KLİNİK FARMAKOLOJİ
08.15-09.00
09.15-10.00
10.15-11.00
11.15-12.00
1. GÜN
Akılcı İlaç Kullanımının Genel İlkeleri
Akılcı İlaç Kullanımının Genel İlkeleri
Klinik Farmakolojide Genel İlkeler
Klinik Farmakolojide Genel İlkeler
13.15-14.00
14.15-15.00
15.15-16.00
16.15-17.00
Antibiyotik Kullanımında Genel İlkeler
Antibiyotik Kullanımında Genel İlkeler
Grup Çalışmasına Hazırlık Pratik
Grup Çalışmasına Hazırlık Pratik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
A. S.ŞAHİN
A. S.ŞAHİN
A. S.ŞAHİN
A. S.ŞAHİN
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
K. E. ATALIK
K. E. ATALIK
M. KILIÇ
M. KILIÇ
2. GÜN
08.15-09.00
09.15-10.00
10.15-11.00
11.15-12.00
İlaç Zehirlenmelerinde Yaklaşımlar/Antidot tedavisi
İlaç Zehirlenmelerinde Yaklaşımlar/Antidot tedavisi
Grup Çalışmasına Hazırlık
Grup Çalışmasına Hazırlık
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
B. C. SONER
B. C. SONER
M. KILIÇ
M. KILIÇ
13.15-14.00
13.15-14.00
13.15-14.00
Grup 1 Hipertansiyonda K-ilaç seçimi
Grup 2 Hipertansiyonda K-ilaç seçimi
Grup 3 Antibiyotik tedavisinde K-ilaç seçimi
Teorik Salon 1
Teorik Salon 2
Teorik Salon 3
B. C. SONER
A. S.ŞAHİN- İ. DUMAN
K. E. ATALIK
08.15-09.00
09.15-10.00
10.15-11.00
11.15-12.00
3. GÜN
Çocukluk Çağı İlaç Kullanımı
Çocukluk Çağı İlaç Kullanımı
Grup Çalışmasına Hazırlık
Grup Çalışmasına Hazırlık
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
İ. DUMAN
İ. DUMAN
S. Y. İNAN
S. Y. İNAN
13.15-14.00
13.15-14.00
13.15-14.00
Grup 1 Hipertansiyonda K-ilaç seçimi
Grup 2 Hipertansiyonda K-ilaç seçimi
Grup 3 Antibiyotik tedavisinde K-ilaç seçimi
Teorik Salon 1
Teorik Salon 2
Teorik Salon 3
B. C. SONER
A. S.ŞAHİN
K. E. ATALIK- İ. DUMAN
08.15-09.00
09.15-10.00
10.15-11.00
11.15-12.00
4. GÜN
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler ve ilaç etkileşimleri
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler ve ilaç etkileşimleri
Grup Çalışmasına Hazırlık
Grup Çalışmasına Hazırlık
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
S. Y. İNAN
S. Y. İNAN
M. KILIÇ
M. KILIÇ
13.15-14.00
13.15-14.00
13.15-14.00
Analjezikler (Grup 1)
Analjezikler (Grup 2)
Analjezikler (Grup 3)
Teorik
Teorik
Teorik
08.15-09.00
09.15-10.00
10.15-11.00
11.15-12.00
5. GÜN
Yaşlılarda İlaç Kullanımı
Yaşlılarda İlaç Kullanımı
Gebelik ve emzirme döneminde ilaç kullanımı
Gebelik ve emzirme döneminde ilaç kullanımı
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
13.15-14.00
13.15-14.00
13.15-14.00
Grup 3 Hipertansiyonda K-ilaç seçimi
Grup 1 Antibiyotik tedavisinde K-ilaç seçimi
Grup 2 Antibiyotik tedavisinde K-ilaç seçimi
Teorik
Teorik
Teorik
08.15-09.00
09.15-10.00
10.15-11.00
11.15-12.00
6. GÜN
Grup Çalışmasına Hazırlık
Grup Çalışmasına Hazırlık
Grup Çalışmasına Hazırlık
Grup Çalışmasına Hazırlık
Pratik
Pratik
Pratik
Pratik
B. C. SONER
B. C. SONER
İ. DUMAN
İ. DUMAN
13.15-14.00
13.15-14.00
13.15-14.00
Grup 3 Hipertansiyonda K-ilaç seçimi
Grup 1 Antibiyotik tedavisinde K-ilaç seçimi
Grup 2 Antibiyotik tedavisinde K-ilaç seçimi
Teorik Salon 1
Teorik Salon 2
Teorik Salon 3
A. S.ŞAHİN
S. Y. İNAN
K. E. ATALIK
08.15-09.00
08.15-09.00
08.15-09.00
13.15-14.00
14.15-15.00
15.15-16.00
16.15-17.00
A. S.ŞAHİN
B. C. SONER-İ. DUMAN
S. Y. İNAN
K. E. ATALIK
K. E. ATALIK
B. C. SONER
B. C. SONER
Salon 1
Salon 2
Salon 3
A. S.ŞAHİN
S. Y. İNAN- i. DUMAN
K. E. ATALIK
7. GÜN
SINAV
13.15-14.00
14.15-15.00
15.15-16.00
16.15-17.00
08.15-09.00
09.15-10.00
10.15-11.00
11.15-12.00
Salon 1
Salon 2
Salon 3
8. GÜN
SINAV
TEORİK: 31 Saat
PRATİK: 12 Saat
TOPLAM: 43 Saat
1
Download

KLİNİK FARMAKOLOJİ