Doküman No
Yürürlülük Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa
ÖZEL ŞAR HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
EĞİTİM KONUSU
EĞİTİMİ VEREN ŞUBE/KİŞİ
ENFEKSİYON HEMŞİRESİ
EĞİTİME KATILACAK
PERSONEL
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM
SÜRESİ
60 DK
SİBEL NAMLI
EĞİTİM HEMŞİRESİ
TEMİZLİK PERSONELİ
30 DK
SİBEL NAMLI
EĞİTİM HEMŞİRESİ
SAĞLIK MEMURU
30 DK
SİBEL NAMLI
SAĞLIK MEMURU
TÜM HASTANE ÇALIŞANLARI
60 DK
OPR.DR.SAVAŞ SARI
TÜM HASTANE ÇALIŞANLARI
60 DK
ALİ ŞİMŞEK
TÜM HASTANE ÇALIŞANLARI
60 DK
SİBEL NAMLI
HASTANE İŞLEYİŞİ
ORYANTASYON VE ETKİLİ
İLETİŞİM
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
10.02.2014
GERÇEKLEŞEN
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
17.02.2014
GERÇEKLEŞEN
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
11.03.2014
GERÇEKLEŞEN
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
12.03.2014
GERÇEKLEŞEN
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
PLANLANAN
EĞİTİM HEMŞİRESİ
TÜM HASTANE ÇALIŞANLARI
SİBEL NAMLI
16.01.2014
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
EĞİTİM HEMŞİRESİ
SİGARA NELER YAPAR
EĞİTİM SALONU
PLANLANAN
İSG UZMANI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
HİZMET İÇİ
PLANLANAN
KBB UZMANI
HASTA İLE DOĞRU İLETİŞİM
KURMA
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
HEMŞİRE
KAN ALMA
14.01.2014
PLANLANAN
HEMŞİRE
ECZANE GİRİŞİMLERİ
EĞİTİM YERİ
PLANLANAN
HEMŞİRE
HASTA GÜVENLİĞİ
EĞİTİM TARİHİ EĞİTİM ŞEKLİ
90 DK
21.03.2014
GERÇEKLEŞEN
: YON.FR. 09
:01.06.2011
:01.06.2014
:3
:1/7
AÇIKLAMALAR
Doküman No
Yürürlülük Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa
ÖZEL ŞAR HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
EĞİTİM KONUSU
EĞİTİMİ VEREN ŞUBE/KİŞİ
EĞİTİM HEMŞİRESİ
EĞİTİME KATILACAK
PERSONEL
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM
SÜRESİ
60 DK
SİBEL NAMLI
SAĞLIK MEMURU
TÜM HASTANE ÇALIŞANLARI
240 DK
UZM.DR.SALİH TÜRKYILMAZ
EĞİTİM HEMŞİRESİ
60 DK
SAĞLIK MEMURU
TÜM HASTANE ÇALIŞANLARI
60 DK
SİBEL NAMLI
TÜM HASTANE ÇALIŞANLARI
90 DK
SİBEL NAMLI
ANESTEZİ UZMANI
30 DK
EĞİTİM HEMŞİRESİ
ETKİLİ DİNLEME
SİBEL NAMLI
29.03.2014
GERÇEKLEŞEN
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
02.04.2014
GERÇEKLEŞEN
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
07.04.2014
GERÇEKLEŞEN
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
SAĞLIK MEMURU
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
TEMİZLİK PERSONELİ
EBE
15.04.2014
GERÇEKLEŞEN
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
PLANLANAN
HEMŞİRE
CPR
UZM.DR.CAHİT TÜRKMEN
EĞİTİM SALONU
PLANLANAN
EĞİTİM HEMŞİRESİ
GÜVENLİ RAPORLAMA VE
GÜVENLİ HASTA TRANSFERİ
HİZMET İÇİ
PLANLANAN
ENFEKSİYON HEMŞİRESİ
TIBBİ ATIK
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
HEMŞİRE
HASTANIN SERVİSE KABULU
ORYANTE EDİLMESİ
SİBEL NAMLI
21.03.2014
PLANLANAN
İŞYERİ HEKİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
BİYOLOJİK ETKENLER
EĞİTİM YERİ
PLANLANAN
HEMŞİRE
HEMŞİRELİK FORMLARININ
TANITIMI VE KULLANIMI
EĞİTİM TARİHİ EĞİTİM ŞEKLİ
22.04.2014
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
30 DK
30.04.2014
GERÇEKLEŞEN
: YON.FR. 09
:01.06.2011
:01.06.2014
:3
:2/7
AÇIKLAMALAR
Doküman No
Yürürlülük Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa
ÖZEL ŞAR HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
EĞİTİM KONUSU
EĞİTİMİ VEREN ŞUBE/KİŞİ
EĞİTİM HEMŞİRESİ
DÜŞMELER
SİBEL NAMLI
EĞİTİM HEMŞİRESİ
ORGAN BAĞIŞI
SİBEL NAMLI
EĞİTİM HEMŞİRESİ
ZEHİRLENMELERDE GENEL
YAKLAŞIM
SİBEL NAMLI
EĞİTİM HEMŞİRESİ
