Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü
2013 Pazar Verileri
Mayıs 2014
İçindekiler
1
ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI
2
ÇALIŞMANIN KAPSAMI
3
4
5
Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan paydaşlar
Çalışma dahilinde değerlendirilen alt sektörler ve bu alt sektörlerce üretilen ürün ve hizmet türleri
TOPLAM SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ
Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün 2013 yılı için toplam büyüklüğü
SEKTÖR ALT KATEGORİLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ
• Bilgi Teknolojileri 1-Donanım
• İletişim Teknolojileri 1-Donanım
2-Yazılım 3-Hizmet
2-Elektronik Haberleşme
DİĞER SEKTÖREL VERİLER
İhracat yapılan ülkeler ve ihracat tutarları, alınan teşvik türleri ve toplam teşvik tutarı,
büyümede rol oynayacak faktörler, sektörde yaşanan problemler
2
Çalışmanın paydaşları
Proje Ortağı
TOBB Telekomünikasyon Meclisi
Proje Danışmanı
Deloitte Danışmanlık
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Teknokentler Genel Müdürlüğü
Proje Veri Ortakları
OPR & Context
SASAD
Veritabanı Ortağı
Mindstation
3
Çalışmanın kapsamı
Sektör alt kategorileri
Kapsam
DONANIM
Bilgi
Teknolojileri
Bilgi ve
İletişim
Teknolojileri
Sektörü
YAZILIM
HİZMET
•
•
•
•
•
Bilgisayarlar (PC, Tablet, e-Okuyucu ve Diğer)
Sunucular
Depolama Birimleri
Çevre Birimleri (Yazıcılar, Ekranlar vb.)
Yerel Ağ Cihazları
• İşletim sistemleri ve veri
tabanları
• Sistem yönetim yazılımları
• Masaüstü uygulamaları
• Güvenlik yazılımları
• İş uygulamaları
• Mobil uygulama ve oyun
yazılımları
• Danışmanlık
 Sistem, network ve güvenlik, uygulama ve veri tabanı, süreç, olağanüstü durum hizmetleri danışmanlıkları
• Geliştirme ve Entegrasyon
 Müşteri özel yazılım geliştirme, entegrasyon, kurulum
• Dış Kaynak (Outsourcing)
 Yardım masası, masaüstü hizmetleri, işletim ve yönetim hizmetleri, iş süreçlerinde dış kaynak kullanım
hizmetleri, veri merkezi hizmetleri, diğer hizmetler
• Destek ve Eğitim
 Yazılım-donanım bakım-onarım, eğitim, vb.
DONANIM
İletişim
Teknolojileri
ELEKTRONİK
HABERLEŞME
• Sabit ve Mobil Telefonlar
• Ağ ve Telekom Donanımı ve ilişkili hizmetler
• Sabit İletişim Hizmetleri
• Mobil İletişim Hizmetleri
4
Toplam sektör büyüklüğü (milyar TL)
61,6
%11-15
Yeni eklenen firmalar
3,0
%11,3
52,7
58,6
2012
2013
952 Firma
2.555 Firma
2014 (Büyüme Beklentisi)
5
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri kırılımı (milyar TL)
Yüzde değerler 2012 yılına göre büyümeleri göstermektedir
61 6
,
17,9
%11,3
43,7
0,04
3,0
14,9
43,6
%9,8
%11,8
2013 Yılında eklenen şirketlerin payı
2012 Yılından gelen şirketlerin payı
Baloncuk büyüklükleri orantılıdır
6
Bilgi Teknolojileri Sektörü alt kategorileri (milyar TL)
Yüzde değerler 2012 yılına göre büyümeleri göstermektedir
17,9
3,0
14,9
10,0
3,0
%9,8
0,5
2,5
0,8
4,9
%10,1
9,2
%8
3,2
1,7
%15,1
2013 Yılında eklenen şirketlerin payı
2012 Yılından gelen şirketlerin payı
7
Bilgi Teknolojileri alt kategorilerinin dağılımı
2012
2013
17,0%
20,3%
Donanım
16,8%
62,7%
Yazılım
Hizmet
56,1%
27,1%
Donanım
Yazılım
Hizmet
8
İletişim Teknolojileri Sektörü alt kategorileri (milyar TL)
Yüzde değerler 2012 yılına göre büyümeleri göstermektedir
43,7
0,04
43,6
%11,8
32,3
11,4
0,04
11,4
32,3
%27
%7,3
2013 Yılında eklenen şirketlerin payı
2012 Yılından gelen şirketlerin payı
9
Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü ihracatı
Alt kategori cirosu içerisindeki
ihracat yüzdesi
İhracat Yapan
Firma Sayısı
113
%1,1
22
721
%14,8
46
+Teknokent
156
%5,2
39
266
%11*
15
İhracat
milyon TL
1,3
Milyar TL
milyon TL
milyon TL
Toplam ihracat
milyon TL
*Mobil telefon hariç oran.
Baz: Anket katılımcısı veya birebir iletişimle bilgi alınan 200 firma (ihracat yapmadığını beyan edenler de dahil olmak üzere), Teknokentler ve SASAD üyesi firmaları içermektedir.
