öğretim üyesinin
adı soyadı
Mezun olduğu
okul
E. Ö. M. M. Y. 0.
ödevi
Cebir, Yük. Matematik T.
2 000
Yük.
Yüksek Öğretmen Okulu
Fen Fak. îst.
İ T . Ü. İnşaat Fakültesi
4 560
Nurten Gökaydm
Hüseyin Kaptan Yük. Mi­
mar
George Town Üniv.
U. S. A.
Ank. Dil Tarih Coğ. Fak.
îng. Filo.
Ank. Dil Tarih Coğ. Fa­
kültesi
Ank. Üniversitesi Fran­
sız Filolojisi
1. Ü. Ingilis Filolojisi
îst. Yük. Tek. Ok. Mi­
marlık Bölümü
Sulama - Kurut. Su Getir.
Kanalizas. Hidrolik
Okutman
Ekrem Tuncer
Dr. Turhan Acatay
Müdendiş
Orhan Güler
Nurseli Zileli
Mediha Dikerman
Macide Özsoy
Ücreti
500
Okutman (îng.)
500
Okutman
500
Ege
Okutman
500
Ege
1 000
4 500
Ege
2 500
Yokt
Okutman
Şehircilik, TasanL Geo. Mimari Pro.
E. Ö. M. M. O. öğretim yardımcıları
Aybars Kendir Yük. Mimar Müh.
Altan Akı Yük. Mimar
, . . *•
Bülent Geaıcol Yük. Müh.
Mimar
Çetin Şeker Kimya Müh.
Can Altıntaş Yük. Mimar
Emin Ertam Yük. Mimar
Gün Birsel Yük. Müh.
î. T. Ü. Mimarlık Fakültesi
İst. G. S. A. Yük. Mimarlık Bölümü
î. T. Ü. Mimarlık Fakültesi
î. T. Ü. Kim. Müh. Bölümü
G. S. A. Yük. Mimarlık
Bölümü
îst, G. S. A. Yük. Mimarlık Bölümü
Robert Kollege Müh. Böl.
Lehgh. Üniv. U. S. A.
Öğretim Yardımcısı
»
»
3 500
»
»
2 800
»
»
»
»
2 000
2 200
»
»
2 400
»
»
2 s.00
Download

öğretim üyesinin Mezun olduğu E. Ö. MMY 0. adı soyadı okul ödevi