ECZANE UYGULAMALARI
SİBEL NAMLI
EĞİTİM HEMŞİRESİ
İLAÇ SAATLERİNİN VE
DOZLARININ AYARLANMASI
SİBEL NAMLI
EĞİTİM HEMŞİRESİ
HASTANIN KİLO KAYBI VE ALDIĞI
ÇIKARDIĞI TAKİBİ
SİBEL NAMLI
EĞİTİM HEMŞİRESİ
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
SİBEL NAMLI
EĞİTİME KATILACAK
PERSONEL
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM
SÜRESİ
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
EBE
TEMİZLİK PERSONELİ
EĞİTİM YERİ
PLANLANAN
60 DK
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
EĞİTİM TARİHİ EĞİTİM ŞEKLİ
04.05.2014
GERÇEKLEŞEN
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
PLANLANAN
45 DK
13.05.2014
GERÇEKLEŞEN
EBE
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
EBE
PLANLANAN
60 DK
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
EBE
EBE
30 DK
EBE
30 DK
TEMİZLİK PERSONELİ
EBE
18.06.2014
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
60 DK
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
06.06.2014
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
23.05.2014
30.06.2014
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
45 DK
12.07.2014
GERÇEKLEŞEN
: YON.FR. 09
:01.06.2011
:01.06.2014
:3
:3/7
AÇIKLAMALAR
Doküman No
Yürürlülük Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa
ÖZEL ŞAR HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
EĞİTİM KONUSU
EĞİTİMİ VEREN ŞUBE/KİŞİ
HASTANIN AMELİYAT ÖNCESİ
HAZIRLIĞI VE AMELİYAT SONRASI
TAKİBİ, BAKIMI
EĞİTİM HEMŞİRESİ
SİBEL NAMLI
EĞİTİME KATILACAK
PERSONEL
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM
SÜRESİ
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
EBE
60 DK
60 DK
SİBEL NAMLI
HASTANIN TABURCULUĞU
SİBEL NAMLI
EĞİTİM HEMŞİRESİ
ACİL DURUM YÖNETİMİ
SİBEL NAMLI
EĞİTİM HEMŞİRESİ
ETKİLİ İLETİŞİM POST-OP , PREOP HASTA BAKIMI
SİBEL NAMLI
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
EBE
60 DK
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
EBE
30 DK
SAĞLIK MEMURU
EĞİTİM SALONU
EBE
22.07.2014
GERÇEKLEŞEN
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
04.08.2014
GERÇEKLEŞEN
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
12.08.2014
GERÇEKLEŞEN
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
PLANLANAN
60 DK
25.08.2014
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
60 DK
ALİ ŞİMŞEK
01.09.2014
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
EĞİTİM HEMŞİRESİ
BİRİM SORUMLULARI
SİBEL NAMLI
HİZMET İÇİ
PLANLANAN
HEMŞİRE
TÜM HASTANE ÇALIŞANLARI
HASTANIN DOSYASI HASTANIN
TABURCULUK İŞLEMLERİ
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
İSG UZMANI
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
21.07.2014
PLANLANAN
TÜM HASTANE ÇALIŞANLARI
EĞİTİM HEMŞİRESİ
EĞİTİM YERİ
PLANLANAN
ENFEKSİYON HEMŞİRESİ
TIBBİ ATIK
EĞİTİM TARİHİ EĞİTİM ŞEKLİ
60 DK
01.09.2014
GERÇEKLEŞEN
: YON.FR. 09
:01.06.2011
:01.06.2014
:3
:4/7
AÇIKLAMALAR
Doküman No
Yürürlülük Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa
ÖZEL ŞAR HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
EĞİTİM KONUSU
EĞİTİMİ VEREN ŞUBE/KİŞİ
HASTANIN KİLO TAKİBİ VE ALDIĞI
ÇIKARDIĞI TAKİBİ POST-OP
HASTA TAKİBİ
KADIN DOĞUM UZMANI
DR.BERİL GÜRLEK
EĞİTİM HEMŞİRESİ
DÜŞMELERE BAĞLI RİSKLERİN
AZALTILMASI
SİBEL NAMLI
EĞİTİM HEMŞİRESİ
ZEHİRLENMELER DİYABET
SİBEL NAMLI
EĞİTİM HEMŞİRESİ
YENİ DOĞAN VE ÇOCUK
GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
SİBEL NAMLI
RADYOLOJİ TEKNİSYENİ
CPR
ASLAN AYDIN
RADYASYON GÜVENLİĞİ,
KORUYUCULARI, DOZİMETRE
TAKİBİ, TETKİK VE MUAYENELERİ
RADYOLOJİ TEKNİSYENİ
KAN VE VÜCUT SIVILARI
