KONGRE PROGRAMI
Yer: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Senem Ayşe Konferans Salonu, Avşar Yerleşkesi,
Oniki Şubat, Kahramanmaraş
26 Ekim 2014 Pazar
Konukların Yerleşmesi ve Kayıt İşlemleri
27 Ekim 2014 Pazartesi
Açılış Oturumu
800-900
: Kayıt
900-905
: Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
05 10
9 -9
: Kongre Başkanının Açılış Konuşması (M. Hakkı ALMA)
910-915
: Kongre Onursal Başkanının Konuşması (Rektör, Mehmet Fatih KARAASLAN)
915-920
: Türkiye Humik Madde Derneği (HUMAD) Başkanının Konuşması (Ahmet TUTAR)
920-925
: TKİ Genel Müdürünün Konuşması (Mustafa AKTAŞ)
925-930
: Faks ve Elektronik iletilerin okunması
930-940
: Plaket takdimi
940-1000
: Kahve arası
1. Oturum (Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Rüştü KARAMAN)
1000-1025
: Keynote 1, E. Michael Perdue, USA: Standard and reference samples of humic
acids, fulvic acids, and natural organic matter from the Suwannee river, Georgia Thirty years of isolation and characterization
25
50
10 -10
: Keynote 2, Janka Vaskova, Slovakia: Some effects of humic acids in vitro and in
vivo: the quest for chelating properties
1050-1115
: Keynote 3, Alessandro Piccolo, Italy: …………… ………… ………. …………
…….. …………………… ………………………. ………………….. …….
1115-1140
: Keynote 4, Harun Parlar, Germany: Isolation of valuable substances and
enzymes from humic acid similar surfaces by tweezing bubble separation
40
00
11 -12
: Kahve arası & poster sunular
1200-1330
: Yemek (Üniversite Rektörlüğü tarafından, KSÜ Kafeteryası)
2. Oturum (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin TURAN)
1430-1450
: Keynote 5, Jülide Hızal, Turkey: Determination of acidic properties and pH
dependent metal complexation mechanism of humic acids
1450-1510
: Keynote 6, Orhan Gezici, Turkey: Immobilization of humic acid and separation
science
1510-1530
: Keynote 7, Serpil Öztürk, Turkey: Utilization of humic acid in bread and cake
production
1530-1550
: Speaker: Taubayeva A. Sabirzhankyzy, Kazakhstan: Adsoption ability of Nahumate and purification of wastewater from toxic contaminants
1550-1600
: Kahve arası & poster sunular
3. Oturum (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet TUTAR)
1600-1615
: Hülya Göçer, Türkiye, Hümik asitin asetilkolinesteraz enzimi üzerine inhibisyon
etkisinin incelenmesi
1615-1630
: Yusuf Mert Sönmez, Türkiye: Leonarditlerden tıp ve kozmetikte kullanılabilecek
saflıkta etil fulvik ester üretim prosesi
1630-1645
: Betül Zehra Sarıçiçek, Türkiye: Amino asitli humik asitin değişik düzeylerde
ilavesinin mısır silajının kalitesi ve in vitro gaz üretimi üzerine etkisi
1645-1700
: Mümin Dizman, Türkiye: Arifiye turbası ve O2/N2 gazlarının etkileşimi ile üretilen
humik maddelerin karakterizasyonu
1700-1800
: Kahve arası & poster sunular
1800-2100
: Akşam Yemeği (Kahramanmaraş BŞB tarafından, Pınarbaşı Tesisleri)
28. Ekim 2014 Salı
4. Oturum (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Harun PARLAR)
900-915
: Keynote 8, Hüseyin Kara, Turkey: Improving determination method of humic
substances with flow injection analysis (fia) system
915-930
: Cihat Kütük, Türkiye: Leonarditin çim alanda kullanımı: II. Bazı kalite özellikleri
ve su kullanım özelliği üzerine etkisi
