das Hochdeutsch (Sg.)
das Wa.ppen, -
Yukarı Almanca, standart
Almanca
bir şehrin flaması, arması
tiyatro gösterisi
sembol, simge
MODUL-PLUS AUSKLANG
MODUL-PLUS PROJEKT LANDESKUNDE
1
die Atmosphäre, -n
das Containerschiff, -e
die E.lbe
elektronisch
das Gewü. rz, -e
i. rgendwa. nn
der Kakao, -s
der Ki.rchturm, ¨- e
die Kultur, -en
kulture. ll
die Ku. nst, ¨- e
lagern
die Lesung, -en
die Lieblingsstadt, ¨- e
das Schi. ff, -e
spa. nnend
die Speicherstadt, ¨- e
die Theateraufführung, -en
das Wahrzeichen, -
1
der Ta.nzschritt, -e
atmosfer
konteyner taşıyan gemi
Elbe nehri
elektronik
baharat
herhangi bir zaman, bir ara
kakao
kilise kulesi
kültür
kültürel
sanat
depolamak
okuma
birinin en çok sevdiği şehir
gemi, vapur
heyecanlı, heyecan verici
depoların bulunduğu şehir
(Hamburg’ta bir ilçe)
dans adımı
2
a.ch!
betonen
entscheiden
hi.n·fahren
das Schnu.cki, -s
ha!
vurgulamak
karar vermek
taşıtla bir yere gitmek
„güzelim, tatlım“ anlamında
bir hitap sözcüğü
16
Wir haben hier ein Problem.
1
fe.st·stecken
funktionieren
der Ga. st, ¨- e
ke. nnen·lernen
bir yerde takılı/kapalı kalmak
çalışmak, işlemek
konuk, misafir; müşteri
tanımak, tanışmak
Menschen A1 Glossar Deutsch-Türksch, 978–3–19–811901–3, © Hueber Verlag 2014
45 Modul 6
der Kollege, -n
ste.cken bleiben
iş arkadaşı, meslektaş
bir yerde takılı kalmak
2
die A. ngst, ¨- e
gene.rvt (sein)
rufen
wa. rten
weiter·gehen
korku
sinirlenmiş (olmak)
çağırmak
beklemek
devam etmek; ilerlemek
BILDLEXIKON
der Aufzug, ¨- e
der Bademantel, ¨die Dusche, -n
der Föhn, -e
der Fe. rnseher, die Heizung, -en
die .Internetverbindung, -en
das Li. cht, -er
die Klimaanlage, -n
der We. cker, -
asansör
bornoz
duş
saç kurutma makinesi
televizyon
kalorifer
internet bağlantısı
ışık
klima cihazı
çalar saat
3
die Aufzugfirma, -firmen
aus·machen
der Hote.lgast, ¨- e
reparieren
der Te.chniker, -
otel müşterisi
tamir etmek, onarmak
teknisyen
22
16
4
ka. lt
kapu. tt
kü. mmern: si. ch kü. mmern
u. m
schi. cken
sofo. rt
soğuk
bozuk
ilgilenmek, bakmak
göndermek
hemen
5
die Li. ste, -n
mi. t·nehmen
liste
yanına almak
6
der/die A. ngestellte, -n
Bescheid sagen
das Ro.llenspiel, -e
die Situation, -en
das Zi.mmermädchen, zu zweit
memur, büro çalışanı
bilgi vermek, haber vermek
rol oyunu
durum, hal
odalara bakan kız veya kadın
iki kişi (birlikte, grup halinde)
asansör firması
kapatmak
Menschen A1 Glossar Deutsch-Türksch, 978–3–19–811901–3, © Hueber Verlag 2014
46 Modul 6
7
a. b (temporal)
erst
geehrte/geehrter
die Geschä.ftsreise, -n
pü. nktlich
die Si. tzung, -en
so
der Ta.nzkurs, -e
das Thema, Themen
überfliegen
der Urlaub, -e
der Zeitpunkt, -e
die Zukunft (Sg.)
-den itibaren
ilk, ilkin, en erken
sayın
iş seyahati
zamanında, dakik
oturum
civarında, gibi
dans kursu
tema, konu
bir metni hızla okumak
tatil
belirli bir an, zaman noktası
gelecek
alternatif, seçenek
İspanyolca kursu
önermek, teklif etmek
geri gelmek
9
a.ch, wi.rklich?
du. mm
navigasyon cihazı
garip, tuhaf
LERNZIELE
für (temporal)
nach (temporal)
tun
vereinbaren
verschieben
için, süreyle (zaman ile
ilgili)
-den sonra
yapmak, etmek
kararlaştırmak
ertelemek
17
Wer will Popstar werden?
1
8
die Alternative, -n
der Spanischkurs, -e
vor·schlagen
zurü. ck·kommen
das Navi, -s
se. ltsam
ha, gerçekten mi?
aptal(ca), düşüncesiz
die Akademie, -n
a.nerkannt
a. n·melden (si. ch)
die A. nzeige, -n
die Aufnahmeprüfung, -en
bewe. rben: si. ch bewe. rben
für
das Casting, -s
akademi
herkesçe bilinen, kabul görmüş
kayıt yaptırmak, kaydolmak
ilan, duyuru
giriş sınavı
başvurmak, başvuruda
bulunmak
herhangi bir role uygun birini
bulmak için yapılan seçme
Menschen A1 Glossar Deutsch-Türksch, 978–3–19–811901–3, © Hueber Verlag 2014
47 Modul 6
Download

Promosyon Fiyat Listesi