11/02/2014
Sayısı
2014-07
11/02/2014
2014-08
11/02/2014
2014-09
Tarihi
BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI
Karar Özeti
Belediye Meclisinin 03/02/2014 tarih ve 49 sayılı kararı ile;
Trafik Komisyonuna havale edilen; S.S. 36 Nolu Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatif Başkanı ve Karşıyaka Minibüs Durağı çalışanlarından Lokman
SİVRİ’ nin 21/01/2014 tarihli dilekçeleri ile; Karşıyaka Minibüs Durağı
(A) Grubu ve S.S. 36 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi A.N.S. Durağı
(B) Grubu olarak iki durak birleşip 25 adet aracın A grubunda, diğer 25
aracın B grubunda dönüşümlü olarak çalışmaları ile ilgili talepleri.
Komisyon üyelerimiz, Belediyemizin ilgili birim görevlileri ve
konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte
değerlendirilmiş; Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların
yapılmasından sonra konunun tekrar meclis gündemine alınması
komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisin tasviplerine arz olunur.
Belediye Meclisinin 03/02/2014 tarih ve 49 sayılı kararı ile;
Trafik Komisyonuna havale edilen; Ataköy Minibüs Durağı
çalışanlarından İzzet KARAŞAHİN’ in 27/01/2014 tarihli dilekçesi ile;
Mahalle Muhtarı ve site yöneticilerinin istekleri doğrultusunda Belediye
Meclisinin 02/12/2013 tarih ve 459 sayılı kararı ile Ataköy minibüsleri
mahalle içi güzergahında değişiklik yapıldığını, bu değişikliğin iptal
edilerek eski güzergahlarında çalışmalarına devam etmeleri ile ilgili talebi.
Komisyon üyelerimiz, Belediyemizin ilgili birim görevlileri ve
konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte
değerlendirilmiş; Belediye Meclisinin 02/12/2013 tarih ve 459 sayılı
kararı ile Ataköy minibüsleri mahalle içi güzergahındaki Duraktan çıkışGünsazak Bulvarı - Gün Sazak Bulvarından sağa dönüş - 235. Sokak(Sarıkanarya Siteleri- Defne Siteleri) - 230. Sokağa dönüş (İlba Siteleri)Günsazak Bulvarına çıkış.” bölümünün iptal edilmesi, eski
güzergahları olan 01/12/2009 tarih ve 601 sayılı meclis kararı ile
belirlenen güzergahta (Elmas Siteleri- Şahin Siteleri önünden 144. Sokağa
giriş- 144. Sokaktan 146. Sokağa giriş- 146. Sokaktan sağa dönüş-151.
Sokağa giriş -151. Sokaktan sağa dönüş- Günsazak Bulvarına çıkış)
çalışmaları komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisin tasviplerine arz olunur.
Belediye Meclisinin 03/02/2014 tarih ve 49 sayılı kararı ile;
Trafik Komisyonuna havale edilen; Afyon Gecek Termal Turizm
Hizmletleri A.Ş.’ nin 27/01/2014 tarihli dilekçesi ile; Gecek Termal
Tesislerine gelen yolcuların Ömer Termal Tesislerine götürerek orada
diğer araca aktarma yaptıklarını bu durumda tesise gelen misafirlerin
ellerinde eşyaları ve valizleri ile mağdur olduklarını, bu sıkıntıların
giderilmesi amacıyla S.S. 33 Nolu Termal Minibüslerinin şehir
merkezinden gelişlerinde Kütahya Karayolu üzerinden Gecek Termal
Tesislerine uğramaları daha sonra son durakları olan Ömer Termal
Tesislerine gitmeleri, şehir merkezine gidişlerde de Ömer Termal
Tesislerinden kakış- Gecek Termal Tesisleri- Kütahya Karayolu üzerinden
şehir merkezine çalışmaları ile ilgili yazıları.
Komisyon üyelerimiz, Belediyemizin ilgili birim görevlileri ve
konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte
değerlendirilmiş; Belediye Meclisinin 02/01/2014 tarih ve 34 sayılı kararı
ile belirlenen S.S. 33 Nolu Termal Minibüs Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifi Minibüslerinin şehir merkezine gidiş güzergahlarına; Ömer
Termal Tesisleri - Gecek Termal Tesisleri – Kütahya Karayolu - şehir
merkezinden dönüşleri güzergahına; Kütahya Karayolu - Gecek Termal
Tesisleri - Ömer Kaplıcalarına varış.” şeklinde çalışmaları
komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin tasviplerine arz olunur.
