SİVAS İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SİVAS DEVLET HASTANESİ
2014 KASIM AYI HEKİM BRANŞ İCAP NÖBET LİSTESİ
KOD
TARİH
YÖN.LS.06
DAHİLİYE
YAY.TRH.
GÖZ HAST.
KBB UZM.
ÜROLOJİ
OCAK / 2014
ORTOPEDİ
KARDİYOLOJİ
REV.TRH.
GÖĞÜS HS.
GE.CERRAH
REV.NO
ENFEKSİYON
ÇO.CERRAHİ
BE.CERRAHİ
ANESTEZİ
PSİKİYATRİ
00
RADYOLOJİ
PLASTİK
NÖROLOJİ
K.DOĞUM
01.11.2014 S.DEMİRHAN
İ.YURDAKUL
H.GÜR
H.YARICI
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
Ö.ÖZER
M.ALUÇ
N.BOLAT
S.ÇALIMLI
B.N.AKAL
S.ŞAHİN
A.E.ÇAPAR
M.ARSLAN
02.11.2014 S.DEMİRHAN
İ.YURDAKUL
H.GÜR
H.YARICI
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
Ö.ÖZER
M.ALUÇ
N.BOLAT
K.AK
B.N.AKAL
S.ŞAHİN
A.E.ÇAPAR
L.KANDEMİR
03.11.2014 H.YILMAZ
İ.YURDAKUL
H.GÜR
H.YARICI
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
N.TAŞ
M.E.PEKŞEN
M.ALUÇ
N.BOLAT
C:SARPDAĞ
B.N.AKAL
S.SOLAK
A.E.ÇAPAR
Ö.KARAKAYA
04.11.2014 H.YILMAZ
A.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
N.TAŞ
M.E.PEKŞEN
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
S.ÇALIMLI
B.N.AKAL
E.KILIÇ
A.E.ÇAPAR
Ö.BOLAYIR
05.11.2014 H.YILMAZ
A.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
A.HANSU(NÖBET)
Ö.ÖRSÇELİK
N.TAŞ
M.E.PEKŞEN
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
R.AYDIN
B.N.AKAL
G.GÜLERYÜZ
A.E.ÇAPAR
S.ŞALK
06.11.2014 H.YILMAZ
A.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
N.TAŞ
M.E.PEKŞEN
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
C:SARPDAĞ
B.N.AKAL
S.SAHİN
A.E.ÇAPAR
B.KURT
07.11.2014 H.YILMAZ
A.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
N.TAŞ
M.E.PEKŞEN
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
S.ÇALIMLI
B.N.AKAL
S.SOLAK
A.E.ÇAPAR
M.ARSLAN
08.11.2014 H.YILMAZ
A.KOÇKAR
H.GÜR
H.YARICI
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
N.TAŞ
M.E.PEKŞEN
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
R.AYDIN
B.N.AKAL
S.SOLAK
A.E.ÇAPAR
L.KANDEMİR
09.11.2014 H.YILMAZ
A.KOÇKAR
C.GÜLER
H.YARICI
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
N.TAŞ
M.E.PEKŞEN
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
S.ÇALIMLI
B.N.AKAL
S.SOLAK
A.E.ÇAPAR
A.DELİKAYA
10.11.2014 M.YILMAZ
A.KOÇKAR
C.GÜLER
H.YARICI
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.N.DOĞAN
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
K.AK
B.N.AKAL
E.KILIÇ
A.E.ÇAPAR
A.E.MUTLU
11.11.2014 M.YILMAZ
A.KOÇKAR
C.GÜLER
H.YARICI
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.N.DOĞAN
M.ALUÇ
N.BOLAT
R.AYDIN
B.N.AKAL
S.ŞAHİN
A.E.ÇAPAR
B.KURT
12.11.2014 M.YILMAZ
A.KOÇKAR
C.GÜLER
H.YARICI
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.N.DOĞAN
M.ALUÇ
N.BOLAT
C:SARPDAĞ
B.N.AKAL
G.GÜLERYÜZ
A.E.ÇAPAR
Ö.BOLAYIR
13.11.2014 M.YILMAZ
A.KOÇKAR
C.GÜLER
H.YARICI
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.N.DOĞAN
M.ALUÇ
N.BOLAT
K.AK
B.N.AKAL
G.GÜLERYÜZ
A.E.ÇAPAR
Ş.EROL
14.11.2014 M.YILMAZ
N.KOÇKAR
C.GÜLER
H.YARICI
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.N.DOĞAN
M.ALUÇ
N.BOLAT
C:SARPDAĞ
B.N.AKAL
S.ŞAHİN
A.E.ÇAPAR
Ö.KARAKAYA
