Teknik Bilgi
Accotex® Rektefiye Tavsiyeleri
Günümüz iplik fabrikalarının en
önemli rekabet şansı iplik kalitesini geliştirmektir. Hem uzun, hem
de kısa elyaf iplik işletmelerinde
kullanılabilen Accotex® yumuşak
ve orta yumuşaklıktaki manşonları
hem konvensiyonel makinelerde,
hem de kompak iplik makinelerinde, makine üreticileri ile beraber
geliştirilmiş ve onlar tarafından kabul görmüş standart manşonlardır.
İplik kalite değerlerini (CV%, ince,kalın)
arttırırken, kaliteli yumuşak manşon
gerekir. Bu manşonun da performansı
büyük ölçüde manşon yüzeyinin
düzgün hazırlanmasına bağlıdır.
Manşonun iyi performans göstermesi için doğru yüzey pürüzlülüğüne
sahip olması gerekir. Bizim tavsiyemiz; Rektefiye işleminden sonra
manşonların yüzey pürüzlülüklerinin
ölçülmesidir. Accotex® yumuşak ve
orta yumuşaklıktaki manşonlar için
ideal (Ra) yüzey pürüzlülük değerinin
0,8 ila 1.0 um arasında olması gerekmektedir.
•
•
Her hangi bir rektefiye makinesinde
manşonlarının rektefiyesinden en ideal
verimi alabilmeniz için bazı tavsiyelerde bulunmak istiyoruz:
• Rektefiye taşının bakımı ve
elmaslanması düzgün yapılmalıdır
• Her 1500 manşon taşlandıktan
sonra taşın düzenli olarak temizlenmesi ve elmaslanması gerekir
• Bakımı yapılan taş daha sonra
orta zımpara kağıdıyla da
zımparalanmalıdır
• Çalışma sırasında, taş her 15
dakikada bir basınçlı hava ile yada
yumuşak metal fırça ile temizlenmelidir
•
•
•
Rektefiye işleminden sonra,
manşonun yüzeyi tozlardan arındırılmalıdır. Ayrıca,
manşon yüzeyinde taş kesikleri
olmamalıdır.
Rektefiye sonrasında manşon
istenen (Ra değerinde) yüzey
pürüzlülüğünde olmalıdır
Kalibrasyonu yapılmış bir ölçüm
aleti kullanılmalıdır
Manşon soğukken, manşon
yüzeyinin üç değişik bölgesinden
ölçüm yapılıp bunların ortalaması
alınmalıdır
Manşon yüzeyinde, taze kauçuk
elde edebilmek için, her rektefiyede manşon çapından 0,3 mm
paso alınmasını tavsiye ederiz.
Şayet manşon yüzeyinden bu
miktardan daha az paso alınırsa
ve rektefiye süresi uzatılırsa
birkaç rektifiyeden sonra yüzey
çatlamalarının oluşumu kaçınılmaz
olur
Oerlikon Textile Components GmbH · Zweigniederlassung Münster
Gustav-Stresemann-Weg 1 · 48155 Münster · Germany
T +49 (0) 251 609 38 0 · F +49 (0) 251 609 38 138
[email protected] · www.components.oerlikontextile.com
•
•
•
•
•
•
•
Yeni manşonlar çaplarında fazla
tolerans olduğu halde sevk edilirler
Manşonların çekirdeklere
takılmasından sonra, tüm yeni
alınmış manşonlar, rektifiye edilip
standart bir çapa getirildikten
sonra millerine takılmalıdır
Rektefiyeden sonra, kullanmadan
önce rektifiye edilmiş manşonlar
yaklaşık 24 saat işletme
ortamında dinlendirilmelidir
Yeni kurulan iplik makinelerinde
kullanılacak tüm yeni manşonlar
da kullanım öncesinde rektifiye
edilip, standart çapa getirilmelidir
Yeni manşonlar 500 saatlik
çalışmadan sonra tekrar rektefiye
edilmelidir
Yeni nesil baskı tabancalarında
manşonun son kullanım çapı 27
mm dir
Baskı tabancasının yükseklik
Esta blis hEd pro duc ts,
rEli ablE qua lity, nEw
dEsi gn, and this is only
thE bEg innin g.
