Doküman Kodu: ÇİSGEK EK-A
ÇEVRE POLİTİKASI
Rev. No.
: 00
Yayın Tarihi
: 01.09.2014
Sayfa No
: 1/1
KUZEY SHIPYARD, sürdürdüğü hizmet faaliyetlerinde, çevreye verebileceği olumsuz
etkileri en aza indirmek en önemli hedefidir.
KUZEY SHIPYARD; faaliyetlerinin, çevre ile ilgili hususlarda ülkemizdeki veya çalışılan
ülkelerdeki yasal zorunluluklara, uymayı taahhüt eder.
KUZEY SHIPYARD, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde, geri dönüştürülebilir atıklarını
değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı
atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz
etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve
aldırır.
KUZEY SHIPYARD, çevre yönetim çalışmalarını ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde
yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek, sürekli iyileştirir.
Genel Müdür
Tuncay İMRAL
HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİCİSİ
Göktürk AYDINER
ONAY
GENEL MÜDÜR
Tuncay İMRAL
Download

kalite politikası ek