SİVAS İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SİVAS DEVLET HASTANESİ
2014 EKİM AYI HEKİM BRANŞ İCAP NÖBET LİSTESİ
KOD
TARİH
YÖN.LS.06
DAHİLİYE
YAY.TRH.
GÖZ HAST.
KBB UZM.
ÜROLOJİ
OCAK / 2014
ORTOPEDİ
KARDİYOLOJİ
REV.TRH.
GÖĞÜS HS.
GE.CERRAH
REV.NO
ENFEKSİYON
ÇO.CERRAHİ
BE.CERRAHİ
ANESTEZİ
PSİKİYATRİ
00
RADYOLOJİ
PLASTİK
NÖROLOJİ
K.DOĞUM
01.10.2014 H.YILMAZ
A.KOÇKAR
C.GÜLER
H.SAYGIN
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.N.DOĞAN
I.ALTINKAYA
M.ALUÇ
N.BOLAT
S.ÇALIMLI
B.N.AKAL
G.GÜLERYÜZ
A.E.ÇAPAR
M.ARSLAN
02.10.2014 H.YILMAZ
İ.YURDAKUL
C.GÜLER
H.SAYGIN
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.N.DOĞAN
I.ALTINKAYA
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
R.AYDIN
B.N.AKAL
G.GÜLERYÜZ
A.E.ÇAPAR
B.KURT
03.10.2014 H.YILMAZ
İ.YURDAKUL
C.GÜLER
H.SAYGIN
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.N.DOĞAN
I.ALTINKAYA
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
K.AK
B.N.AKAL
G.GÜLERYÜZ
A.E.ÇAPAR
Ö.BOLAYIR
04.10.2014 H.YILMAZ
İ.YURDAKUL
C.GÜLER
H.SAYGIN
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.E.PEKŞEN
I.ALTINKAYA
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
C:SARPDAĞ
B.N.AKAL
G.GÜLERYÜZ
A.E.ÇAPAR
M.ARSLAN
05.10.2014 H.YILMAZ
İ.YURDAKUL
C.GÜLER
H.SAYGIN
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.E.PEKŞEN
I.ALTINKAYA
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
K.AK
B.N.AKAL
G.GÜLERYÜZ
A.E.ÇAPAR
A.E.MUTLU
06.10.2014 H.YILMAZ
İ.YURDAKUL
C.GÜLER
H.SAYGIN
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.E.PEKŞEN
I.ALTINKAYA
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
C:SARPDAĞ
B.N.AKAL
S.SOLAK
A.E.ÇAPAR
L.KANDEMİR
07.10.2014 H.YILMAZ
İ.YURDAKUL
C.GÜLER
H.SAYGIN
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.E.PEKŞEN
I.ALTINKAYA
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
K.AK
B.N.AKAL
S.ŞAHİN
A.E.ÇAPAR
B.KURT
08.10.2014 H.YILMAZ
İ.YURDAKUL
C.GÜLER
H.SAYGIN
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.E.PEKŞEN
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
R.AYDIN
B.N.AKAL
S.ŞAHİN
A.E.ÇAPAR
S.ŞALK
09.10.2014 H.YILMAZ
İ.YURDAKUL
C.GÜLER
H.SAYGIN
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.E.PEKŞEN
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
K.AK
B.N.AKAL
S.ŞAHİN
A.E.ÇAPAR
A.E.MUTLU
10.10.2014 H.YILMAZ
İ.YURDAKUL
C.GÜLER
H.SAYGIN
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.E.PEKŞEN
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
C:SARPDAĞ
B.N.AKAL
S.ŞAHİN
A.E.ÇAPAR
Ş.EROL
11.10.2014 H.YILMAZ
İ.YURDAKUL
C.GÜLER
H.SAYGIN
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.E.PEKŞEN
I.ALTINKAYA
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
R.AYDIN
B.N.AKAL
S.ŞAHİN
A.E.ÇAPAR
S.ŞALK
12.10.2014 H.YILMAZ
İ.YURDAKUL
C.GÜLER
H.SAYGIN
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.E.PEKŞEN
I.ALTINKAYA
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
C:SARPDAĞ
B.N.AKAL
S.ŞAHİN
A.E.ÇAPAR
L.KANDEMİR
13.10.2014 M.YILMAZ
A.KOÇKAR
C.GÜLER
H.SAYGIN
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
F.BAL
I.ALTINKAYA
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
S.ÇALIMLI
B.N.AKAL
S.ŞAHİN
A.E.ÇAPAR
A.DELİKAYA
14.10.2014 M.YILMAZ
A.KOÇKAR