saur Er.c om
Teknik Bilgi
Rektefiye Makinası Tipi; Geniş Taşlı Makine
Tam yada yarı otomatik makine:
• Taşın dane büyüklüğü: 80 - 120
• Taşın gözenekliliği: 10- 14
• Her rektifiye için manşonun yüzeyinden alınacak paso: 0,3 mm
Elde edilmesi gereken rektifiye
sonuçları şunlar olmalıdır:
• Manşon yüzeyinden taze kauçuk
elde edebilmek için; Manşon çapı
0,3 mm taşlanır
• Olması gereken Ra, yüzey pürüzlü-lük değeri manşon soğukken
0.8 ila 1.0 um dür
Rektifiye aralıkları:
• Yumuşak ve orta yumuşaklıktaki
manşonlarda 1 ila 3 ay arası
• Sert manşonlarda da 4 ila 5 ay
arasında,
• Havalı eğirme makinalarında,
yumuşak manşonlarda 7 ila 15
gün arasında
Bu sonuçları elde etmek için aşağıdaki
yöntemi uygulayın:
• Rektifiyeden önce manşonun dış
çapını ölçün
• Dane büyüklüğü 120, gözenekleri
10 olan taş için:
• Accotex® yumuşak ve orta
yumuşaklıktaki manşonlarını
rektifiye ederken, manşonun
taşla olan temas süresi 8
saniye olmalıdır:
• Bunun 3 saniyesi paso
alma süresi
• 5 saniyeside cilalama
süresidir
• Tavsiyemiz; paso miktarı her
0,1 mm kauçuk için 1 saniye
olmalıdır:
• Dane büyüklüğü 80, gözenekleri
14 olan taş için:
• Accotex® yumuşak ve orta
yumuşaklıktaki manşonlarını
rektifiye ederken, manşonun
taşla olan temas süresi 10
saniye olmalıdır
• Rektifiyeden sonra, manşon
soğuduktan sonra, tekrar
manşonun dış çapını ölçün. Şimdi
çap 0,3 mm daha küçülmüş
olmalıdır
•
•
•
•
•
•
•
Şayet 0,3 mm den daha az
paso alınmışsa, makina yeniden
ayarlanmalı
Bilgi işlemli makinalarda yada
besleme kollu makina besleme
yeniden ayarlanıp, manşon
yeniden rektifiye edilip, tekrar
ölçülmelidir
Eğer, 0,3 mm lik rektifiye işlemi
tamamlanmışsa manşonun
soğumasını bekleyin. Ondan
sonra yüzey pürüzlülüğünü ölçün.
Şayet değişik rektifiye taşı
kullanılıyorsa manşonun taşla
olan toplam temas süresi
değiştirilebilinir
Bu durumda aşağıdaki gibi yapın:
• Şayet manşon yüzey
pürüzlülüğü, yani Ra değeri,
0.8 um den daha az ise,
toplam temas süresinin cila
süresini kısaltın
• Şayet manşon yüzey
pürüzlülüğü, yani Ra değeri,
1.0 um den daha fazla ise,
toplam temas süresinin cila
süresini uzatın
Rektefiye Makinası Tipi; Dar Taşlı Makine
Tam yada yarı otomatik makine:
• Taşın dane büyüklüğü: 80
• Taşın gözenekliliği: 14
• Her rektifiye için manşonun yüzeyinden alınacak paso: 0,3 mm
Elde edilmesi gereken rektifiye
sonuçları şunlar olmalıdır:
• Manşon yüzeyinden taze kauçuk
elde edebilmek için; Manşon çapı
0,3 mm taşlanır
• Olması gereken Ra, yüzey pürüzlü-lük değeri manşon soğukken
0.8 ila 1.0 um dür
Rektifiye aralıkları
• Yumuşak ve orta yumuşaklıktaki
manşonlarda 1 ila 3 ay arası
• Sert manşonlarda da 4 ila 5 ay
arasında
Havalı eğirme makinalarında,
yumuşak manşonlarda 7 ila 15
gün arasında
Bu sonuçları elde etmek için aşağıdaki
yöntemi uygulayın:
• Rektifiyeden önce manşonun dış
çapını ölçün
• Accotex® yumuşak ve orta
yumuşaklıktaki manşonlarını rektifiye ederken, manşonun taşla olan
temas süresi 10 saniye olmalıdır:
• Bunun 5 saniyesi paso alma
süresi
• 5 saniyeside cilalama süresidir
• Rektifiyeden sonra, manşon
soğuduktan sonra, tekrar
manşonun dış çapını ölçün. Şimdi
çap 0,3 mm daha küçülmüş
•
•
Eğer, 0,3 mm lik rektifiye işlemi
tamamlanmışsa manşonun
soğumasını bekleyin. Ondan
sonra yüzey pürüzlülüğünü ölçün
Şayet değişik rektifiye taşı
kullanılıyorsa manşonun taşla
olan toplam temas süresi olan 10
saniye değiştirilebilinir
Bu durumda aşağıdaki gibi yapın:
• Şayet manşon yüzey
pürüzlülüğü, yani Ra değeri,
0.8 um den daha az ise,
toplam temas süresinin cila
süresini kısaltın
• Şayet manşon yüzey
pürüzlülüğü, yani Ra değeri,
1.0 um den daha fazla ise,
toplam temas süresinin cila
süresini uzatın
Subject to alterations © Oerlikon Textile Components GmbH, Germany 06/2011
Download

Teknik Bilgi - Accotex