930-945
: I. Elfadil, Morocco: Interaction o0f selected heavy metals (Cu, Mn and V) with
humic acids extracted from Moroccan agricultural soils
945-1000
: Rasim Koçyiğit, Türkiye: Hayvansal kompost uygulamasının toprakların bazı
fiziksel kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine etkisi
1000-1030
: Kahve arası & poster sunular
5. Oturum (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep GÜNDOĞAN)
1030-1045
: Nazmi Oruç, Türkiye: Türkiye’de zeytinyağı fabrikası sıvı atığı karasuyla
kaybolan N-P-K bitki besin elementleri karbon ayak izi tahmin edilmesi: Genel
Değerlendirme
1045-1100
: Elif Şahin, Türkiye: Önlenemeyen farklı stres faktörlerinde hümik asit ile yüksek
verim alınarak yetiştirilen buğday tarım ürünüyle küresel yiyecek problemlerine
çözüm aranması
1100-1115
: Oğzuhan Uzun, Türkiye: Hümik asit uygulamasının roka bitkisinin verim ve verim
parametreleri üzerine etkilerinin belirlenmesi
1115-1130
: Adem Güneş, Türkiye: Farklı dozlarda humik asit uygulamalarının buğday
bitkisinin kuru madde miktarı üzerine etkisi
1130-1200
: Kahve arası & Poster sunular
1200-1330
: Yemek (Üniversite Rektörlüğü tarafından, KSÜ Kafeteryası)
6. Oturum (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazmi ORUÇ)
1430-1445
: Erfan Zolfeghari, Iran: From temperate high forest to coppice forests, investigation
of humic substances variation progress, challenges and solutions
1445-1500
: Mehmet Özdemir, Türkiye: Riva Orman İşletme Şefliği (İstanbul) kestane
meşcerelerinde görülen hipovirulent cryphonectria parasitica gelişiminin bazı meşcere
özellikleri ve humik madde açısından değerlendirilmesi
1500-1515
: Ali Gürel, Türkiye: Batı Karadeniz mor çiçekli orman gülü topraklarında
fizikokimyasal özelliklerin bazı meşcere unsurları yönünden algoritma hiyerarşik
culster (AHC) yöntemi ile kümelenme analizlerinin yapılması
1515-1530
: Mesut Tandoğan, Türkiye: Bahçeköy İşletmesi (İstanbul) doğal gençleştirme
sahalarındaki gençliklerde görülen küllenme (Sphaerotheca lanestris) hastalığının bazı
meşcere özellikleri ve humik madde açısından değerlendirilmesi
1530-1600
: Kahve arası & poster sunular
7. Oturum (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin KARA)
1600-1615
: Metin Turan, Türkiye: Bakteriyel humik asit uygulaması altında azaltılmış fosforun
marul bitkisinin (Lactuca sativa L.) beslenme düzenine etkisi
1615-1630
: İrfan Oğuz, Türkiye: Farklı miktarlarda humik madde uygulamasının farklı tekstüre
sahip toprakların agregat stabilitesi üzerine etkisinin araştırılması
1630-1645
: Nasır Narlıoğlu, Türkiye: Humik maddenin odun plastik kompozitlerinin termal ve
mekanik özellikleri üzerine etkisi
45
00
16 -17
: Eyyüp Karaoğul, Türkiye: Sıvılaşmış lignoselülozik atıklardan üretilen humik asit
katkılı poliüretan köpüğün yanma özelliklerinin incelenmesi
1700-1800
: Kahve arası & poster sunular
1800-2100
: Akşam Yemeği (Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Kervan
Restaurant)
29. Ekim 2014 Çarşamba
900-1200
: Teknik Gezi: Afşin-Elbistan Linyit İşletmeleri (AELİŞ) ve Afşin Elbistan Termik
Santrali
00
00
12 -14
: Öğle Yemeği (AELİŞ tarafından, AELİŞ Tesisleri) ve kongrenin kapanışı
Download

KONGRE PROGRAMI Yer: Kahramanmaraş Sütçü İmam