Ekler:
Ek 1. Kampanya ile Aboneye Yansıtılacak Sabit/Paket Ücretleri Tablosu
Bu doküman taahhütnamenin ayrılmaz bir ekidir. 29 Haziran 2014 itibariyle aşağıda yer alan
dakika ve tarife ücretleri geçerli olacaktır.
i. Abone’nin, bu Kampanya’dan 29 Haziran 2014 tarihinden önce başvurduğu ve
taahhüt süresi devam eden bir kampanyanın yanında yararlanması durumunda, bu
Kampanya kapsamında Abone’ye sunulacak olan fayda 29 Haziran 2014 tarihinde
yürürlüğe giren yeni tarifeye göre hesaplanacaktır.
ii. Bu Kampanya’ya ilişkin Taahhüt Süresi içerisinde, Abone’nin üst tarife paketine
geçmek istemesi, taahhüdünü uzatması veya yeni bir taahhüde başvurması durumunda,
şayet bu başvurudan önce Türk Telekom tarafından tarifelerde fiyat değişikliği
gerçekleştirilecek olur ise, aşağıdaki tablodaki tarife paketlerine göre değil, o dönem
yürürlükte olan tarife paketi ücretlerine göre kampanya faydası hesaplanıp Abone’ye
sunulacaktır.
(Aşağıdaki tabloda yer alan tarife ücreti ve indirim tutarlarına KDV ve ÖİV vergileri
dâhildir)
Tarife Adı
Sabit Ücret
KONUŞKANHATT
STANDARTHATT
KLASIKHATT
YAZLIKHATT (1)
EV Avantaj UZUN
EV Avantaj AKŞAM
Ev Avantaj 100
Ev Avantaj 200
Ev Avantaj 300
Ev Avantaj 600
Ev Avantaj ÖZGÜR
FİKS HATT
SANİYE HATTI (2)
SOSYAL TARİFE(5)
KÖY AVANTAJ(6)
GAP AVANTAJ(6)
SADEHATT
TATİL HAT
28,90
19,00
16,40
151,50
24,90
24,90
24,90
29,90
34,90
48,90
66,90
27,00
23,00
12,50
13,50
13,50
19,00
15,00
Aylık Ücretsiz
Görüşme Süresi (Dak) /
Tutarı (TL)
0 Dk
0 Dk
0 Dk
1200 Dk
0 Dk
3000 Dk + 100 Dk (2)
100 Dk
200 Dk
300 Dk
600 Dk
6000 Dk
0 Dk
0 Dk
3.000 Dk
3.000 Dk
3.000 Dk
0 Dk
0 Dk
1
Tarife Adı
KONUŞKANHATT
MUTLU PAZAR
STANDARTHATT
MUTLU PAZAR
KLASIKHATT MUTLU
PAZAR
YAZLIKHATT MUTLU
PAZAR
EV Avantaj UZUN
ARTI
EV Avantaj AKŞAM
ARTI
Ev Avantaj 100 ARTI
Ev Avantaj 200 ARTI
Ev Avantaj 300 ARTI
Ev Avantaj 600 ARTI
SADEHATT MUTLU
PAZAR
Ev Avantaj 100 DÖRT
DÖRTLÜK
Ev Avantaj 200 DÖRT
DÖRTLÜK
Ev Avantaj 300 DÖRT
DÖRTLÜK
Ev Avantaj 600 DÖRT
DÖRTLÜK
Ev Avantaj ÖZGÜR
DÖRT DÖRTLÜK
Tarih:
Ek Paket Ücreti
Aylık Ücretsiz
ile Beraber Aylık Görüşme Süresi (Dak) /
Ücretler
Tutarı (TL)
30,90
0 Dk + 3000 Dk (9)
21,00
0 Dk + 3000 Dk (9)
18,40
0 Dk + 3000 Dk (9)
175,50
1200 Dk + 3000 Dk (9)
31,90
0 Dk + 3000 Dk (10)
31,90
36,90
41,90
55,90
3000 Dk + 100 Dk (2) +
3000 Dk (10)
100 Dk + 3000 Dk (10)
200 Dk + 3000 Dk (10)
300 Dk + 3000 Dk (10)
600 Dk + 3000 Dk (10)
21,00
0 Dk + 3000 Dk (9)
34,90
1.100 Dk
39,90
1.200 Dk
44,90
1.300 Dk
58,90
1.600 Dk
76,90
7.000 Dk
31,90
../../….
Abone Ad, Soyad:
İmza:
2
Download

Ek 1. Kampanya ile Aboneye Yansıtılacak Sabit