SEMİNER BAŞLIKLARI
17 Haziran ve 19 Haziran 2014 Tarihlerinde Fen Fakültesi Salonunda Yapılan Seminer Başlıkları
17/06/2014 Salı günü:
-
Prof Dr. Hür Mahmut Yücer: Değişen Toplum ve Din Eğitimi
-
Yrd. Doç. Dr. Müyesser Mekki: Asr-ı Saadette Kur’an Eğitimi ve Bugüne Yansımaları
19/06/2014 Perşembe günü:
-
Yrd. Doç. Dr. Nadir el-Ali: Din Eğitimin Önemi ve Öğretmenin Sorumluluğu
-
Yrd. Doç. Dr. Kemal Fettah: Siyerde Ahlaki Değerlerin Önemi
Arap Hocalarımızın Konuşmaları, Türkçeye Simultane Tercüme İle İlahiyat Fakültemiz Öğretim
Elemanı Mehmet ONUR Tarafından Yapılmıştır.
Download

seminer başlıkları - İlahiyat Fakültesi