkezi
BAŞKANIMIZ BİROL KAYA BEHÇET ALKAN ONURUNA
VERİLEN VEDA YEMEĞİNE KATILDI
B
elediye Başkanımız Birol KAYA, 4 Mart
2014 Salı akşamı saat 19.00’da Tekirdağ Çocuk Şube Müdürlüğüne atanan
İlçe Emniyet Müdürü Behçet ALKAN
onuruna Kaymakamlık tarafından verilen veda yemeğine katıldı.
Mia-Et Lokantası’nda verilen yemeğe; İlçe Kaymakamı Mahmut HALAL,
Cumhuriyet Başsavcısı Can TUNCAY, İlçe
Emniyet Müdürü Cüneyt AYDIN, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Sedat AKBIYIK,
geçen dönem milletvekili Necip TAYLAN,
İlçe Birlik Başkanları, Dernek Başkanları,
Muhtarlar yer aldı.
Programda sırasıyla İlçe Kaymakamı Mahmut HALAL, Belediye Başkanımız
Birol KAYA, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt
AYDIN ve İlçe Birlik Başkanları Behçet ALKAN’a plaketlerini takdim ettiler. Başkanımız Birol KAYA plaket töreni sırasında
kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında;
“Bu akşam burada sevgili emniyet mü-
dürümüzün veda yemeği münasebetiyle
toplanmış bulunuyoruz. Sevgili müdürümüzle yaklaşık dört yıl boyunca beraber
çalıştık. Tabiki görevler gelip geçici asıl
olan kurulan dostluklardır. Ben bu süre
zarfında gerçek bir dost kazandığımı düşünüyorum ve her zaman Malkara’da bir
kapısının olduğunu bilmesini istiyorum.
İlçemize verdiği değerli hizmetlerden
dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinde
kendisine başarılar diliyorum” dedi.
Behçet ALKAN’ın yaptığı teşekkür
konuşmasının ardından yenilen yemekle
program son buldu.
© Belediye Haber Merkezi
BAŞKAN VEKİLİMİZ HASAN EĞİLMEZ
VAKIFBANK’IN AÇILIŞ RESEPSİYONUNA KATILDI
B
elediye Başkan Vekilimiz Hasan EĞİLMEZ, Vakıfbank Tekirdağ Bölge Müdürlüğü’nün yeni binasında faaliyete geçmesi nedeniyle 04 Şubat 2014 Salı günü
saat 19.00’da Ramada Otel’de gerçekleştirilen açılış resepsiyonuna katıldı.
Vakıfbank’ın açılış resepsiyonu
programında; Tekirdağ Valisi Ali YERLİKAYA, Tekirdağ Belediye Başkanı Adem DALGIÇ, N.K.Ü. Rektörü Osman ŞİMŞEK, Vali
Yardımcısı Mahmut YILDIRIM, Tekirdağ İl
Malkara Belediyesi • Şubat - Mart • Sayı 38
Emniyet Müdürü Ali YILMAZ, Başkan Vekilimiz Hasan EĞİLMEZ, Vakıfbank Genel
Müdürü Halil AYDOĞAN, Bölge Müdürü
Alaattin ŞİMŞEK, Vakıfbank Şube Müdürleri, İl ve İlçelerden gelen Vakıfbank personeli ile işadamları yer aldı.
Vakıfbank tanıtım videosunun izlendiği gecede açılış pastasını protokol
üyeleri hep birlikte kesti.
© Belediye Haber Merkezi
www.malkara.bel.tr • 0282 427 1033
Download

indir - Malkara Belediyesi