Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Nevzat BİRİŞİK
1976 yılında Malatya ilinde doğmuştur. 1995 yılında Malatya Ziraat Meslek Lisesinden, 1999 yılında
ise Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılında yüksek
lisans, 2009 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1996 yılında Erzurum/Karaçoban İlçe
Müdürlüğünde başlayan Birişik, 2000 yılında Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne
mühendis olarak atandı. Aynı kurumda 2008 yılında Teknik Müdür Yardımcısı, 2009 yılında Müdür olarak
çalışan Birişik, 2011 yılında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı
olarak atandı. Bu görevdeyken 2012 yılında Bitki Sağlığı ve Risk Değerlendirme görevlerinden sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Birişik halen bu görevi yürütmektedir. Dr. Nevzat Birişik İngilizce,
İtalyanca ve Rusça bilmektedir.
1
Download

1 Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nevzat BİRİŞİK