BULAŞMA RİSKLERİ ÜRİNER,
KATATER UYGULAMASI VE
BAKIMI
EĞİTİM HEMŞİRESİ
EĞİTİME KATILACAK
PERSONEL
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM
SÜRESİ
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
EBE
TEMİZLİK PERSONELİ
60 DK
08.09.2014
GERÇEKLEŞEN
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
PLANLANAN
60 DK
10.09.2014
GERÇEKLEŞEN
EBE
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
EBE
PLANLANAN
60 DK
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
EBE
SAĞLIK MEMURU
EBE
15.09.2014
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
60 DK
HEMŞİRE
22.09.2014
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
120 DK
22.09.2014
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
TÜM HASTANE ÇALIŞANLARI
60 DK
ASLAN AYDIN
SİBEL NAMLI
EĞİTİM YERİ
PLANLANAN
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
EĞİTİM TARİHİ EĞİTİM ŞEKLİ
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
EBE
29.09.2014
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
90 DK
13.10.2014
GERÇEKLEŞEN
: YON.FR. 09
:01.06.2011
:01.06.2014
:3
:5/7
AÇIKLAMALAR
Doküman No
Yürürlülük Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa
ÖZEL ŞAR HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
EĞİTİM KONUSU
EĞİTİMİ VEREN ŞUBE/KİŞİ
EĞİTİME KATILACAK
PERSONEL
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM
SÜRESİ
KORUMA, KURTARMA,
SÖNDÜRME VE İLK YARDIM
EKİP ELEMANLARI
30 DK
ALİ ŞİMŞEK
KORUMA, KURTARMA,
SÖNDÜRME VE İLK YARDIM
EKİP ELEMANLARI
30 DK
ALİ ŞİMŞEK
SİBEL NAMLI
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
EBE
30 DK
30 DK
SİBEL NAMLI
BEBEK DOSTU HASTANE EĞİTİMİ
ANNE SÜTÜ VE ÖNEMİ
ÖZLEM AKDOĞAN
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
EBE
60 DK
30 DK.
SİBEL NAMLI
HBTC KULLANIMI CİHAZLARIN
TEMİZLİĞİ BAKIMI
TÜLİN VARDAL
20.10.2014
GERÇEKLEŞEN
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
22.10.2014
GERÇEKLEŞEN
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
27.10.2014
GERÇEKLEŞEN
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
11.11.2014
GERÇEKLEŞEN
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
PLANLANAN
TÜM HASTANE ÇALIŞANLARI
LABORATUVAR TEKNİSYENİ
EĞİTİM SALONU
PLANLANAN
EĞİTİM HEMŞİRESİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR
HİZMET İÇİ
PLANLANAN
TÜM HASTANE ÇALIŞANLARI
YENİ DOĞAN HEMŞİRESİ
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
ENFEKSİYON HEMŞİRESİ
EL HİJYENİ
20.10.2014
PLANLANAN
İSG UZMANI
ANTİBİYOTİKLER
EĞİTİM YERİ
PLANLANAN
İSG UZMANI
EĞİTİM HEMŞİRESİ
EĞİTİM TARİHİ EĞİTİM ŞEKLİ
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
EBE
19.11.2014
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
30 DK
24.11.2014
GERÇEKLEŞEN
: YON.FR. 09
:01.06.2011
:01.06.2014
:3
:6/7
AÇIKLAMALAR
Doküman No
Yürürlülük Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa
ÖZEL ŞAR HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
EĞİTİM KONUSU
EĞİTİMİ VEREN ŞUBE/KİŞİ
EĞİTİME KATILACAK
PERSONEL
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM
SÜRESİ
TÜM HASTANE ÇALIŞANLARI
60 DK
SİBEL NAMLI
EĞİTİM HEMŞİRESİ
İZOLASYON ÖNLEMLERİ
SİBEL NAMLI
EĞİTİM YERİ
PLANLANAN
EĞİTİM HEMŞİRESİ
KESİCİ-DELİCİ YARALANMALARI
EĞİTİM TARİHİ EĞİTİM ŞEKLİ
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
EBE
01.12.2014
GERÇEKLEŞEN
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
HİZMET İÇİ
EĞİTİM SALONU
PLANLANAN
60 DK
14.12.2014
GERÇEKLEŞEN
: YON.FR. 09
:01.06.2011
:01.06.2014
:3
:7/7
AÇIKLAMALAR
Download

Doküman No : YON.FR. 09 Yürürlülük Tarihi :01.06