ZAMANI DURDUR KAMPANYASI KATILIM FORMU
KAMPANYA KAPSAMI:
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (“Türk Telekom”) KlasikHATT, KlasikHATT Mutlu Pazar, StandartHATT,
StandartHATT Mutlu Pazar, SadeHATT ve SadeHATT Mutlu Pazar tarifelerinde bulunan bireysel ev
telefonu aboneleri, şüpheli alacaklı listesinde olmamaları koşuluyla, 10/03/2014 (bu tarih dahil)
10/03/2015 (bu tarih dahil) tarihleri arasında aşağıda kapsamı belirtilen Kampanya’ya katılabilirler.
1. Kampanya kapsamında Abone 12 ay boyunca Şehirlerarası, Şehir içi (ŞA, Şİ), 444 ve 3 haneli 1 XY
yönlerine yapılan her aramada ilk 1 dakikadan sonra 1 saate kadar bedava görüşme imkanına sahip
olacaktır. Abonenin ücretsiz olarak görüştüğü 59 dakikanın devamındaki görüşmeler kendi tarifesi
üzerinden ücretlendirilecektir.
2. Abone’nin Kampanya kapsamında kazandığı bedava dakikalar sadece Şehirlerarası ve Şehir içi Sabit
Telefon görüşmelere, 444 ve 3 haneli 1 XY’li numaralara yönelik olup diğer yönlere (milletlerarası, GSM
vb.) yapılan aramaları kapsamaz. Abone diğer yönlere doğru yapılan aramalarda ve Şehirlerarası/
Şehir içi Sabit Telefon görüşmelerinde, 444 ve 3 haneli 1 XY numaralarında Paketini aşan dakikalar
(1 saatin aşılması durumunda) için tarifesinde yazan ücretleri ödemekle yükümlüdür. Kampanya
Süresi bittikten sonra Abone’nin Şehirlerarası, Şehir içi, 444 ve 3 haneli 1 XY yönlere yaptığı
görüşmeler tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
3. Kampanyaya katılım 200.000 abone ile sınırlıdır. Bu sınıra ulaşıldığında abonelerin kampanyaya
katılım talepleri karşılanamayacaktır.
Abone bulunduğu tarifeden başka bir tarifeye geçiş yaptığı takdirde kampanyadan artık
faydalanamaz hale gelecektir.
4. Abonenin kampanyadan faydalanma süresi 12 ay olup abone işbu Katılım Formu’nu imzaladığı
tarihten itibaren Kampanya’dan faydalanmaya başlar.
5. Abone’ye aylık olarak sağlanacak olan dakika hakları bir sonraki aya devretmez; Abone
kullanmadığı dakikalar için ücret talebinde veya indirim talebinde bulunamaz.
6. İşbu Katılım Formu Abone’ye tahsisli olan telefon numarasını içeren Telefon Abonelik
Sözleşmesi’nin/Telefon Hizmet Formu’nun ayrılmaz bir parçası olup, bu Form’da düzenlenmeyen
hususlarda Telefon Abonelik Sözleşmesi’nin/Telefon Hizmet Formu’nun hükümleri uygulama alanı
bulacaktır.
7. Abone’nin Kampanya’dan ayrılmak istemesi veya telefon aboneliğini iptal ettirmek istemesi veya
telefon aboneliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi, durumunda kampanyadan faydalanamaz
hale gelecektir. Ancak Abone’den cezai şart talep edilmeyecektir.
8. Türk Telekom, Kampanya süresince ve Abone’nin Kampanya’ya katıldığı tarihten itibaren 12 aylık
süre boyunca tarifelerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
9. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya
şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın süresinden önce kaldırılmasından dolayı
444 1 444
Sayfa 1/2
herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler, Türk Telekom tarafından
“www.turktelekom.com.tr” resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe
girmeden önce mevzuata uygun olarak Abone’lere duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk Telekom
tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz.
10.İşbu Katılım Formu aslı Türk Telekom’da kalmak “aslı gibidir” şerhi imzalanmış hali Abone’ye
verilmek üzere düzenlenmiştir.
11.Abonenin hattının dondurulması durumunda kampanya faydasından yararlanılamaz.
KATILIM TALEBİ
Yukarı yer verilen Kampanya Kapsamı’nı okuduğumu, anladığımı, kabul ettiğimi, Kampanya’dan
yararlanmak istediğimi beyan ederim.
KULLANIM VE ABONELİK BİLGİLERİNİN KULLANIMI İZNİ (*)
İşbu Form ile yapmış olduğunuz başvurudan ayrı olarak, aşağıda belirtilen seçeneklerden tercih
ettiklerinize başındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle onay verebilirsiniz.
Hizmetlere, kampanyalara ve projelere yönelik ürün, servis, avantaj ve tekliflerin sunulabilmesi
amacıyla, yasalara uygun şekilde aboneliğim(iz) süresince abonelik ve kullanım bilgilerim(iz)in
Türk Telekom tarafından
Türk Telekom ile birlikte, Türk Telekom grubu şirketlerinden Avea ve TTNET tarafından
kullanılmasına izin veriyorum.
*Daha önce başka bir formda/taahhütnamede işaretleme yaptıysanız, ilave izinlerinizi bu Form’da
işaretleyebilirsiniz. Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu’nu doldurarak geri alabilirsiniz.
Abone/Yetkili Ad-Soyad:
Telefon Numarası:
Başvuru Tarihi:
/
/
İmza
444 1 444
Sayfa 2/2
Download

ZAMANI DURDUR KAMPANYASI KATILIM FORMU