CN kodu
TARIC
3901 10 10
3901 90 90
Wo#
Tanım
0531I Yüksek Akışkanlıklı Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen - 1-büten / LAYPE
(CAS RN 25087-34-7) toz formunda:
— Erime akış hızı (MFR 190 °C/2,16 kg) 16g/10 min ve 24 g/10 min arasında
— Yoğunluğu (ASTM D 1505) 0,922 g/cm3 ve 0,926 g/cm3 arasında
— Vicat yumuşama sıcaklığı min. 94 °C
3901 10 90 40
0533
Etilen ve 1-heksen Kopolimeri (CAS RN 25213-02-9):
—Ağırlıkça 5 % ile 20 % arasında 1-heksen içeren
—Özgül Ağırlığı 0,93'den küçük
—Metalosen katalizörü kullanılarak üretilmiş
3901 10 10 10
0536
A
Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen / LAYPE (CAS RN 9002-88-4) toz formunda,
—
—
—
3901 90 90 30
Komonmer ağırlığı 5 % veya daha az,
Erime akış hızı 15 g/10 min ile 60 g/10 min arasında
Yoğunluğu 0,924 g/cm3 ile 0,928 g/cm3 arasında
0536B Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen / LAYPE (CAS RN 9002-88-4) toz formunda
— Komonomer ağırlığı 5 %, ile 8 % arasında,
— Erime akış hızı 15 g/10 min ile 60 g/10 min arasında
— Yoğunluğu 0,924 g/cm3 ile 0,928 g/cm3 arasında
3903 19 00 30
0538
Kristal Polistiren
Katkı maddesi ya da dolgu malzemesi içerip içermeksizin;
- Erime noktası 268 °C ile 272 °C arasında
- Ayar noktası 232 °C ile 242 °C arasında,
3903 90 90 15
0540
A
Kopolimer, granül formunda ve ağırlıkça aşağıdaki materyalleri içeren:
—
—
—
—
—
3903 90 90 20
78 ± 4 % stiren,
9 ± n-bütil akrilat, 2 % n-bütil akrilat
11 ± 3 % n-bütil metakrilat
1.5 ± 0,7 % metakrilik asit
0,01 % ile 2,5 % arasında polyolefinik parafin
0540B Kopolimer, granül formunda ve ağırlıkça aşağıdaki materyalleri içeren:
—
—
—
—
82 ± 6 % stiren,
13,5 ± 3 % n-bütil akrilat
1 ± 0,5 % metakrilik asit
0,01 % ile 8,5 % arasında polyolefinik parafin
CN kodu
TARIC
3903 90 90 25
Wo#
0540
C
Tanım
Kopolimer, granül formunda ve ağırlıkça aşağıdaki materyalleri içeren:
—
—
—
—
83 ± 3 % stiren,
7 ± 2 % n-bütil akrilat
9 ± 2 % n-bütil metakrilat
0,01 % ile 1 % arasında polyolefinik parafin
Download

CN kodu TARIC Wo# Tanım 3901 10 10 3901 90 90 0531I Yüksek