a,b,c,z,y,x,k R+ ; 20ax-6by+10cz=40 olmak üzere;
2axk+byk+czk=4
axk+2byk-4czk=5
7ax-6byk+8czk=11
denklem sistemleri veriliyor.Buna göre k kaçtır?
Verilen denklem sistemi taraf tarafa toplanırsa aşağıdaki denklem elde edilir.Yani;
10axk-3byk+5czk=20

k 10ax-3by+5cz  =20

2.k 10ax-3by+5cz  =2.20

k  20ax-6by+10cz  =40

k.40=40  Soruda 20ax-6by+10cz=40 veriliyor.


k.40 40
=
40 40
k=1

Download

denklem-13