10
İhracat yapılan ülkeler
Anket yanıtlarına göre en çok sayıda firmanın en fazla ihracat üç ülke arasında
belirttiği ülkeler*
AZERBAYCAN
UKRAYNA
ALMANYA
RUSYA
İNGİLTERE
İRLANDA
KAZAKİSTAN
BELÇİKA
ABD
HOLLANDA
YUNANİSTAN
SİNGAPUR
KKTC
10+ Firmanın ihracat yaptığını belirttiği ülkeler
6-9 Firmanın ihracat yaptığını belirttiği ülkeler
3-5 Firmanın ihracat yaptığını belirttiği ülkeler
*En az 3 firmanın en fazla ihracat yaptığı ilk üç ülke arasında belirtiği ülkeler haritada gösterilmiştir; baz yaklaşık 90 firmadır. (ihracat yapmayan ülkeler de dahil olmak üzere)
11
Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü istihdamı
2013’te çalışma kapsamına dahil edilmeyen işgücü
2013’te çalışmaya dahil edilen işgücü
1.632
153.849
16.241
(71.203)
100.518
82.646
2012 Toplam
İstihdam
1
Toplam 2.533 firma
Çağrı Merkezi ve 2012 - Baz İstihdam Mevcut Firmalar
Düzeltmeler
İstihdam Artışı
Yeni Firmalardan
Gelen Artış
2013 - Toplam
İstihdam 1
12
İstihdam (bin kişi)
Yüzde değerler 2012 yılına göre istihdam artışını göstermektedir
100,5
2013 Yılında eklenen şirketlerin payı
2012 Yılından gelen şirketlerin payı
16,3
63,7
16
47,7
84,3
%2
%xx
36,9
0,3
36,6
-%6
%9
Anket verilerine göre
2014’te beklenen istihdam artışı
1
Ankette ilgili bölümü cevaplandıran 95 firma
1
%9
13
İstihdam analizi
%56
Üniversite mezunu çalışan
yüzdesi 2
%21
Kadın çalışan
yüzdesi 1
Erkek çalışan
yüzdesi 1
%27
%73
ARGE çalışanı
yüzdesi 2
%10
Taşeron çalışan
yüzdesi 2
1
2
Anket Katılımcısı 125 Firma ve BTK verileri
Anket Katılımcısı 125 Firma
14
Yararlanılan teşvikler1
Alınan teşviklerin yüzde dağılımı 2
%52
%53
TÜBİTAKTEYDEB Destek
ve Hibe
Programları
2013 yılında teşvik alan
Firmaların yüzdesi 1
%47
5746 sayılı Ar-Ge
Faaliyetlerini
Destekleme
85
%43
4691 Sayılı
Teknoloji
Geliştirme
Bölgeleri
milyon TL
Alınan toplam
teşvik tutarı 2
1 Ankette
2 Ankette
%35
%18
KOSGEB Destek
Programları
5520 Sayılı
Kurumlar Vergisi
Kanunu
ilgili bölüme cevap verip teşvik aldığını belirten 50 Firma
hem teşvik aldığını belirtip hem de aldığı teşvik tutarını belirten 41 firma
15
Büyümede rol alacak en önemli faktörler
4
3
İhracat
%33
Artırılmış
teşvikler
%39
2
AR-GE
Yatırımı ve
İnovasyon
Daha yüksek
kurumsal
yönetişim
standartları
%43
1 %64
Baz: Ankette ilgili soruyu cevaplayan 95 firma
16
Sektörde yaşanan sorunlar
3
Girişim
sermayesi
eksikliği
36%
Nitelikli iş
gücü açığı
4
Fiyat odaklı
kamu ihale
politikaları
%33
ARGE
teşvikleri
uygulamalarinda
karşılaşılan
sorunlar
2 39%
1 %61
Baz: Ankette ilgili soruyu cevaplayan 95 firma
17
2013 Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarı (milyar TL)
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü
Toplam İhracat
Sektör Büyüklüğü
1,3
Donanım
10,0
Toplam
İstihdam
100,5k
61,6
Bilgi Teknolojileri
İletişim Teknolojileri
17,9
43,7
Yazılım
Hizmet
4,9
3,0
Donanım
11,4
Elektronik
Haberleşme
32,3
18
TEŞEKKÜRLER
Çalışmamıza değerli katkıları için
TOBB Telekomünikasyon Meclisi, Deloitte Danışmanlık,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknokentler Genel Müdürlüğü,
OPR, Context, SASAD, Mindstation,
TÜBİSAD üyeleri ve sektör firmalarına
teşekkürlerimizi sunarız.
Bu rapor Deloitte Danışmanlık tarafından TÜBİSAD için hazırlanmıştır. Bu rapordaki bilgiler TÜBİSAD ve Deloitte Danışmanlık’ın
yazılı onayı alınmadan– kısmen ya da yorum şeklinde – çoğaltılamaz ve üçüncü kişilere verilemez.
19
Download

Rapor için tıklayınız