11/02/2014
2014-10
11/02/2014
2014-11
Belediye Meclisinin 03/02/2014 tarih ve 49 sayılı kararı ile;
Trafik Komisyonuna havale edilen; Yüksel SERT isimli vatandaşımızın
27/01/2014 tarihli dilekçesi ile; Babası Ahmet TAHAN’ a ait 03 T 0094
plakalı ticari taksi hattının Belediye Meclisinin 01/02/2013 tarih ve 59
sayılı kararı ile iptal edildiğini, Belediye Başkanlığının 11/12/2012 tarih
ve 105012 sayılı yazının 2008 tarihinde vefat eden Babası Ahmet
TAHAN adına tebligat gönderildiğini, tebligatı kardeşinin aldığını, annesi
ve kendisine tebligat yapılmadığını, kendilerinin haberi olmadığından
dolayı hak kaybı ve mağdur olduklarını bu nedenle 03 T 0094 ticari
plakanın yeni alacakları araca tescil işlemlerine izin verilmesi ile ilgili
talepleri.
Komisyon üyelerimiz, Belediyemizin ilgili birim görevlileri ve
konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte
değerlendirilmiş; Afyonkarahisar 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin
2008/1892 esas ve 2008/1877 sayılı Mirasçılık Belgesinde belirtilen
Ummahan TAHAN, Aysel TAHAN ve Yüksel SERT’ e tebliğ tarihinden
itibaren 30 gün içerisinde 2004 model ve üstü (0-10 yaş arası ) aracın
trafik belgesi veya noter satışı ile birlikte Zabıta Müdürlüğüne müracaat
ederek Ataköy Migros Taksi Durağında faaliyet sürdürmeleri için 03
T 0094 plakalı araçlarına çalışma ruhsatını alması, süresi içerisinde
çalışma ruhsatı alınmaması halinde bu plakanın Belediye Başkanlığımızın
uhdesinde kalması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisin tasviplerine arz olunur.
Belediye Meclisinin 03/02/2014 tarih ve 49 sayılı kararı ile;
Trafik Komisyonuna havale edilen; Kamu kurum ve kuruluşlarından ve
vatandaşlarımızdan gelen hız kesici, durak yeri trafik levhası ve trafik ile
ilgili taleplere ait
teknik personel tarafından düzenlenen
Değerlendirme Formlarının Belediye Trafik Komisyonu tarafından
değerlendirilmesi.
Komisyon üyelerimiz, Belediyemizin ilgili birim görevlileri ve
konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte
değerlendirilmiş;
- Aliihsanpaşa Mahallesi Ayşegül Ersoy İlköğretim Okulu girişinin 10
metre gerisine Okul Geçidi Levhasının dikilmesi,
- Fatih Mahallesi Fatih Minibüs Durağı yanına 1 adet kapalı durak
yapılması,
- Selçuklu Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı Ilgaz Siteleri karşısına
kapalı durak yapılması,
- Anıtpark Karşısı Tureks Mobo Kulübe yanına 2 adet kapalı durak
yapılması,
- Kubeli Mahallesi Hastane Caddesi No: 19-1
önüne TSE
Standartlarında 1 adet hız kesici (kasis) yapılması, hız kesicinin 10 metre
gerisine uyarıcı levhaların dikilmesi,
- İsmet İnönü Caddesinden Sanayi Çarşısına giriş yapacak araçların
trafik akıcılığının sağlanması amacıyla Biryıldıran Pertole araç girişlerinin
açık olması, Petrolden sanayiye doğru araç çıkışını engellemek amacıyla
ters kapan yapılması,
- Toplu konut Uydukent Bölgesinde bulunan Nedim Helvacıoğlu, Tevfik
İsce, Fatma Zehra ve Caher Dudayev Caddelerinin kesiştiği dörtlü
kavşakta bulunan dönel kavşak kontrolsüz kavşak bulunmaktadır. Trafiğin
yoğun olduğu bu alanlarda trafikte akıcılığın sağlanması ve kazaların
önlenmesi amacıyla dönel kavşakta trafik sinyalizasyon sisteminin
kurulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisin tasviplerine arz olunur.
Download

11/02/2014 Belediye Meclisinin 03/02/2014 tarih ve 49 sayılı kararı ile