C.GÜLER
H.SAYGIN
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
F.BAL
I.ALTINKAYA
M.ALUÇ
N.BOLAT
K.AK
B.N.AKAL
S.ŞAHİN
A.E.ÇAPAR
A.E.MUTLU
15.10.2014 M.YILMAZ
A.KOÇKAR
C.GÜLER
H.SAYGIN
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
F.BAL
I.ALTINKAYA
M.ALUÇ
N.BOLAT
R.AYDIN
B.N.AKAL
S.SOLAK
A.E.ÇAPAR
Ş.EROL
16.10.2014 M.YILMAZ
A.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
F.BAL
I.ALTINKAYA
M.ALUÇ
N.BOLAT
C:SARPDAĞ
B.N.AKAL
S.SOLAK
A.E.ÇAPAR
Ö.KARAKAYA
17.10.2014 M.YILMAZ
A.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
F.BAL
I.ALTINKAYA
M.ALUÇ
N.BOLAT
S.ÇALIMLI
B.N.AKAL
E.KILIÇ
A.E.ÇAPAR
M.ARSLAN
18.10.2014 M.YILMAZ
A.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
F.BAL
I.ALTINKAYA
M.ALUÇ
N.BOLAT
R.AYDIN
B.N.AKAL
E.KILIÇ
A.E.ÇAPAR
A.DELİKAYA
B.KURT
19.10.2014 M.YILMAZ
A.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
F.BAL
I.ALTINKAYA
M.ALUÇ
N.BOLAT
S.ÇALIMLI
B.N.AKAL
E.KILIÇ
A.E.ÇAPAR
Ö.BOLAYIR
20.10.2014 S.DEMİRHAN
A.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.N.DOĞAN
I.ALTINKAYA
M.ALUÇ
N.BOLAT
C:SARPDAĞ
B.N.AKAL
E.KILIÇ
A.E.ÇAPAR
S.ŞALK
21.10.2014 S.DEMİRHAN
N.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.N.DOĞAN
I.ALTINKAYA
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
K.AK
E.HASBEK
E.KILIÇ
A.E.ÇAPAR
A.DELİKAYA
22.10.2014 S.DEMİRHAN
N.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.N.DOĞAN
I.ALTINKAYA
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
S.ÇALIMLI
E.HASBEK
G.GÜLERYÜZ
A.E.ÇAPAR
Ö.BOLAYIR
23.10.2014 S.DEMİRHAN
N.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.N.DOĞAN
I.ALTINKAYA
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
R.AYDIN
E.HASBEK
G.GÜLERYÜZ
A.E.ÇAPAR
24.10.2014 S.DEMİRHAN
N.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.N.DOĞAN
I.ALTINKAYA
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
K.AK
E.HASBEK
S.SOLAK
A.E.ÇAPAR
M.ARSLAN
B.KURT
A.DELİKAYA
25.10.2014 S.DEMİRHAN
N.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.N.DOĞAN
I.ALTINKAYA
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
S.ÇALIMLI
E.HASBEK
S.SOLAK
A.E.ÇAPAR
Ö.KARAKAYA
26.10.2014 S.DEMİRHAN
N.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.N.DOĞAN
I.ALTINKAYA
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
R.AYDIN
E.HASBEK
S.SOLAK
A.E.ÇAPAR
L.KANDEMİR
27.10.2014 S.DEMİRHAN
N.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
Ö.ÖZER
I.ALTINKAYA
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
K.AK
E.HASBEK
S.SOLAK
A.E.ÇAPAR
Ş.EROL
28.10.2014 S.DEMİRHAN
N.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
Ö.ÖZER
I.ALTINKAYA
M.ALUÇ
N.BOLAT
C:SARPDAĞ
E.HASBEK
S.SOLAK
A.E.ÇAPAR
M.ARSLAN
29.10.2014 S.DEMİRHAN
N.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
Ö.ÖZER
I.ALTINKAYA
M.ALUÇ
N.BOLAT
S.ÇALIMLI
E.HASBEK
E.KILIÇ
A.E.ÇAPAR
Ö.KARAKAYA
30.10.2014 S.DEMİRHAN
N.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
Ö.ÖZER
I.ALTINKAYA
M.ALUÇ
N.BOLAT
C:SARPDAĞ
E.HASBEK
E.KILIÇ
A.E.ÇAPAR
A.DELİKAYA
31.10.2014 S.DEMİRHAN
N.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
Ö.ÖZER
I.ALTINKAYA
M.ALUÇ
N.BOLAT
R.AYDIN
E.HASBEK
E.KILIÇ
A.E.ÇAPAR
BAŞHEKİM YARDIMCISI
BAŞHEKİM
Download

ekim doktor icap listesi