15.11.2014 M.YILMAZ
N.KOÇKAR
C.GÜLER
H.YARICI
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.N.DOĞAN
M.ALUÇ
N.BOLAT
K.AK
B.N.AKAL
E.KILIÇ
A.E.ÇAPAR
B.KURT A.DELİKAYA
16.11.2014 M.YILMAZ
N.KOÇKAR
H.GÜR
H.SAYGIN
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
M.N.DOĞAN
M.ALUÇ
N.BOLAT
C:SARPDAĞ
E.HASBEK
E.KILIÇ
A.E.ÇAPAR
A.E.MUTLU
17.11.2014 M.YILMAZ
N.KOÇKAR
H.GÜR
H.SAYGIN
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
N.TAŞ
F.BAL
M.ALUÇ
N.BOLAT
R.AYDIN
E.HASBEK
S.ŞAHİN
A.E.ÇAPAR
L.KANDEMİR
18.11.2014 M.YILMAZ
N.KOÇKAR
H.GÜR
H.SAYGIN
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
N.TAŞ
F.BAL
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
S.ÇALIMLI
E.HASBEK
G.GÜLERYÜZ
A.E.ÇAPAR
Ö.KARAKAYA
19.11.2014 M.YILMAZ
N.KOÇKAR
H.GÜR
H.SAYGIN
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
N.TAŞ
F.BAL
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
C:SARPDAĞ
E.HASBEK
S.SOLAK
A.E.ÇAPAR
Ş.EROL
20.11.2014 M.YILMAZ
N.KOÇKAR
H.GÜR
H.SAYGIN
T.TAŞ (NÖBET)
Ö.ÖRSÇELİK
N.TAŞ
F.BAL
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
R.AYDIN
E.HASBEK
S.ŞAHİN
A.E.ÇAPAR
A.DELİKAYA
21.11.2014 M.YILMAZ
N.KOÇKAR
H.GÜR
H.SAYGIN
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
N.TAŞ
F.BAL
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
K.AK
E.HASBEK
E.KILIÇ
A.E.ÇAPAR
B.KURT
A.DELİKAYA
22.11.2014 M.YILMAZ
N.KOÇKAR
H.GÜR
H.SAYGIN
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
N.TAŞ
F.BAL
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
C:SARPDAĞ
E.HASBEK
S.ŞAHİN
A.E.ÇAPAR
Ö.KARAKAYA
23.11.2014 M.YILMAZ
N.KOÇKAR
H.GÜR
H.SAYGIN
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
N.TAŞ
F.BAL
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
K.AK
E.HASBEK
G.GÜLERYÜZ
A.E.ÇAPAR
M.ARSLAN
24.11.2014 S.DEMİRHAN
İ.YURDAKUL
C.GÜLER
H.SAYGIN
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
Ö.ÖZER
Y.DUMLUPINAR
N.BOLAT
R.AYDIN
E.HASBEK
S.SOLAK
A.E.ÇAPAR
S.ŞALK
25.11.2014 S.DEMİRHAN
İ.YURDAKUL
C.GÜLER
H.SAYGIN
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
Ö.ÖZER
M.ALUÇ
N.BOLAT
S.ÇALIMLI
E.HASBEK
S.SOLAK
A.E.ÇAPAR
L.KANDEMİR
26.11.2014 S.DEMİRHAN
İ.YURDAKUL
C.GÜLER
H.SAYGIN
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
Ö.ÖZER
M.ALUÇ
N.BOLAT
K.AK
E.HASBEK
G.GÜLERYÜZ
A.E.ÇAPAR
Ö.BOLAYIR
27.11.2014 S.DEMİRHAN
İ.YURDAKUL
C.GÜLER
H.SAYGIN
A.HANSU
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
Ö.ÖZER
M.ALUÇ
N.BOLAT
C:SARPDAĞ
E.HASBEK
E.KILIÇ
A.E.ÇAPAR
M.ARSLAN
28.11.2014 S.DEMİRHAN
İ.YURDAKUL
C.GÜLER
H.SAYGIN
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
Ö.ÖZER
M.ALUÇ
N.BOLAT
R.AYDIN
E.HASBEK
E.KILIÇ
A.E.ÇAPAR
A.E.MUTLU
29.11.2014 S.DEMİRHAN
İ.YURDAKUL
C.GÜLER
H.SAYGIN
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
Ö.ÖZER
M.ALUÇ
N.BOLAT
S.ÇALIMLI
E.HASBEK
G.GÜLERYÜZ
A.E.ÇAPAR
S.ŞALK
30.11.2014 S.DEMİRHAN
İ.YURDAKUL
C.GÜLER
H.SAYGIN
T.TAŞ
Ö.ÖRSÇELİK
H.GÖLEN
Ö.ÖZER
M.ALUÇ
N.BOLAT
R.AYDIN
E.HASBEK
G.GÜLERYÜZ
A.E.ÇAPAR
BAŞHEKİM YARDIMCISI
BAŞHEKİM
Download

kasım doktor icap listesi